STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 lipca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 55, Sygnatura: II SA/Ol 100/20
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie zasługuje na akceptację wymierzanie kary, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58) na podstawie rozbieżnych dowodów, bez jakichkolwiek działań zmierzających do wyjaśnienia tych rozbieżności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym, w dniu 9 lipca 2020 r., sprawy ze skargi A. L., na decyzję Głównego Inspektora z dnia „(...)” nr „(...)”, w przedm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 lipca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 54, Sygnatura: I SA/Bk 223/20
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro mocą zawartej ugody sądowej na podatnika został nałożony obowiązek zapłaty zobowiązania o charakterze odszkodowania w związku ze szkodą majątkową związaną z wadliwym wykonaniem posadzki hali, to odszkodowanie to, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387), nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jako odszkodowanie z tytułu wad wykonanej usługi budowlanej. W kontekście a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: I SA/Rz 916/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W art. 116 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej mowa jest o wskazaniu, jako okoliczności wyłączającej odpowiedzialność członka zarządu, mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Przedmiotowa przesłanka egzoneracyjna, w sposób jednoznaczny odnosi się więc nie tyle do samego istnienia jakiegokolwiek majątku, ale do istnienia majątku, zdatnego do przeprowadzenie z niego egzekucji, która to będzie mogła doprowadzić do zaspokojenia zaległ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 czerwca 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I SA/Gl 1730/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli spełnione są warunki określone w art. 86 ust. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., poz. 177 z późn. zm.), korekta wartości naliczonego podatku od towarów i usług następuje bez „cofania się” do okresu, w którym urzeczywistniono podatkowy stan faktyczny, tzn. nabyto towar lub usługę z naliczonym podatkiem od towarów i usług, wliczonym w ich cenę. Ma ona natomiast charakter bieżący. Poprzez nawiązanie do art. 29a ust. 13 i ust. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 12, pozycja: 15, Sygnatura: I SA/Bd 784/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stanowisko, że niedopełnienie obowiązku dokonania badania technicznego skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy pojazd posiada cechy konstrukcyjne uprawniające do pełnego odliczenia prowadzi do naruszenia zasady proporcjonalności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 19 lutego 2020 r., sprawy ze skargi I. Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Ś., na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I SA/Łd 403/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba, która faktycznie pełniła funkcję członka zarządu w okresie, w którym powstały zobowiązania podatkowe, nie może powoływać się na okoliczność, że nie mogła pełnić tej funkcji z uwagi na zakaz wynikający z art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dla uwolnienia się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe, które ponosi na podstawie art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 19 lutego 2020 r., sprawy ze skargi R. K., na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 lutego 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II SA/Ke 1112/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trudności w ustaleniu wielkości taboru, ze względu na brak informacji o rodzajach pojazdów, jakimi dysponują przewoźnicy, nie mogą uchylać ustawowego nakazu, że przy podejmowaniu uchwały uwzględnić trzeba niedyskryminujące zasady. Organ nie może od nich odstępować tylko z tej przyczyny, że pobieranie opłaty przy zróżnicowaniu stawek byłoby znacznie utrudnione. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 12 lutego 2020 r., przy udziale W. K. Prokuratora Prok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 lutego 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 52, Sygnatura: I SA/Ol 742/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatek od nieruchomości obciąża nadleśnictwo, bowiem na podstawie umowy ustanowienia służebności przesyłu nie dochodzi do przeniesienia posiadania gruntu będącego w zarządzie nadleśnictwa. Zakład energetyczny jedynie korzysta z niego w ograniczonym, ściśle wskazanym w umowie zakresie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 6 lutego 2020 r., sprawy ze skarg Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo A., na decyzje Samorządowego Kolegi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Bd 713/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ze względu na konieczną ocenę charakteru działalności z perspektywy częstotliwości (ciągłości) podejmowanych czynności, działania te należy oceniać z uwzględnieniem lat wykraczających poza okres objęty postępowaniem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 4 lutego 2020 r., sprawy ze skargi A. G., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B.) z dnia (...), nr (...), w przedmiocie podatku dochodowego od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 stycznia 2020 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: I SA/Łd 732/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obalenie domniemania doręczenia decyzji nie jest możliwe poprzez zwykłe oświadczenie strony, że nie doszło do doręczenia przesyłki we wskazanym terminie. Podobny charakter mają dołączone przez stronę oświadczenia jej pracowników na okoliczność niedoręczenia przesyłki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 22 stycznia 2020 r., sprawy ze skargi B. W., na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł., z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie od [...]
[pełny tekst]strony wyników:
[1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU