STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 lipca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: III AUr 231/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z zasiłku rodzinnego dzieci ubezpieczonego rolnika mogą być potrącone należności na poczet zaległych składek ubezpieczeniowych rolnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: III AUr 168/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawieszenie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego pracowników w sytuacji zmiany lub utraty albo uchylenia przepisów prawa dotyczących tego zawieszenia stanowi błąd organu rentowego w rozumieniu przepisu art. 101 ust. 1 pkt 2 i 103 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. i zaopatrzeniu emerytalnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: III AUr 1/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 41 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486) zawiera dwie normy prawne wprawdzie o charakterze materialnoprawnym, ale o różnym znaczeniu w kwestii określenia tzw. posiłkowej odpowiedzialności za długi z tytułu podatków (składek na ubezpieczenie społeczne), do opłacenia których zobowiązany był jeden z małżonków w okresie objętym wspólnością majątkową. Zdanie drugie cytowanego artykułu określające ramy przedmiotowe odpowiedzialności w zna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: III AUr 962/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego nie przewidują stosowania art. 5 k.c. Przepisy te muszą być stosowane ściśle. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: III AUr 253/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek pracownika wykonującego społeczną funkcję związkową, który zdarzył się w drodze z miejsca wykonywania tej funkcji do swego miejsca zamieszkania, jest wypadkiem w drodze z pracy do domu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: III AUr 374/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. Nr 58, poz. 290) pojęcie „faktyczny dochód" w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy oznacza dochód bez odliczenia tzw. kosztów ,jego uzyskania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: III AUr 189/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ emerytalny nie ma ustawowego umocowania do przyjęcia w sposób dowolny daty powstania, jak i ustania obowiązku ubezpieczenia.Termin „okres podlegania ubezpieczeniu" nie jest tożsamy z pojęciami „objęcia ubezpieczeniem" i „ustania ubezpieczenia"; jest pojęciem szerszym, skutkującym rozciągnięcie ubezpieczenia na okres, za jaki została opłacona składka. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 34/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego - niezgodnie z przepisem art. 174 § 1 Kodeksu pracy - z inicjatywy zakładu pracy i bez pisemnego wniosku o udzielenie mu takiego urlopu - jest w świetle prawa bezskuteczne.Pracownikowi, który w okresie tak udzielonego urlopu bezpłatnego był niezdolny do pracy wskutek choroby - przysługuje zasiłek chorobowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: III AUr 348/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik nabywa prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej po spełnieniu przestanek prawnych przewidzianych w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn zakładowych (Dz.U. Nr 4, poz. 27) niezależnie od trwania innych stosunków pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: III AUr 48/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do renty inwalidzkiej z tytułu wypadku przy pracy, które ustało z powodu ustąpienia inwalidztwa ulega przywróceniu - w każdym czasie, jeżeli pracownik ponownie stal się inwalidą z tytułu tego zdarzenia. Przywrócenie prawa do renty wypadkowej nie jest uzależnione od spełnienia warunku, aby ponownie inwalidztwo powstało w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, [109], 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU