STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybynału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: P 7/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, nr 126, poz. 1070, nr 141, poz. 1178, nr 144, poz. 1208, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1385 i 1387 i nr 241, poz. 2074, z 2003 r. nr 50, poz. 424, nr 60, poz. 535, nr 65, poz. 594, nr 228, poz. 2260 i nr 229, poz. 2276, z 2004 r. nr 64, poz. 594, nr 68, poz. 623, nr 91, poz. 870, nr 96, poz. 959, nr 121, poz. 1264, nr 146, poz. 1546 i nr 173 poz. 1808, z 2005 r. nr 83, poz. 719, nr 85, poz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 103, Sygnatura: SK 29/05
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 626[1] § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 26 czerwca 2007 r., skargi konstytucyjnej Spółdzielni Pracy "SKALA" z siedzibą w W., o zbadanie zgodności art. 626[1] § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postęp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 73, Sygnatura: P 19/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. nr 156 z 2006 r., poz. 1118 i nr 170, poz. 1217) w zakresie, w jakim stanowi podstawę nałożenia przez organ nadzoru budowlanego na inwestorów kary pieniężnej z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jest zgodny z art. 10 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2006 r.,

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 64, Sygnatura: U 10/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. nr 113, poz. 1210, z 2002 r. nr 32, poz. 308 oraz z 2003 r. nr 101, poz. 935) jest zgodny z: a) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Polskie sprawy z artykułu 10 EKPC przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 1, Sygnatura: artykuł 10 EKPC
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wiesław Wacławczyk Polskie sprawy z artykułu 10 EKPC przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu Swobodę wypowiedzi uznaje się za podstawową zasadę społeczeństwa demokratycznego. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze – jest to jedno z najistotniejszych praw materialnych zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC), po drugie – prawo to uchodzi za naturalną przesłankę poszanowania innych wolności i praw zawartych w tym dokumencie. Bez swobody słowa i związ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 117, Sygnatura: P 18/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 49 ust. 1 zdanie drugie i szóste oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882, z 1999 r. nr 110, poz. 1255, z 2000 r. nr 48, poz. 554, z 2001 r. nr 98, poz. 1069 i 1070 i nr 130, poz. 1452, z 2003 r. nr 41, poz. 361 i nr 124, poz. 1152, z 2004 r. nr 173, poz. 1808, nr 202, poz. 2067 i nr 236, poz. 2356 oraz z 2005 r. nr 183, poz. 1538), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 24 września 2004 r. o zmiani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 121, Sygnatura: SK 34/04
Data wprowadzenia do systemu: 18-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 31 § 1 w związku z art. 30 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjność przepadku narzędzi, stanowiących własność osoby trzeciej, które służyły do popełnienia przestępstwa skarbowego, jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 21 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: SK 9/2003
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 54 ust. 5 pkt 1 i ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 156 z 1997 r., poz. 1024 oraz Dz.U. nr 153 z 1998 r., poz. 999), jest zgodny z art. 64 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 21 ust. 1 oraz art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 20, art. 22 i art. 217 Konstytucji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 127, Sygnatura: P 20/02
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 33a ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. nr 50 z 2000 r., poz. 601; nr 125 z 2001 r., poz. 1371; nr 113 z 2002 r., poz. 984; nr 130 z 2002 r., poz. 1112; z 2003 r.: poz. 149, poz. 1452 i nr 211, poz. 2049 oraz nr 97 z 2004 r., poz. 962) w zakresie, w jakim przewiduje pobieranie jednakowej opłaty dodatkowej zarówno za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulgi, jak i za przejazd bez dokumentu przewozowego albo w sytuacji braku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 155, Sygnatura: SK 22/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 50 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 109, poz. 1245) w zakresie, w jakim pozbawia prawa do obniżenia podatku należnego podatnika VAT nabywającego towar czy usługę od podmiotu, który wystawił fakturę wraz z kwotą podatku, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku, a kwota wykazana w fakturze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
[1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU