STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Przestępstwo wyrabiania, posiadania, przechowywania, zbywania lub nabywania przyrządów przeznaczonych do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu narkotyków w orzecznictwie sądów apelacyjnych (wybór orzecznictwa) - Adam Wróbel

Rocznik: 2019, miesiąc: 2, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo wyrabiania, posiadania, przechowywania, zbywania lub nabywania przyrządów przeznaczonych do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu narkotyków w orzecznictwie sądów apelacyjnych (wybór orzecznictwa) - Adam Wróbel Art. 54. 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Konstytucyjne podstawy prawa łaski na Ukrainie - prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk – Kłak

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 3, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk – Kłak kierownik Zakładu Prawoznawstwa WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa Konstytucyjne podstawy prawa łaski na Ukrainie Konstytucja Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996 r. stanowi, że prezydent stosuje prawo łaski (art. 106 ust. 1 pkt 27). Przepis ten umieszczony jest w rozdziale V konstytucji zatytułowanym „Prezydent Ukrainy”. Nowelizacja konstytucji dokonana ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. (No 742-VII) nie zmieniła tego rozwiązania, tj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Ustne motywy wyroku - Wojciech Kotowski

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustne motywy wyroku - Wojciech Kotowski[1] Motto: Rzetelnym bądź sam względem siebie, a jako po dniu noc z porządku idzie, tak za tym pójdzie, że względem drugich będziesz rzetelnym. William Shakespeare Jakie to proste i trudne zarazem, proste, jeśli serce czyste, trudne, gdy serce błotem obryzgane. Wojciech Kotowski Powszechnie wiadomo, że słowo mówione różni się od słowa pisanego, wielokrotnie znacznie. Bywają sytuacje, że twórca wypowiedzi czytając utrwalony tekst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynów w prawie cywilnym - Michał Niedośpiał

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynów w prawie cywilnym Streszczenie Przedmiotem artykułu są formy stadialne oraz postacie zjawiskowe czynów na tle Kodeksu cywilnego, w tym popełnienia czynu niedozwolonego, odpowiedzialności odszkodowawczej za wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (ex contractu) (art. 471 i nast. k.c.), dóbr osobistych (art. 23, art. 24 k.c.), bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405, art. 410 k.c.), ochrony własności (art. 222–231 k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 7, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 2111/15
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. I ACa 2111/15 - Michał Niedośpiał Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie[1]: „Przepis art. 308 k.p.c. wyróżnia kategorię dowodów z urządzeń utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki, zaś katalog środków dowodowych o tym charakterze ma charakter otwarty. Ustawodawca wylicza przykładowe dowody, które powszechnie dzieli się na dwie grupy – dowody wizualne, tj. zawierające informa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 7, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 607/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2017 r., sygn. I ACa 607/16[1] - Michał Niedośpiał Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Zachowek stanowi minimum zagwarantowanego udziału w spadku spadkodawcy (w tezie jest zapewne błąd: zamiast „spadkodawcy” powinno być „spadkobiercy”, M. N.) ustawowemu (ustawowego – M. N.) i pozbawić tego udziału można na podstawie art. 5 k.c. tylko w sytuacjach wyjątkowych”. 1. Pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 9, pozycja: 5, Sygnatura: VI ACa 1697/15
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. VI ACa 1697/15 - Michał Niedośpiał Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie[*]: „Przesłanki usprawiedliwiające wydziedziczenie i mające charakter trwały powinny istnieć co najmniej w momencie sporządzania przez spadkodawcę testamentu wydziedziczającego”. 1. Spadkodawca testamentem notarialnym wydziedziczył swoją córkę „z powodu braku zainteresowania ojcem, nieutrzymywania z nim [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2017 r

Rocznik: 2017, miesiąc: 9, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 782/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. I ACa 782/16 - Michał Niedośpiał Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie[1]: „Dokument prywatny stanowi pełnoprawny środek dowodowy, który sąd orzekający może uznać za podstawę swoich ustaleń faktycznych, a następnie wyrokowania. Co do zasady dokumenty prywatne korzystają przecież z domniemania autentyczności oraz że osoba, która podpisała dokument, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Nieudostępnienie materiałów postępowania - Wojciech Kotowski

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 12, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieudostępnienie materiałów postępowania - Wojciech Kotowski Opisana sprawa dotyczy wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce w dniu 11 sierpnia 2015 r. w miejscowości K. na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą gminną. Siedemnastoletni motocyklista nieposiadający prawa jazdy, jadący z nadmierną prędkością, zderzył się czołowo z samochodem osobowym stojącym na pasie dla lewoskrętu kierunku przeciwnego. W wyniku wypadku, pasażer motocykla (również 17-latek) zmarł na miejscu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

RAMY PRAWNE POLSKO–UKRAIŃSKIEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ - prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 13, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
RAMY PRAWNE POLSKO–UKRAIŃSKIEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ - prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest przedmiotem Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej z dnia 3 marca 1999 r (publ. Dz.U. z 2004 r. nr 38, poz. 483). Oprócz tej umowy, Polskę i Ukrainę łączy umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karny [...]
[pełny tekst]strony wyników:
[1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU