STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Wyrok z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 4, Sygnatura: C- 404/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr hab. Robert Stefanicki - Uniwersytet Wrocławski Nieodpłatność przywrócenia zgodności towaru z umową sprzedaży konsumenckiej Teza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich[1] Artykuł 3 dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji musi być interpretowany w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych pozwalających sprzedawcy, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 3, Sygnatura: sprawy połączone C-480/00-482/00, C-484/00, C-489/00-C-491/00 i C-497/00-C-499/00
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawach połączonych C-480/00-482/00, C-484/00, C-489/00-C-491/00 i C-497/00-C-499/00 Azienda Agricola Ettore Ribaldi p. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministerstwo Skarbu, (jeszcze niepublikowane) 1. Art. 1 i art. 4 rozporządzenia Rady nr 3950/92 z dnia 28 grudnia 1992 r., ustanawiającego dodatkowe opłaty w sektorze mleka i produktów mleczarskich oraz art. 3 i art. 4 rozporządzenia Komisji nr 536/93 z dnia 9 marca 1993 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 2, Sygnatura: C-329/01
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie C-329/01 Królowa (na wniosek British Sugar plc) v. Intervention Board for Agricultural Produce (jeszcze niepublikowane) 1. Należy uznać, że nie nastąpiło dostarczenie dowodu, o którym mowa w art. 2(2)(a) rozporządzenia Komisji nr 2670/81 z dnia 14 września 1981 r. w sprawie określenia szczegółowych reguł wykonawczych w odniesieniu do produkcji cukru wykraczającej ponad kwotę, zmienionego rozporządzeniem Komisji nr 158/96 z dnia 30 stycznia 1996 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 1, Sygnatura: C-243/01
Data wprowadzenia do systemu: 29-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie C-243/01 dotyczącej postępowania karnego przeciwko Piergiorgio Gambelli i innym (jeszcze niepublikowane) Przepisy krajowe zakazujące pod groźbą sankcji karnych prowadzenia bez licencji lub zezwolenia działalności polegającej na przyjmowaniu zakładów wzajemnych, ich rejestrowaniu lub przekazywaniu, w szczególności w odniesieniu do zakładów dotyczących wyników sportowych, stanowi ograniczenie swobody zakładania przedsiębiorstw i swobody przepływu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie z dnia 27 września 2001 r., Sprawa C-63/99 określana dalej jako sprawa Głoszczuków

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: C-63/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Przemysław Saganek Sprawa C-63/99 określana dalej jako sprawa Głoszczuków, należy do grona tzw. spraw polskich (to jest związanych z Polską i jej drogą do Unii Europejskiej). Co więcej, nie chodzi w tym przypadku o zbieżność przypadkową, lecz o interpretację jednego z najdalej idących postanowień Układu ustanawiającego Stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (tekst Układu został opublikowany w Dz. U. nr 11 z 1994 r., poz. 38). Postanowienie to [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie paryskiej Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w sprawie nr 6752 (sprawa umowy o wyłącznej dystrybucji)

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 67, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Krajowy przepis dotyczący jurysdykcji, nie ma zastosowania do umów międzynarodowych, przewidujących wyłączną jurysdykcję sądów innych państw Unii Europejskiej zgodnie z Konwencją Brukselską z 1968 r. Przepis taki ma wpływ także na uprawnienia arbitra do rozstrzygnięcia sporu między stronami umowy.Ponadto przepis ten nie stanowi ten instrumentu polityki publicznej państwa ani tzw. obligatoryjnego wymogu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie nr 2642 amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrów Morskich (Society of Maritime Arbitrators Inc., New York)

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 68, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasądzenie przez arbitra odszkodowania na podstawie ustawy z zakresu prawa karnego rzeczywiście wykracza poza funkcje ściśle wyrównawcze, ale spełnia rolę instrumentu prewencji w stosunku naruszeń prawa, będących podstawą roszczeń odszkodowawczych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie nr 193 Trybunału Roszczeń Iran – Stany Zjednoczone (malek v. Iran)

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 69, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Wykazanie, iż nieruchomość jest użytkowana przez funkcjonariuszy państwowych do celów służbowych, nie jest wystarczające do uznania, iż miało miejsce wywłaszczenie tej nieruchomości, stanowi co najwyżej naruszenie praw właściciela, czy ewentualnie początek procesu, który z czasem może przerodzić się w ekspropriację. Natomiast dokonanie na nieruchomości takich zmian, jak np. budowa drogi, jest wystarczające do udowodnienia aktu ekspropriacji w stosunku do poprzedniego właściciela. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Sądu Najwyższego w Rzymie z dnia 22 lutego 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 190, Sygnatura: Spr. nr 2183
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Strona starająca się o wykonanie orzeczenia sądu arbitrażowego powinna jedynie doręczyć oryginał lub potwierdzoną kopię tego orzeczenia oraz kopię pisemnego uzgodnienia kierującego sprawę do sądu arbitrażowego. Natomiast strona, przeciwko której orzeczenie zostało wydane ma obowiązek udowodnić m.in., że nie była w stanie przedstawić swojej sprawy, lub że arbitrzy nie byli wyznaczeni we właściwy sposób.2. Sąd rozstrzygający o wykonaniu orzeczenia zagranicznego sądu arbitrażowego nie może [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Wschodniego Sądu Apelacyjnego (Oestre Landsret) z dnia 14 października 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 191, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawa autorskie stanowią wyłączne uprawnienie do podejmowania decyzji dotyczących dzieła, w tym decyzji o publikowaniu dzieła w zmienionej formie, o ile zmiany te nie są na tyle daleko idące, że ich rezultatem jest powstanie nowego, niezależnego dzieła. Zmiany takie muszą wykazywać określone minimum niezależnej pracy intelektualnej, ażeby stanowić przedmiot ochrony prawa autorskiego.2. Ustawa o prawach autorskich w części dotyczącej dokumentów publicznych nie obejmuje banknotów ( por. t [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU