STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 71, Sygnatura: I ACr 79/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można przyjąć, by dokonanie kradzieży w mieszkaniu powoda i powstanie stąd szkody było normalnym następstwem założenia krat balkonowych przez mieszkającą piętro wyżej sąsiadkę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: I ACr 155/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można (...) przyjąć, by w świetle przepisów ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za osoby trzecie wymienione w umowie ubezpieczenia, można było uważać osoby związane kontraktem ze stroną powodowa. Skoro bowiem ogólne warunki ubezpieczenia jako podstawowe ryzyko objęte ochroną ubezpieczeniową przewidują odpowiedzialność deliktową, zaś wyłączają odpowiedzialność kontraktową, to za osobę trzecią - przy ubezpieczeniu podstawowym - uważać należy wyłącznie osobę spoza stosunk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: I ACr 62/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt w umowie błędnej wysokości stopy procentowej nie powinien (...) rodzić po jej stronie skutków prawnych w postaci prawa do zadania zastosowania tej stopy przez oprocentowaniu wkładu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: I ACr 54/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powoływanie się na brak pouczenia przez Sąd jest o tyle bezprzedmiotowe, że obowiązkiem Sądu jest dokonanie pouczeń o czynnościach procesowych i ich skutkach (art. 5 k.p.c.), nie zaś formułowanie za stronę roszczeń cywilno-prawnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 10, pozycja: 75, Sygnatura: I ACz 13/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ założycielski nie wchodzi w skład struktury organów przedsiębiorstwa i nie może być także utożsamiany z przedsiębiorstwem jako osobą prawną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 1, Sygnatura: III CRN 297/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie o eksmisję wszczętym przez większość spadkobierców dziedziczących spółdzielcze prawo do lokalu, osoba zajmująca lokal spółdzielczy nie może powoływać się skutecznie - jako na uprawnienie do zajmowania lokalu - zgodę jednego ze spadkobierców byłego członka spółdzielni mieszkaniowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 2, Sygnatura: III CRN 378/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystąpienie przez małżonka z roszczeniem windykacyjnym w związku z nieważnością czynności prawnej dokonanej przez drugiego z małżonków jest wykonywaniem uprawnienia w zakresie zwykłego zarządu majątkiem wspólnym i tym samym, mimo sprzeciwu współmałżonka, nie ma potrzeby uzyskiwania przez niego zezwolenia sądu wydawanego na podstawie art. 39 k.r.o. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 76, Sygnatura: I ACz 128/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do treści art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 1976 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 24, poz. 110 z pózn. zm.), powód może domagac się zwrotu wpisu uiszczonego w postępowaniu nakazowym w sytuacji kiedy po zgłoszeniu wniosku w przedmiocie przekazania sprawy na drogę postępowania zwykłego (art. 490 k.p.c.) wniosek ten zostaje zwrócony wskutek nieuzupełnienia braków formalnych (art. 130 § 1 i 2 k.p.c.) bądź nieuiszczenia brakującej części wpisu sądowego w zak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 77, Sygnatura: I ACr 228/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie Sądu Apelacyjnego w przedmiocie przyznania biegłemu sądowemu wynagrodzenia za złlożoną opinię zażalenie nie przysługuje. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: I ACz 84/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie gospodarczej o opróżnienie lokalu pobiera się wpis stosunkowy, a nie wpis stały. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, [101], 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU