STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lipca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: III AUr 310/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ubezpieczona była poinformowana o braku prawa do pobierania alimentów w toku wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, to kwoty przez nią pobrane, pomimo zaistnienia tej okoliczności, stanowią w rozumieniu art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) i w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. Nr 45 z 1991 r., poz. 200) - nienależne świadczenie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: III AUr 1113/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazanie uprawnień do dokonywania wypłaty zasiłków chorobowych zakładom pracy, które nie zgłaszają imiennie pracowników do ubezpieczenia społecznego (art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 143 z późn. zm.), nie zwalnia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jako instytucji spełniającej gwarancje państwa w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego - z nałożonych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 2, Sygnatura: I ACr 591/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest możliwy do zaakceptowania pogląd, że w wypadku zawarcia umowy dzierżawy na czas określony, strony mogą odmiennie, niż to wynika z przepisów tytułu XVII księgi III Kodeksu cywilnego, uregulować przyczyny wypowiedzenia takiej umowy Celem umowy zawartej na czas określony jest zapewnienie trwałości stosunku prawnego i ochrony stron tej umowy, zarówno wydzierżawiającego (pewność czynszu), jak i dzierżawcy (pewność używania rzeczy).Swoboda kontraktowania (art. 3531 k.c.) została w tym wypadku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: III AUr 105/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W prawie ubezpieczeń społecznych pojęcie nienależnego świadczenia definiowane jest w art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z póżn. zm.) z punktu widzenia osoby, która je pobrała stawiając - dla ustalenia obowiązku zwrotu po jej stronie - wymóg świadomości i premedytacji w pobraniu świadczenia nienależnego. Obowiązek zwrotu obciąża zatem tego - i tylko tego - kto przyjął świadczenie w złej wierze wiedząc, że mu się nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: III APr 82/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawidłowe powierzenie mienia to takie, które dla przejmującego ustala stan zerowy, czyli punkt wyjścia, w kierunku późniejszych rozliczeń, bowiem inwentaryzacja początkowa i końcowa dają możliwość wyliczenia ewentualnego braku (niedoboru w mieniu). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: III AUr 124/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) wskazuje, że przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń - poza okresami składkowymi - uwzględnia się również, jako okresy nieskładkowe, okresy niewykonywania zatrudnienia po jego ustaniu, jeżeli za okresy te zostało wypłacone odszkodowanie w trybie przepisów Kodeksu pracy.Sformułowanie „zostało w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: III AUr 381/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady przewidziane w art. 10-16 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) stosuje się tylko do tej części emerytury, która przysługuje z tytułu doliczonego okresu składkowego lub nieskładkowego, dotąd nie uwzględnianego w wymiarze świadczenia, bez naruszania ustalonego już prawa i wysokości świadczenia prawomocnie przyznanego przed wejściem w życie ustawy rewaloryzacyjnej i według tej ustawy zrewaloryzowanego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: III AUr 49/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 90 z 1993 r., poz. 416) nie daje podstawy do przyjęcia, że tzw. „ubruttowienie" emerytur i rent było operacją jednorazową, związaną z wprowadzeniem opodatkowania tych świadczeń, a zatem do wykluczenia dopuszczalności stosowania tego przepisu w przypadkach ponownego ustalania wysokości świadczeń należnych po dniu 1 stycznia 1992 r. Wskazuje na to nie tylko „formalne" utrzymanie te [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: III AUr 191/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyliczenie zawarte w art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) ma charakter wyczerpujący, zaś „przerzucanie" na świadczeniobiorcę wszelkich obowiązków w zakresie sprawozdania, czy świadczenie jest wypłacane prawidłowo i w należytej wysokości, nie może być uznane za prawidłowe i z ochrony prawnej korzystać nie może. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: III AUr 3/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy zatrudnienia we Francji, w przypadku ustalenia prawa do emerytury przez polski organ rentowy, są i powinny być traktowane na równi z okresami zatrudnienia w Polsce. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, [108], 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU