STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Sytuacja Romów w Polsce - Marta K. Jurkiewicz

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Marta K. Jurkiewicz Sytuacja Romów w Polsce Historia Romów w zarysie Cyganie[1] są ludem indoaryjskim, który rozproszony jest na całym świecie. Pochodzą oni z Indii, skąd między VIII a X wiekiem wywędrowali i drogą przez Armenię, Azję Mniejszą dotarli do Europy. Nieznane są dokładne przyczyny oraz czas opuszczenia przez Cyganów Indii, jak również ich dzieje przed pojawieniem się w średniowiecznej Europie. Najstarsza wzmianka o Romach pochodzi z XI wieku. Informację tę można odnale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Łukasz Wieczorek - ZAKAZ PRACY PRZYMUSOWEJ W KONWENCJACH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Łukasz Wieczorek ZAKAZ PRACY PRZYMUSOWEJ W KONWENCJACH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) została powołana w 1919 r. przez Wersalską Konferencję Pokojową. Do zadań MOP, oprócz zwalczania pracy przymusowej, należy również szeroko rozumiane podnoszenie standardów pracy, takich jak warunki pracy, bezpieczeństwo w pracy, ubezpieczenia społeczne etc. W swojej blisko stuletniej działalności organizacja ta stworzyła szereg dokumentów dotyczących m.in. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 4, Sygnatura: IV KK 265/08
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2008 r. IV KK 265/08[1] Orzeczenie przez sąd rejonowy wyrokiem nakazowym kary pozbawienia wolności, a więc kary nieprzewidzianej w katalogu kar możliwych do orzeczenia w postępowaniu nakazowym, niewątpliwie stanowi rażące naruszenie art. 502 § 1 k.p.k., mające istotny wpływ na treść wydanego orzeczenia. Sąd Najwyższy wyraził zaprezentowany pogląd na gruncie następującego stanu faktycznego. Sąd Rejonowy, wyro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 454/08
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r., II AKz 454/08[*] - Dr hab. Stanisław Hoc - prof. Uniwersytetu Opolskiego Przepis art. 130 § 3 k.k. wymaga, aby zachowanie sprawcy było zwrócone przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie przedmiotem czynności wykonawczej w zakresie deklarowanej gotowości mogą być jedynie te wiadomości, których przekazanie obcemu wywiadowi może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to pierwsza publikowana teza wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Zarys historii praw człowieka - Laura Koba

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 4, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarys historii praw człowieka - Laura Koba Human rights to idea globalna.[1] Ten współcześnie używany termin w języku polskim oznacza prawa człowieka. Ma on wyjątkowo krótką historię, a po raz pierwszy użył go prezydent Franklin Delano Roosevelt w swoim przemówieniu wygłoszonym w dniu 6 stycznia 1941 roku do Kongresu USA w przeddzień wojny z Japonią[2]. Użyte tam swobody dotyczyły: wolności słowa, wolności religii, wolności od biedy i wolności od wojny. Stały się one podstawą do stworzonej w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Prawne i społeczne przyczyny występowania zjawiska handlu ludźmi - Maryla Koss

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawne i społeczne przyczyny występowania zjawiska handlu ludźmi - Maryla Koss W poprzednim artykule omówiona została geneza współczesnego handlu ludźmi. Wskazałam w nim, że zjawisko to przez wieki stanowiło element naturalnego porządku społecznego, a pierwsze akty międzynarodowe penalizujące ów proceder zaczęły być tworzone dopiero na przełomie XIX i XX w. Handel ludźmi nasilił się w XX wieku i w dalszym ciągu rośnie. "W ciągu ok. 1500 lat, niewolnictwo przeszło różne fazy i uległo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 11 marca 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 9, pozycja: 2, Sygnatura: II Kop 7/07
Data wprowadzenia do systemu: 10-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE II* * Nagrodzony: SSO Dariusz Wysocki. W żadnej z wiążących Rzeczpospolitą Polską i Królestwo Szwecji umów międzynarodowych nie ma ujętej dosłownie regulacji nakazującej umieszczania skazanego w zakładzie karnym możliwie najbliższym jego miejscu zamieszkania. Konieczność taką wyprowadzić jednak można wprost z prawa człowieka do poszanowania jego życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, dalej jako EK [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 13, Sygnatura: II KK 280/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008 r. (II KK 280/07)[1] Określony przepisem art. 502 § 1 k.p.k. górny pułap kary grzywny, możliwej do wymierzenia w postępowaniu nakazowym, odnosi się nie tylko do kar jednostkowych orzekanych za poszczególne, zbiegające się przestępstwa, ale również do wymierzanej na ich podstawie kary łącznej. W glosowanym wyroku, Sąd Najwyższy odniósł się do zagadnienia o niezmiernie istotnym znaczeniu praktycznym – granic w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: V KK 460/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r., V KK 460/07[1] Wprawdzie w sprawie tej akt oskarżenia zawierał, uzgodniony z oskarżonym, wniosek prokuratora o wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy i orzeczenie kary 120 stawek dziennych grzywny, skoro jednak sprawę rozpoznawano w trybie nakazowym, a nie na posiedzeniu wyznaczonym w trybie wskazanym w art. 339 § 1 pkt 3 w związku z art. 343 k.p.k., to sąd był związany górną granicą kary grzywny okre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 1080/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mirosław Karpiuk, Maciej Lach Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2007 r., I ACa 1080/07 Nadmierne pozbawienie światła słonecznego lokalu mieszkalnego znacznie ogranicza jego atrakcyjność dla ewentualnego nabywcy, może prowadzić do obniżenia wartości tego lokalu i tym samym całej nieruchomości, a w efekcie do powstania szkody jej właściciela. I Spółdzielnia H., będąc użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w W. przy ulicy W. i właścicielem budynku, dni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, [11], 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU