STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 marca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUr 1346/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma żadnych przeszkód, aby ubezpieczony kwestionował prawidłowość wyliczenia jego świadczenia. (...) Jest to specyfika postępowania w sprawach emerytalno-rentowych, wynikająca m.in. z treści art. 80 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, który to przepis pozwala na ponowne ustalenie prawa do świadczeń i ich wysokości na wniosek osoby zainteresowanej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 marca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: III AUr 879/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) nie dotyczy osób przebywających poza granicami kraju w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, nawet firm państwowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: III AUr 1091/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Praca w spółdzielni jest traktowana jako praca wykonywana na innej podstawie niż stosunek pracy, a rolnicze spółdzielnie produkcyjne nie są dla swych członków zakładem pracyII. Nie można pojęcia działalności rolniczej łączyć wyłącznie z rolnikami indywidualnymi, a odmawiać takich uprawnień członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: III AUr 140/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obóz internowania dla jeńców wojennych, który w rzeczywistości był obozem pracy przymusowej o obostrzonym rygorze nadzorowanym przez NKWD, a zatem łagrem - czyli miejscem przymusowego pobytu z przyczyn politycznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. „a" ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 17, poz. 75 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 maja 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: III AUr 132/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakwestionowanie wiarygodności zeznań świadków może nastąpić wówczas, jeżeli wyniki przeprowadzonego postępowania dowodowego wskazują w sposób nie budzący wątpliwości, że zeznania te nie polegają na prawdzie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: III AUr 833/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nauka w szkole średniej, w innej miejscowości od miejsca zamieszkania, odbywana w systemie dziennym, uniemożliwiała podjęcia stałej pracy w gospodarstwie rolnym w rozmiarze pozwalającym na zaliczenie tejże pracy do okresu zatrudnienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: III AUr 165/95 i III AUz 41/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wzywanie i zawiadamianie stron, świadków i innych osób jest odformalizowane. Wynika to z przepisu art. 472 § 1 k.p.c., który stanowi, że sąd może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z pominięciem sposobów przewidzianych przez przepisy ogólne. Dotyczy to również doręczeń oraz zarządzeń wydanych w celu przygotowania rozprawy Wezwania i zawiadomienia doręczone w powyższy sposób [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 482/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunek uczęszczania do szkoły dziennej o ,jakim mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. Nr 45 z 1991 r., poz. 200) należy uznać za spełniony również w sytuacji, gdy uprawniony do świadczenia alimentacyjnego uczęszcza na pierwszy rok studiów wyższych jako wolny słuchacz, a następnie uzyskuje prawa studenta drugiego roku studiów dziennych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 331/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, a która przejęta pracowników zlikwidowanego gospodarstwa rolnego Skarbu Państwa jako przejściowej formy zagospodarowania mienia przejętego od Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, odpowiada za zobowiązania finansowe wynikające ze stosunku pracy zlikwidowanego zakładu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w tym za składki na ubezpieczenie spo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 grudnia 1997r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 525/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 13 z 1983 r., poz. 68 ze zm.) jest w pewnym sensie zbliżony do przepisu o świadczeniu rehabilitacyjnym przysługującym pracownikowi na podstawie art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 143 z późn. zm.) przede wszystkim dlatego, że możliwość przyznania na jego podstawie renty inwalidz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, [103], 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU