STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie ETS w sprawie C-48/97 pomiędzy Kuwait Petroleum (GB) Ltd a Commissioners of Customs and Excise (Wielka Brytania).

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 3, Sygnatura: C-48/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie ETS w sprawie C-48/97 pomiędzy Kuwait Petroleum (GB) Ltd a Commissioners of Customs and Excise (Wielka Brytania). Zgodnie z artykułem 5 (6) VI Dyrektywy, do dostaw za wynagrodzeniem zalicza się nieodpłatne zbycie przez podatnika towarów zaliczanych do składników majątku firmy w sytuacji, gdy VAT naliczony od tych towarów podlegał odliczeniu. Wykorzystanie przez przedsiębiorstwo naftowe towarów, które zbywane są na rzecz nabywcy paliwa w zamian za kupony otrzymane w różnych ilościach [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie ETS w sprawie C-215/94 pomiędzy Jürgen Mohr a Finanzamt Bad Segeberg (Niemcy).

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 4, Sygnatura: C-215/94
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie ETS w sprawie C-215/94 pomiędzy Jürgen Mohr a Finanzamt Bad Segeberg (Niemcy). Kwestią sporną było rozstrzygnięcie, czy podatnik, który zobowiązał się do zaprzestania lub ograniczenia produkcji mleka w zamian za odszkodowanie rządowe, świadczy usługi w rozumieniu artykułu 6 (1) VI Dyrektywy, a w związku z tym, czy wypłata farmerom rządowego odszkodowania w zamian za utracone korzyści z tytułu zaprzestania lub ograniczenia produkcji mleka podlega opodatkowaniu. Trybunał uznał, że w [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie ETS w sprawie C-384/95 pomiędzy Landboden-Agrardienste GmbH & Co. KG a Finanzamt Calau (Niemcy).

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 5, Sygnatura: C-384/95
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie ETS w sprawie C-384/95 pomiędzy Landboden-Agrardienste GmbH & Co. KG a Finanzamt Calau (Niemcy). Jeśli zredukowanie produkcji nie przyczyni się do uzyskania korzyści ani przez organy administracji państwowej, które dokonują wypłaty odszkodowania z tego tytułu, ani przez inne znane (ustalone) osoby, czynność taka nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu artykułu 6 (1) VI Dyrektywy. Nie można bowiem mówić o świadczeniu usług bez ustalenia usługobiorcy, tj. podmiotu będącego beneficje [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzecznictwo ETS - ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 0, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie ETS w sprawie C-258/95 pomiędzy Julius Filibeck Söhne GmbH & Co. KG a Finanzamt Neustadt (Niemcy). Kwestią sporną było, czy bezpłatny dowóz pracowników na teren przedsiębiorstwa stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem w rozumieniu artykułu 6 (2) (b) VI Dyrektywy. Trybunał wskazał, że w większości sytuacji usługi transportowe świadczone nieodpłatnie na rzecz pracowników podlegają regulacjom ww. artykułu, gdyż umożliwienie pracownikom korzystania z jednej z form dojazdu do pracy s [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1991 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 9, Sygnatura: C-76/90
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1991 r. Sprawa C-76/90 Manfred Säger v. Dennemeyer & Co. Ltd Artykuł 59 TWE wyłącza przepisy Państwa Członkowskiego zakazujące spółce ustanowionej w innym Państwie Członkowskim świadczenia usług na terytorium pierwszego Państwa na rzecz podmiotów uprawnionych z patentów w zakresie monitorowania tych patentów i odnawiania ich przez zapłatę wymaganych kwot, ze względu na to, iż na mocy tych przepisów czynności taki [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie ETS z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie C-1/02 Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG p. Hauptzollamt Dortmund (niepublikowane)

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 1, Sygnatura: C-1/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przemysław Saganek1 Prawo rolne Teza orzeczenia: Art. 3(2) rozporządzenia Komisji nr 536/93 z dnia 9 marca 1993 r. określającego szczegółowe postanowienia w sprawie stosowania dodatkowej opłaty na mleko i produkty mleczarskie, zmienionego rozporządzeniem Komisji nr 1001/98 z dnia 13 maja 1998 r., należy interpretować w ten sposób, że termin określony w tym artykule jest zachowany przez nabywcę mleka, jeśli do dnia 15 maja danego roku wyśle on stosowną informację właśc [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie ETS z dnia 2 października 2003 r. w sprawie C-12/02 dotyczącej postępowania karnego przeciwko Marco Grilli (niepublikowane)

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 2, Sygnatura: C-12/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przemysław Saganek1 Teza orzeczenia: Art. 29 Traktatu tworzącego Wspólnotę Europejską (TWE) wyklucza przepisy państwa członkowskiego, które zakazują obywatelom innego państwa członkowskiego pod groźbą sankcji karnych, takich jak pozbawienie wolności lub grzywna, zabierania do tego ostatniego państwa członkowskiego samochodu nabytego w pierwszym państwie członkowskim zaopatrzonego w tymczasowe tablice rejestracyjne wydane w celu eksportu samochodu do drugiego państwa członkows [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 5, Sygnatura: C-424/97
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2000 r. C-424/97 Salomone Haim i Kassenzahhnärztliche Nordrhein 1. Prawo wspólnotowe nie wyklucza dodatkowej odpowiedzialności organu prawa publicznego, obok odpowiedzialności Państwa Członkowskiego za naprawienie starty i szkody wyrządzonej osobom fizycznym jako skutek środków przyjętych z naruszeniem prawa wspólnotowego. 2. W celu określenia czy naruszenie prawa wspólnotowego jest poważne w znaczeniu case-law Try [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 12, Sygnatura: Połączone sprawy C-51/96 i 191/97
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2000 r. Połączone sprawy C-51/96 i 191/97 Christelle Deliége v. Ligue Francophone de Judo et Disciplines Associétes ASBL, Ligue Belge de Judo ASBL i Union Européne de Judo Przepis nakładający na atletów profesjonalnych lub półprofesjonalnych, bądź osoby aspirujące do wzięcia udziału w profesjonalnej lub półprofesjonalnej działalności, obowiązek zatwierdzenia lub wyboru przez ich federację w celu umożliwienia im uc [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Trybunałów Europejskich

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 2, Sygnatura: C-358/98
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2000 r. Sprawa C-358/98 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Włoska Ustawa Nr 82/94 regulowała działalność z zakresu czyszczenia, dezynfekcji, kontroli gryzoni i kanalizacji. Zastrzeżono w niej m.in., że przedsiębiorstwa prowadzące działalność w powyższym zakresie, zwane przedsiębiorstwami oczyszczania, podlegają rejestracji w rejestrze handlowym bądź w prowincjonalnym rejestrze małych przedsięwzięć, jeśli spełniają warunki p [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU