STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 58, Sygnatura: I ACr 382/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Waloryzacja sądowa świadczenia na podstawie art. 3581 § 3 k.c. opierać się bowiem powinna na stosownych ustaleniach faktycznych. Niedopuszczalny tu jest jakikolwiek schematyzm. Przepis art. 3581 § 3 k.c. nie podaje wprawdzie co do tej kwestii konkretnej dyrektywy, zawiera jednakże generalne stwierdzenie, że Sąd może zmienić wysokość świadczenia pieniężnego po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego. W tej sytuacji zarówno stopień waloryzacji, a nawet jej potrzeba, j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 59, Sygnatura: I ACr 257/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchylenie tytułu IV księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego (art. 397-404) przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321) nie spowodowało w swoich skutkach likwidacji obowiązku zawierania umów, wynikającego bezpośrednio z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów (Dz.U. Nr 24, poz. 100), a więc z konkretnej normy prawnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 marca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 8, pozycja: 60, Sygnatura: I ACr 110/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobie prawnej - członkowi spółdzielni mieszkaniowej, który w ramach inwestycji wspólnej ze spółdzielnia zrealizował w latach 70-tych budowę pawilonu usługowego, a następnie stał się najemcą tego lokalu, przysługuje roszczenie o przydział zajmowanego lokalu na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.Sytuacja inwestora - użytkownika będącego członkiem spółdzielni mieszkaniowej jest bowiem podobna do sytuacji członka spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie prawa spółdzielczego przys [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 61, Sygnatura: I ACr 47/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie o waloryzacji świadczeń zgodnie z zasadami art. 3581 § 3 k.c. ma charakter konstytutywny. A zatem dopiero od daty uprawomocnienia się takiego kształtującego orzeczenia, nowe świadczenie w nim określone staje się wymagalne. Zgodnie więc z art. 481 § 1 k.c. odsetki od kwoty zwaloryzowanej przez sąd należą się wierzycielowi od daty uprawomocnienia się wyroku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 62, Sygnatura: I ACr 516/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyczyną wyłączającą swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli musi tkwić w samym oświadczającym, a nie w sytuacji zewnętrznej, w jakiej się znalazł. Brak swobody - jak to słusznie przyjmuje się w piśmiennictwie prawniczym - musi być odniesiony do okoliczności wewnętrznych a nie zewnętrznych; przyczyna wyłączająca swobodne powzięcie decyzji musi być umiejscowiona w samym podmiocie składającym oświadczenie, a nie w jakiejś sytuacji zewnętrznej, w jakiej ta osoba została postawiona czy to przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: I ACz 344/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy strona ubiegająca się o zwolnienie od kosztów sądowych reprezentowana jest przez pełnomocnika, którym jest adwokat składający oświadczenie pochodzące od strony, określone w art. 113 § 1 k.p.c., pełnomocnik ten ma obowiązek poinformować swego mocodawcę o warunkach jakie powinno spełniać oświadczenie oraz niezbędnych danych, które powinno ono zawierać. Sąd natomiast nie jest obowiązany w tej sytuacji do wzywania pełnomocnika strony ubiegającej się o zwolnienie od kosztów procesu, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 64, Sygnatura: I ACr 384/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy Prawo lokalowe (Dz.U. Nr 32, poz. 190) uchyliła nakaz wliczania do czynszu spłat kredytu budowlanego, nie wprowadziła natomiast zakazu jego wliczania na podstawie umowy stron. Umowa najmu nie musi tez określać wysokości czynszy, wystarczy, że wskazuje podstawy jego określenia. Możliwe zatem było określenie w umowie, w skład czynszu będą wchodziły raty niespłaconego kredytu budowlanego z odsetkami w wysokości ustalonej przez bank. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: I ACr 365/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy Prawa Spółdzielczego nie wyłączają możliwości wytoczenia powództwa w oparciu o art. 189 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: I ACz 179/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Samo zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, dokonane czy to przed wszczęciem procesu (lub innego postępowania), czy też później, nie może tamować biegu tego procesu, dopóki nie nastąpiło ogłoszenie upadłości (...). Przeciwne stanowisko mogłoby prowadzić do tego, że dłużnik, który nie został jeszcze pozbawiony prawa dysponowania swym majątkiem, nie mógłby bronić swych interesów przy użyciu instrumentu procesu, ponieważ proces ten podlegałby zawieszeniu z urzędu.II. Stan upadłośc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 lutego 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: I ACo 2/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powołany przez powodów art. 49 k.p.c., jako przyczynę ewentualnego braku bezstronności, przewiduje stosunek osobisty łączący sędziego ze stroną lub jej przedstawicielami. Stosunek osobisty jest z zasady stosunkiem emocjonalnym lub też natury gospodarczej. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, [109], 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU