STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 października 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: III AUr 280/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypłata emerytury rolniczej w części uzupełniającej ulega zaniechaniu zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342) w sytuacji, gdy emeryt nadal jest właścicielem gospodarstwa rolnego, a gospodarstwo to użytkuje jego zastępny (córka). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 marca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUr 1067/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku – pod warunkiem ukończenia tej nauki – w wymiarze określonym programem studiów, jest okresem nieskładkowym, którego wpływ na wysokość świadczeń mógł być uwzględniony dopiero od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450). Z art. 33 ust. 2 tej ustawy jednoznacznie wynika, że takie zaliczenie mogło nastąpić tylko na wniosek osoby zainteresowanej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: III AUr 1257/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawą obliczenia alimentów zasądzonych procentowo powinna być wysokość renty netto. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 października 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: III AUr 275/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie alimentacyjne wypłacone przez organ rentowy na podstawie wyroku zaocznego zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności nie stanowi świadczenia bezpodstawnego w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. Nr 45 z 1991 r., poz. 200). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: III AUr 2/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, nie może być postawione w stan upadłości, która to jest jednym ze sposobów całkowitego zakończenia działalności danego podmiotu, z uwagi na rodzaj prowadzonej przez to przedsiębiorstwo działalności, której zasadniczym celem jest zaopatrywanie w gaz ziemny gospodarki narodowej, w tym również ludności i z tej przyczyny przerwanie tej działalności nie może nastąpić, gdyż stworzenie możliwości dla zaistnienia takiej sytuac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 8/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom i nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne w terminach przewidzianych do ich opłacenia - ZUS może na podstawie § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne... (Dz.U. Nr 68 z 1993 r., poz. 330 ze zm.) wymierzyć składki z urzędu, obliczone od najniższej po0dstawy wymiaru gwarantowanej przepisami § 10 ust. 1 tego rozporządzenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 lipca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: III AUr 234/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wnioskodawca po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie ma statusu rolnika, a więc osoby prowadzącej na własny rachunek działalność rolniczą (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), nie jest również domownikiem, skoro nie pracuje stale w tym gospodarstwie rolnym, jest inwalidą II grupy, zaś jego uprawnienie do świadczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu wywołanego wypadkiem przy pracy rolniczej, nie jest wynikiem jego „własnego" ubezpieczenia, a po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: WCK 61/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapoznanie się z motywami rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego poprzez uzyskanie wyroku z uzasadnieniem po terminie tygodniowym zakreślonym art. 387 § 3 k.p.c. - nie czyni skuteczną kasację złożoną z zachowaniem miesięcznego terminu liczonego od daty ogłoszenia wyroku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: III AUr 4/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Wyrok wstępny może być wydany, gdy sąd uzna roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie. Nie jest dopuszczalne zatem wydanie wyroku wstępnego, jeżeli sąd uzna roszczenie za bezzasadne. W takim wypadku powództwo podlega oddaleniu.II. Wyrok wstępny podlega zaskarżeniu rewizją (art. 367 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: III APr 7/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwiększenie się potrzeb poszkodowanego stanowi również podstawę (art. 444 § 2 k.c.) przyznania konkretnej renty z tego tytułu. Zwiększenie bowiem potrzeb stanowi również szkodę przyszłą, wyrażającą się w stale powtarzających się wydatkach na ich zaspokojenie (np. konieczność stałego leczenia, zabiegów, kuracji, opieki osób trzecich, specjalnego odżywiania itp.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, [107], 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU