STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 21, Sygnatura: I CKN 114/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podwójne obciążenie odbiorców energii cieplnej karami pieniężnymi i odsetkami ustawowymi jest wyrazem stosowania polityk monopolistycznych przez podmiot zajmujący pozycję dominującą na, lokalnym rynku energetycznym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwy¿szego z dnia 19 września 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 22, Sygnatura: III CZP 44/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli po oddaniu gruntu w wieczyste użytkowanie nastąpiła zmiana w stosunkach w odniesieniu do przeznaczenia i zabudowy gruntu, to dopuszczalna jest również odpowiednia zmiana ustalonej w poprzednim okresie stawki procentowej opłaty za wieczyste użytkowanie (art. 40 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz.U. Nr 30 z 1991 r., poz. 127 ze zm.).2. Przedmiotem postępowania sądowego wszczętego na skutek wniesienia przez wieczystego użytkownika sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 22, Sygnatura: III CZP 44/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli po oddaniu gruntu w wieczyste użytkowanie nastąpiła zmiana w stosunkach w odniesieniu do przeznaczenia i zabudowy gruntu, to dopuszczalna jest również odpowiednia zmiana ustalonej w poprzednim okresie stawki procentowej opłaty za wieczyste użytkowanie (art. 40 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz.U. Nr 30 z 1991 r., poz. 127 ze zm.).2. Przedmiotem postępowania sądowego wszczętego na skutek wniesienia przez wieczystego użytkownika sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 25, Sygnatura: III CZP 27/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyłączenie dopuszczalności kasacji ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 393 pkt 1 k.p.c.) nie ma zastosowania w sprawie o uznanie wypowiedzenia umowy spółki cywilnej za bezskuteczne. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 26, Sygnatura: III CZP 66/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. nie ma zastosowania do postępowania ze skaegi o wznowienie postępowania z udziałem strony, której upadłość została ogłoszona po prawomocnym zakończeniu postępowania, a przed złożeniem skargi o wznowienie postępowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 27, Sygnatura: III CKN 202/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Niewykonanie zobowiązania samo przez się nie może być uznane za działanie bezprawne w rozumieniu art. 415 k.c.2. Art. 357¹ k.c. nie uprawnia kredytobiorcy do żądania nakazania udzielenia mu nowego kredytu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 28, Sygnatura: III CZP 61/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 210 § 3 Prawa spółdzielczego w brzmieniu dodanym przez art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych – Prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 111, poz. 623) nie ma mocy wstecznej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 29, Sygnatura: I CKN 85/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekształcenie przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy nie powoduje wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na stanowiących własność przedsiębiorstwa budynkach, jeżeli hipoteka została wpisana na rzecz innej gminy (art. 2a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości – Dz.U. Nr 91, poz. 455 – w związku z art. 2 ust. 9 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntam [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 30, Sygnatura: III CKN 118/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutek w postaci wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, przewidziany w art. 2 ust. 9 pkt 6 lit.a ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.),Nie nastąpi w wypadku przekształcenia w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa przedsiębiorstwa państwowego, które w drodze umowy sprzedaży nabyło nieruchomość obciążoną zabezpieczeniem hipotecznym wierzytelności Skarbu Państwa przysługujących mu na podstawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 41, Sygnatura: II CKN 369/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzytelność spłacona za dłużnika w postępowaniu układowym, może być potrącona z wierzytelnością tego dłużnika (art. 39 pkt 2 zd. 2 Prawa o postępowaniu układowym) tylko wówczas, gdy powstaje ona przed dniem złożenia przez dłużnika podania o otwarcie postępowania układowego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, [109], 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU