STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 9, pozycja: 5, Sygnatura: VI ACa 1697/15
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. VI ACa 1697/15 - Michał Niedośpiał Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie[*]: „Przesłanki usprawiedliwiające wydziedziczenie i mające charakter trwały powinny istnieć co najmniej w momencie sporządzania przez spadkodawcę testamentu wydziedziczającego”. 1. Spadkodawca testamentem notarialnym wydziedziczył swoją córkę „z powodu braku zainteresowania ojcem, nieutrzymywania z nim [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2017 r

Rocznik: 2017, miesiąc: 9, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 782/16
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. I ACa 782/16 - Michał Niedośpiał Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie[1]: „Dokument prywatny stanowi pełnoprawny środek dowodowy, który sąd orzekający może uznać za podstawę swoich ustaleń faktycznych, a następnie wyrokowania. Co do zasady dokumenty prywatne korzystają przecież z domniemania autentyczności oraz że osoba, która podpisała dokument, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Nieudostępnienie materiałów postępowania - Wojciech Kotowski

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 12, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieudostępnienie materiałów postępowania - Wojciech Kotowski Opisana sprawa dotyczy wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, który miał miejsce w dniu 11 sierpnia 2015 r. w miejscowości K. na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą gminną. Siedemnastoletni motocyklista nieposiadający prawa jazdy, jadący z nadmierną prędkością, zderzył się czołowo z samochodem osobowym stojącym na pasie dla lewoskrętu kierunku przeciwnego. W wyniku wypadku, pasażer motocykla (również 17-latek) zmarł na miejscu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

RAMY PRAWNE POLSKO–UKRAIŃSKIEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ - prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 13, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
RAMY PRAWNE POLSKO–UKRAIŃSKIEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ - prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest przedmiotem Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej z dnia 3 marca 1999 r (publ. Dz.U. z 2004 r. nr 38, poz. 483). Oprócz tej umowy, Polskę i Ukrainę łączy umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Przestępstwo tzw. fałszu materialnego dokumentu (art. 270 k.k.) w warunkach pełnienia czynnej służby wojskowej - Damian Wąsik, Natalia Wąsik

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 11, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo tzw. fałszu materialnego dokumentu (art. 270 k.k.) w warunkach pełnienia czynnej służby wojskowej - Damian Wąsik, Natalia Wąsik Dobrem chronionym w przypadku przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, stypizowanych w rozdziale XXXIV Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137), jest pewność obrotu prawnego, opierająca się na zaufaniu do dokumentu[1]. Jako dobro chronione przez art. 270 § 1 k.k. niekiedy wskazuje się również znaczenie dowodowe doku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Środki dowodowe według k.p.k. - Dr Joanna Brylak adwokat

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 10, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Środki dowodowe według k.p.k. - Dr Joanna Brylak adwokat Środkami dowodowymi w postępowaniu karnym jest ogół środków mających na celu wykazanie prawdziwości twierdzeń istotnych dla rozstrzygnięcia spraw. Są to zatem okoliczności dotyczące winy, ustawowych znamion przestępstwa, a także okoliczności wyłączające odpowiedzialność. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (k.p.k.)[1] wymienia jako środki dowodowe: wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków, opinie biegłyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 września 2016 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 189/16
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 września 2016 r., I ACa 189/16[1] Teza glosowanego orzeczenia: „Ze sformułowania art. 928 § 1 pkt 1 k.c. wynika, że – co do zasady – sąd cywilny nie jest uprawniony do dokonania samodzielnej oceny, czy konkretne zachowanie spadkobiercy stanowi przestępstwo. W związku z tym decydujące i konieczne byłoby uprzednie prawomocne skazanie pozwanej przez sąd karny za popełnienie przestępstwa na szkodę spadko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Brak opłat sądowych oraz adwokackich od roszczeń z art. 686 (685, 618 § 1, 624, 567) k.p.c. - Michał Niedośpiał

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak opłat sądowych oraz adwokackich od roszczeń z art. 686 (685, 618 § 1, 624, 567) k.p.c. - Michał Niedośpiał Brak opłat sądowych oraz adwokackich od roszczeń z art. 686 (685, 618 § 1, 624, 567) k.p.c. a. Opłaty za dodatkowe (uboczne) roszczenia są zawarte w opłacie za roszczenie główne: o dział spadku (o zniesienie współwłasności, o podział majątku wspólnego). Taki jest ustalony pogląd literatury i orzecznictwa SN. „Roszczenia objęte art. 686 k.p.c. nie podlegają odrębnym opłatom [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta - dr Joanna Brylak adwokat

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta - dr Joanna Brylak adwokat Zgodnie z dyspozycją art. 192 § 1 k.k., wykonujący zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, przy czym § 2 doprecyzowuje, że ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Przestępstwo powyższe przed 1997 r. nie było znane prawu polskiemu, chociaż w art. 266 projektu kodeksu karnego z 1963 r. pojawiło się przestępst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Testament notarialny (akt notarialny) a art. 244, 252 i art. 247 k.p.c. - Michał Niedośpiał

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Testament notarialny (akt notarialny) a art. 244, 252 i art. 247 k.p.c. - Michał Niedośpiał 1. Opracowanie dotyczy mocy dowodowej testamentu notarialnego (art. 950 k.c.) na tle konkretnego stanu faktycznego, co ułatwia analizę tego zagadnienia prawnego i wskazuje na możliwe sposoby obrony. To, co powiedziano odnośnie do testamentu notarialnego (art. 950 k.c.), ma analogiczne zastosowanie do aktów notarialnych inter vivos i mortis causa. Jest to zagadnienie o doniosłym znaczeniu teoretycznym i p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, [2], 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU