STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: II AKa 574/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynna napaść jest innym pojęciem niż naruszenie nietykalności cielesnej. Niewątpliwie czynna napaść to pojęcie szersze, obejmujące również naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie obrażeń ciała, rzut przedmiotem w kierunku pokrzywdzonego itd. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2001 r. sprawy Krzysztofa T. oskarżonego z art. 223 k.k. i z art. 226 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego i prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 8/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek mniejszej wagi z art. 310 § 3 k.k. nie jest uprzywilejowanym typem przestępstwa z art. 310 § 1 lub § 2 k.k., a jedynie podstawą do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Przyjęcie zaś tej konstrukcji do czynu z art. 310 § 1 i § 2 k.k. wcale, niejako automatycznie, nie prowadzi do wniosku, że również do oszustwa z art. 286 § 1 k.k., pozostającego w zbiegu z art. 310 § 1 k.k. należy przyjąć wypadek mniejszej wagi z art. 286 § 3 k.k. Właśnie przez sposób dokonania tego oszustwa (fałszerstwo czekó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 77, Sygnatura: II AKz1 478/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do treści art. 46 § 1 k.p.k. - niemożność ściągnięcia grzywny w drodze egzekucji musi być faktyczna, a nie tylko hipotetyczna. Jej istnienie musi być wynikiem bezskutecznych czynności egzekucyjnych, potwierdzanych przez komornika w stosownym protokole, sporządzonym zgodnie z wymogami określonymi w art. 809 k.p.c. Dopóki istnieje realna szansa uiszczenia lub wyegzekwowania grzywny (także w formie odroczenia jej ściągnięcia lub rozłożenia na raty), dopóty sąd nie powinien orzekać wykonan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 58, Sygnatura: II AKz 13/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poza tym, iż przepis art. 397 § 1 k.p.k. w porównaniu z przepisami k.p.k. z 1969 r. eliminuje możliwość zwrotu sprawy prokuratorowi celem rozszerzenia postępowania na czyny osób nie objętych oskarżeniem, to przecież z przesłanki w postaci "istotnych braków postępowania przygotowawczego" wymienionej w tym przepisie, wyłączono potrzebę poszukiwania dowodów. Potrzeba poszukiwania dowodów wskazuje, że nie ma dowodów pozwalających na prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy, niemniej jest to już taki etap p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II AKz 514/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasądzone w wyrokach wydatki z tytułu obrony z urzędu należą do tych, które wykłada Skarb Państwa tymczasowo (art. 619 § 1 k.p.k.) a więc oznacza to co innego, niż ponoszenie kosztów, które ma charakter ostateczny, zależny w przedmiotowej sprawie od wyniku postępowania. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku należności świadków i nie ma w sprawie znaczenia charakter i dowodowe znaczenie składanych przez nich zeznań. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Stanisławowi W. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 479/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Książeczka oszczędnościowa PKO nie należy do dokumentów będących przedmiotem przestępstwa z art. 310 § 1 k.k. Podrobienie lub przerobienie książeczki oszczędnościowej PKO wyczerpuje znamiona występku z art. 270 § 1 k.k.. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2000 r. sprawy Ireneusza P. oskarżonego z art. 310 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. oraz art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 12 k.k., z powodu apelacji wniesionej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 444/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posłużenie się przez sprawcę rozboju środkiem obezwładniającym, skutkuje odpowiedzialnością za kwalifikowany typ tego przestępstwa, bez potrzeby wykazywania, że środek ten jest tak niebezpieczny w użyciu, jak broń palna lub nóż. Sad Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2000 r. sprawy Jarosława M. oskarżonego z art. 280 § 1 k.k., art. 275 § 1 k.k., art. 276 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k. i Tomasza R. oskarżonego z art. 280 § 1 k.k., 275 § 1 k.k., art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 500/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ze sformułowania art. 443 k.p.k. należy wyciągnąć wniosek, że zakres orzekania na niekorzyść oskarżonego przy ponownym rozpoznawaniu sprawy "limitowany" jest zakresem wcześniejszego zaskarżenia orzeczenia na jego niekorzyść. Wydaje się to oczywiste, jeśli dyspozycję art. 443 k.p.k., odczyta się przez pryzmat rozwiązania zawartego w przepisie art. 434 § 1 k.p.k. zakazującego sądowi odwoławczemu orzekać na niekorzyść oskarżonego poza granicami zaskarżenia (oczywiście z wyjątkami przewidzianymi prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 250/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pomocnictwo psychiczne może polegać na takim zachowaniu, które w sposób szczególnie sugestywny manifestuje całkowite solidaryzowanie się z zamiarem bezpośredniego sprawcy, co może w pewnych wypadkach stworzyć atmosferę, w jakiej zamiar bezpośredniego sprawcy kształtuje się, dojrzewa i utwierdza lub umacnia sprawcę w powziętym postanowieniu popełnienia przestępstwa. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2000 r., sprawy Bartłomieja D. i Janusza B. oskarżonych z art. 280 § 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II AKz 456/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 8 Konstytucji, mówiący o stosowaniu jej bezpośrednio, zawiera ograniczenie, którym może być tylko inne postanowienie Konstytucji. Właśnie inaczej, odnośnie bezpośredniego stosowania Konstytucji, stanowi jej art. 176, mówiący, że ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy. Zatem przepis ten wyklucza możliwość przyjęcia do rozpoznania przez sąd powszechny każdej sprawy na podstawie art. 45 ust. 1 Konstytucji. 2. Ustawą, która określa właściwość sądów karn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, [107], 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU