STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 3, Sygnatura: II GSK 281/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt II GSK 281/11[1] - Dr Karol Pachnik Główna teza orzeczenia: Jakkolwiek nadanie pisma przesyłką zwykłą jest równie skuteczne, jak nadanie go przesyłką poleconą (rejestrowaną), jednakże tylko nadanie przesyłką rejestrowaną daje nadawcy gwarancję, że data oddania pisma w placówce pocztowej będzie datą nadania. Stan faktyczny: Spółka, w dniu 15 lutego 2011 r., złożyła skargę kasacyjną od wyroku WSA ze sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2009 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 10, Sygnatura: II OSK 151/09
Data wprowadzenia do systemu: 01-12-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2009 r., sygn. II OSK 151/09[1] Zasada konieczności uwzględnienia skargi, w sytuacji gdy zaskarżony akt obarczony jest wadą kwalifikowaną, jest powszechnie przyjętą zasadą rządzącą postępowaniem sądowoadministracyjnym. Nie wydawała się być zatem rozsądną próba odejścia od tej linii orzeczniczej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie chciał, zdaje się, przyjąć koncepcję taką, że skoro istnieją ś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 8, Sygnatura: II OSK 1111/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. akt II OSK 1111/08 - mgr Wojciech Bryś Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Uproszczone zasady i procedury przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, określone w ustawie o szczególnych zasadach (–), mające na celu przyspieszenie procesu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, mają zastosowanie do inwestycji mających na celu budowę (rozbudowę) dróg, innych niż drogi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 9, Sygnatura: akt II OSK 1111/08
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. akt II OSK 1111/08 - mgr Wojciech Bryś Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Uproszczone zasady i procedury przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, określone w ustawie o szczególnych zasadach (...), mające na celu przyspieszenie procesu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, mają zastosowanie do inwestycji mających na celu budowę (rozbudowę) dróg, innych niż drogi wewnęt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: I OSK 703/08
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2008 r., I OSK 703/08[1] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, wyrokiem z dnia 25 października 2007 r., sygn. II SA/Rz 561/07, oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w R., na uchwałę Rady Miejskiej w (…), z dnia (…), nr (...). W uzasadnieniu wskazanego wyroku podniesiono, iż treść art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: I OSK 702/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2008 r., I OSK 702/08[1] Stan faktyczny i prawny sprawy, w której Naczelny Sąd Administracyjny wydał przedmiotowy wyrok, przedstawia się następująco. Wyrokiem z dnia 25 października 2008 r., sygn. II SA/Rz 560/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w R. na uchwałę Rady Miejskiej w (…) z dnia (…), nr (…) w przedmiocie uchwalenia regulam [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r. - Piotr Brzozowski – Kancelaria Civitas et Ius

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 6, Sygnatura: II OSK 465/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski – Kancelaria Civitas et Ius Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r., sygn. II OSK 465/08. Problematyka wydawania zaświadczeń rzadko jest przedmiotem rozważań doktryny, która skupiona jest raczej na analizie typowych postępowań jurysdykcyjnych. Tymczasem problem wydawania zaświadczeń może mieć istotny wpływ na toczące się postępowanie administracyjne ogólne: często bowiem zaświadczenie może nawet przesądzić o wyniku sprawy & [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do uchwały SN z dnia 13 marca 2008 r. - mgr Arnold Pander

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 5, Sygnatura: III CZP 9/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Arnold Pander Glosa do uchwały SN z dnia 13 marca 2008 r., III CZP 9/08 Sąd Najwyższy, uchwałą z dnia 13 marca 2008 r., III CZP 9/08, uznał, że „jeżeli wkład jednego z małżonków do spółki cywilnej przekształconej w spółkę jawną pochodzi z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, do majątku tego należy wierzytelność z tytułu nakładu, którym pokryto wkład. Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 1, Sygnatura: II SA/Rz 559/07
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r., II SA/Rz 559/07[1] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, wyrokiem z dnia 25 października 2007 r., sygn. akt II SA/Rz 559/07, oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w R., na uchwałę Rady Miejskiej w (...), w przedmiocie upoważnienia dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy (...) do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń pomocy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Glosa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 2, Sygnatura: II SA/Rz 560/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r., II SA/Rz 560/07[1] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, wyrokiem z dnia 25 października 2007 r., sygn. II SA/Rz 560/07, oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w R. na uchwałę rady gminy w (...), w przedmiocie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU