STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 28 marca 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 114, Sygnatura: Odw. 1140/99
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotą instytucji znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Wynika z tego, że znakiem towarowym może być jedynie znak, do używania którego można przyznać wyłączność tylko jednemu podmiotowi, bez naruszania uprawnień innych podmiotów. Zakaz ten jest uzasadniony tym, że do używania tego typu oznaczeń, potencjalne prawo przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Postanowienie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 113, Sygnatura: Odw. 1925/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każde zgłoszenie, które stosownie do umów dwustronnych lub wielostronnych zawartych między Państwami - członkami Związku - ma moc prawidłowego zgłoszenia krajowego, powoduje powstanie prawa pierwszeństwa. Przez prawidłowe zgłoszenie krajowe należy rozumieć zgłoszenie, które jest wystarczające dla ustalenia daty jego dokonania w danym Państwie, niezależnie od dalszego losu zgłoszenia. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym, po rozpoznaniu na rozprawie zażalenia wniesionego przez ABB Fläkt S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 17 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 66, Sygnatura: Odw. 1191/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Istotą znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw, którego przedmiotowe oznaczenie jest pozbawione. II. Prawdą jest, że poprzez fakt intensywnej reklamy dane hasło nabiera zdolności odróżniającej, wydaje się jednak niedopuszczalne przyznanie, poprzez rejestrację, wyłączności na używanie zgłoszonego hasła jednemu podmiotowi. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpoznani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 128, Sygnatura: Odw. 1100/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Używanie przez inny podmiot (czy to jako znaku firmowego, czy też towarowego) nazwy lub części zasadniczej nazwy handlowej firmy wcześniej zaistniałej na danym rynku, stanowiłoby naruszenie praw osobistych i majątkowych tej ostatniej. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez N.V. Bekaert SA – z Belgii od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu administracyjnym z dnia 13 października 1997 r. nr Z–134869 odmaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 13 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 127, Sygnatura: Odw. 1041/98
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„CRACOVIA” jest tylko nazwą geograficzną miasta, natomiast nie ma tutaj znaczenia, że od tej nazwy geograficznej wywodzą się nazwy własne klubu sportowego, hotelu, restauracji, itp. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez Firmę Handlowo–Usługowo–Produkcyjną – Jan Sz., K. od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu spornym z dnia 28 sierpnia 1997 r. nr 94/97, unieważniającej prawo z rejestra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 18 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 129, Sygnatura: Odw. 1819/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 29 ust. 6 ustawy o wynalazczości, jeżeli została wydana decyzja umarzająca postępowanie na podstawie art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy, uchybienie terminu może być uwzględnione, jeżeli zgłaszający, dopełniając jednocześnie czynności, dla której określony był termin, uprawdopodobni w odwołaniu, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez „TRANS LIFT” od decyzji Urzędu Patent [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 23 lipca 1997 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 62, Sygnatura: 1934/96
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Właściwością oznaczeń ogólnoinformacyjnych jest to, iż nie mogą one być chronione jako znaki towarowe i winny pozostawać do dowolnego wykorzystania przez ogół zainteresowanych zgodnie z ich znaczeniem. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego przez Andrzeja K. , Jerzego S. , Lecha Mariusza Z. z W. od decyzji Urzędu Patentowego RP wydanej w postępowaniu administracyjnym z dnia 30 września 1996 r., nr Z-123254, odmawiającej rejestracji zna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 22 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 63, Sygnatura: Odw. 1056/96
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Przy kolizji znaków, prócz podobieństwa znaków, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę towary, na które został zarejestrowany znak i towary, na które został zgłoszony znak. II. Towary winny być opatrzone takim znakiem, który stanowiłby dla odbiorcy dostateczny wyróżnik, iż pochodzą od różnych producentów. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia 1996r. odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe “Olimp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 16 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 53, Sygnatura: Odw. 1064/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r., o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.) nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, siedzibie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenia i nie daje wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towarów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 24 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 54, Sygnatura: Odw. 1082/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.), jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Ustawodawcę w ust. 2 art. 7 przesądził, jakie odznaczenia pozbawione są znamion odróżniający znak, który stanowi tylko nazwę rodzajów towaru lub informuje jedynie o właściwościach, liczbie, jakości, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU