STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 98/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez hektary przeliczeniowe, o jakich mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.U. Nr 4, poz. 17), należy rozumieć hektary przeliczeniowe stanowiące podstawę do wymierzenia podatku rolnego, jako adekwatne do rozmiaru produkcji i wysokości uzyskiwanych dochodów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 406/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ocenie i zaliczaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych (tj. Dz.U. Nr 24 z 1989 r., poz. 133 ze zm.) okresów pracy w gospodarstwie rolnym przed dniem 1 lipca 1977 r. nie ma zastosowania pojęcie domownika rolnika wprowadzone od dnia 1 stycznia 1983 r. i zdefiniowane w art. 2 ust. 2 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 444/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nauczyciele, którzy mają trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym dwadzieścia lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę z mocy art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. Nr 56 z 1997 r., poz. 357) także w sytuacji, gdy rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy w związku z przejściem na rentę inwalidzką i następnie pobierali to świadczenie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 483/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (tj. Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 143) nie odsyła generalnie - w zakresie dotyczącym wysokości świadczenia rehabilitacyjnego - do stosowania uregulowań z ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 144).Wysokość tego świadczenia przepis ten uzależnia jedynie od zaistnienia samego zdarzenia będącego wypadkiem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: III APa 4/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ważność umowy zawartej przez członka zarządu spółki akcyjnej z prezesem tej spółki ocenia się według daty jej zawarcia, a nie według daty rozpoczęcia pracy na stanowisku, na które ta umowa opiewa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 237/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sądowym postępowaniu odwoławczym może być rozpoznany spór o ustalenie wypadku przy pracy i zapłatę jednorazowego odszkodowania, chociaż organ rentowy odmówił pracownikowi dochodzonego odszkodowania tylko z powodu nieuznania jego wypadku przy pracy bez ustalenia uszczerbku na zdrowiu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 507/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczony, który nabył prawo do świadczenia zbiegowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. i następnie uzyskał prawo własności gospodarstwa rolnego, które wydzierżawił na okres 10 lat, a umowa dzierżawy została rozwiązana przed upływem umówionego okresu - nie traci prawa do świadczenia zbiegowego - jeżeli nie rozpoczął jego prowadzenia, a zatem nie stał się rolnikiem w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: III APa 50/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo i obowiązek pracy członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej wynika ze stosunku członkostwa, inaczej mówiąc - członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej stanowi podstawę do świadczenia pracy i choć nie mają do takich stosunków zastosowania przepisy powszechnego prawa pracy i choć podłożem ich jest cywilnoprawny charakter stosunku członka ze spółdzielnią w zakresie świadczenia pracy, to równocześnie ma zrównanie takiego niepracowniczego zatrudnienia ze stosunkiem pracy pracowniczym w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: III APr 36/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wolność każdego człowieka, będącego równocześnie pracownikiem skierowanym do pracy za granicę. stanowi jego podstawowe dobro osobiste podlegające ochronie prawa cywilnego i prawa pracy Przez pozbawienie wolności w rozumieniu przepisu art. 445 § 2 k.c. należy rozumieć każde działanie wymierzone przeciwko wolności osobistej człowieka. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: III APr 41/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenia określone ustawą z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 30 z późn. zm.) przysługują z tytułu chorób zawodowych powstałych w związku z zatrudnieniem pracownika na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub w związku z zatrudnieniem obywateli polskich delegowanych lub skierowanych do pracy za granicą w polskich instytucjach lub przedsiębiorstwach. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, [104], 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU