STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: III AUa 228/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wstrzymanie wypłaty emerytury z powodu stałego wyjazdu za granicę nie uprawnia do wznowienia wypłaty emerytury za cały okres, lecz jedynie za okres nie dłuższy niż ten, o którym mowa w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 września 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 332/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ emerytalno-rentowy obowiązany jest do zapłaty odsetek od opóźnionego ustalenia i wypłat świadczenia ubezpieczeniowego, gdy opóźnienie to zostało spowodowane błędem tego organu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 września 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 9, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 333/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie pracy przymusowej na rzecz hitlerowskich Niemiec w okresie II wojny światowej w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450 ze zm.) obejmuje nie samo wywiezienie do hitlerowskich Niemiec, lecz faktyczne wykonywanie pracy przymusowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 lipca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: III APz 9/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 183 § 1 Prawa spółdzielczego, na wynagrodzenie w spółdzielni pracy składa się wynagrodzenie bieżące i udział w części nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału między członków, zgodnie z zasadami określonymi w statucie. Skoro zatem nadwyżka bilansowa jest elementem wynagrodzenia, to roszczenia członków o jej wypłatę, są roszczeniami ze stosunku pracy. Natomiast roszczenia byłych członków o zwrot udziałów członkowskich nie są związane ze stosunkiem pracy., są zatem roszczeniami [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 418/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sądowym postępowaniu odwoławczym należy rozpoznać spór o prawo do emerytury pracowniczej po uprzednim ustaleniu przesłanek prawnych tego świadczenia ubezpieczeniowego. Rozstrzygnięcie w tym postępowaniu tylko o jednej przesłance emerytury pracowniczej jest sprzeczne z treścią przepisu art. 378 § 2 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 326/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adwokat wykonujący swój zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej, podlega ubezpieczeniu pracowniczemu społecznemu osób prowadzących działalność gospodarczą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 363/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Społeczne ubezpieczenie rolnika ustaje z końcem ostatniego kwartału opłaconej składki ubezpieczeniowej, niezależnie od terminu przekazania swego gospodarstwa rolnego na rzecz następcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: III APz 13/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwracając uwagę na dokonane zmiany legislacyjne w Kodeksie pracy i zastąpienie pojęcia zakładu pracy - definicją pracodawcy (art. 3 k.p. ) wskazać trzeba, iż musi to wpływać na interpretację pojęcia zakładu pracy z art.164 § 1 k.p.c. Gdyby podzielić pogląd (...), iż zakładem pracy jest miejsce zatrudnienia (wykonywania pracy), to w ostateczności prowadziłoby to do ograniczenia możliwości wyboru nakreślonych przez art. 461 § 1 k.p.c. do właściwości ogólnej i miejsca wykonywania pracy. Takie założ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 39, Sygnatura: III AUa 452/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik zatrudniony w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze nabywa prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej po spełnieniu warunku wieku i okresu zatrudnienia, niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego, w ciągu 5 lat od ustania zatrudnienia w okresie od dnia 1 stycznia 1990 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: III APz 18/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 631 § 2 k.p. dotyczy materii wejścia w konkretne prawa po zmarłym pracowniku, a regulacja ta określa istotne uproszczone "bo z pominięciem prawa spadkowego zasady realizacji świadczeń wynikających ze stosunku pracy; w którym pozostawał zmarły pracownik na rzecz jego najbliższej rodziny. Realizacja tych świadczeń będzie mogła następować na rzecz małżonka i innych członków rodziny, do których zmarły pracownik przyczyniał się za życia, bez wymogu uprzedniego formalnego oczekiwania prze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, [105], 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU