STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: I AGCr 79/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli bank (trasat) wykupi sfałszowany czek, wypełniony na blankiecie z książeczki czekowej pochodzącej z tegoż banku, a skradzionej jej posiadaczowi, który otrzymał ją od tego banku, to w stosunku do niego temuż bankowi może jedynie służyć roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych tj. tylko wówczas, gdy zajdą przesłanki - w zależności od okoliczności sprawy - przewidziane w art. 415 k.c. względnie w art. 471 i nast. k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: I ACz 79/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strona wnosząca do sądu pismo podlegające opłacie ma obowiązek uiścić opłatę według stawek obowiązujących w dacie wniesienia pisma, a nie w dacie zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia opłaty lub doręczenia takiego wezwania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: I ACr 141/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O zastosowaniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255) może decydować brak społecznej akceptacji dla uzyskania korzyści z majątku Skarbu Państwa (państwowej osoby prawnej) i brak usprawiedliwienia tego okolicznościami towarzyszącymi nabywaniu mienia w aspekcie norm moralnych, co prowadzi do oceny, ze uzyskanie korzyści nie jest słuszne.Korzyść, o której mowa w tym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 lipca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: I ACz 234/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Gospodarki Komunalnej w R. od strony strukturalnej jest gminną jednostką organizacyjną, od strony zas funkcjonalnej - podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie gminy i wykonującym zadania należące do zakresu działania gminy. Oznacza to, że nie posiada on odrębnej od gminy osobowości prawnej i tym samym w sprawach cywilnych „zwykłych”, nie gospodarczych, nie ma zdolności sądowej (art. 167 k.p.c.). W postępowaniu odrębnym, dotyczącym spraw gospodarczych - jako pod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: I ACr 179/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ostateczna decyzja w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nie stanowi dla zainteresowanych cywilnych praw podmiotowych. Lokale mieszkalne stanowiące własność Państwa lub gminy mogą być sprzedawane na własność tylko najemcom tych lokali, zatem osoba nie będąca najemcą lokalu, takiego nabyć nie może. Uprawnienie do nabycia lokalu jest związane ze stosunkiem najmu i osobą najemcy i wygasa z chwila śmierci najemcy. Upawnienie to jako prawo ściśle osobiste nie wchodzi w skład spadku. Przysługuje nat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 84, Sygnatura: I ACz 23/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 8 ust, 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. - Dz.U. Nr 22, poz. 93) gmina nie ma obowiązku uiszczenia opłat sądowych, chyba że sprawa dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: III APr 17/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odwołanie z funkcji członka Zarządu - prowadzi do rozwiązania stosunku pracy i w tym zakresie wobec braku odrębnej regulacji w Kodeksie Handlowym obowiązują unormowania zawarte w Kodeksie pracy - a więc w odniesieniu do rozważanego stanu faktycznego - w art. 52 i 54 Kodeksu pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 85, Sygnatura: I ACr 112/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustaleniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych należy pamiętać o nowelizacjach prawa lokalowego przyznających stronom znaczne uprawnienia w zakresie swobodnego kształtowania czynszu za te lokale.Dotyczy to w szczególności ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 10, poz. 57) i ustawy z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe (Dz.U. Nr 32, poz. 140). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 86, Sygnatura: I ACr 115/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie są (...) jednostkami gospodarki uspołecznionej tylko te spółki prawa handlowego, w których mniej niz 50% kapitału należy do j.g.u. oraz spółki cywilne i inne jednostki gospodarcze, które dotychczas za jednostki gospodarki uspołecznionej uznawane nie były. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 12, pozycja: 87, Sygnatura: I ACr 227/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem wydania wyroku częściowego jest ustalenie, ze jedno z tych roszczeń wcześniej dojrzało do rozstrzygnięcia oraz, że nie zachodzi konieczność łącznego rozpoznania tych powództw. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, [102], 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU