STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 234/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro pierwotnie prokurator zarzucił oskarżonemu sprawstwo kierownicze w dokonaniu rozbojów i od tego zarzutu oskarżony został uniewinniony, zaś zarzut zawarty w apelacji prokuratora w połączeniu z jego uzasadnieniem sprowadza obecnie kwestię odpowiedzialności karnej oskarżonego za przestępstwa zarzucane mu aktem oskarżenia wyłącznie do przestępstwa paserstwa oznacza to, iż wówczas, gdy sąd I instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy dojdzie do wniosku, że czyn oskarżonego nie wyczerpuje znamio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKo 359/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o stwierdzenie nieważności orzeczenia z mocy samego prawa, oparty na art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. z dnia 6 maja 1997 r. podlega ocenie pod kątem tej podstawy nieważności, jeżeli dotyczy orzeczenia wydanego przed wejściem w życie ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U. nr 62, poz. 717). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2000 r. w sprawie Anny P., skazanej za czyn z art. 82 § 2 k.k.s., wniosku o stwierdzenie nieważności z m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 57, Sygnatura: II AKz 384/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt niezamieszkiwania w miejscu zameldowania nie świadczy w sposób jednoznaczny o zamiarze ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Gabrieli N., podejrzanej o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k., zażalenia wniesionego przez podejrzaną na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 6 września 2000 r., sygn. VII Ko1 16/00, w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 269/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 64 § 2 k.k. w powiązaniu z art. 37 k.k. oznacza, że kara pozbawienia wolności wymierzona w warunkach recydywy wielokrotnej nie może być równa dolnemu ustawowemu zagrożeniu, ale musi być co najmniej o 1 miesiąc wyższa od dolnego ustawowego zagrożenia. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 5 października 2000 r. sprawy Mariusza S., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 280 § 2 k.k. i art. 157 § 2 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 2 k.k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: II AKo1 1/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zważywszy gwarancyjny charakter normy art. 263 § 4 k.p.k., podstawą jej zastosowania nie może być przewlekłość postępowania sądowego związana ze zbyt znacznymi odstępami czasu pomiędzy terminami poszczególnych czynności. Sąd Apelacyjny w Białymstoku II Wydział Karny, po rozpoznaniu wnio-sku Sądu Okręgowego w B. z dnia 21 września 2000 r. w sprawie III K 93/99 w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania wobec A. S., oskarżonego o przestępstwa z art. 280 § 1 k.k., 279 § 1 k.k., 310 § 2 k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: II AKz 231/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W wypadku prawomocnego zasądzenia od Skarbu Państwa odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz jednej z uprawnionych osób lub też oddalenia roszczenia, nie zachodzi powaga rzeczy osądzonej w stosunku do roszczeń innych z tego kręgu uprawnionych osób. 2. Dłużnikiem wszystkich osób uprawnionych do otrzymania świadczenia odszkodowawczego z mocy ustawy lutowej, niezależnie od tego czy nastąpiło już zasądzenie na rzecz tylko niektórych z nich stosownych nale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: II AKa 180/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie przez sąd okręgowy terminu naprawienia szkody w wypadku orzeczenia tego obowiązku jako środka karnego, nie znajduje żadnego oparcia w przepisach Kodeksu karnego. Przeciwnie, z treści art. 196 § 1 k.k.w. wynika, iż wymagalność tego rodzaju roszczenia majątkowego powstaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2000 r. sprawy Jarosława Sylwestra K. oskarżonego z art. 310 § 1 k.k. i inne, z powodu apelacji wniesionej przez prokur [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: II AKz 348/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres nie dłuższy niż 3 miesiące, o którym mowa w przepisie art. 263 § 7 k.p.k. w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 62, poz. 717), umożliwiający, gdy zachodzi tego potrzeba, przedłużenie wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania przez sąd I instancji w sytuacji postępowania jurysdykcyjnego toczącego się ponownie po uchyleniu pierwszego wyroku wydanego w sprawie, to okres liczony od m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKo 249/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie przez sąd okręgowy postanowienia o pozostawieniu zażalenia bez rozpoznania - wobec jego cofnięcia - nie może być uznane za kończące postępowanie, gdyż nie dotykając meritum sprawy, formalnie potwierdziło wolę strony. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Pawła K. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, sygn. II K 620/98 z dnia 16 sierpnia 2000 r. w przedmiocie wartości rzeczowej, na podstawie art. 544 § 1 i art. 35 § 1 k.p.k., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: II AKa 121/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie wspólnie i w porozumieniu w rozumieniu art. 281 k.k. nie ogranicza się (...) do takich sytuacji, gdy wszelkie elementy i przebieg podjętego działania wynikają z uprzedniego uzgodnienia między współdziałającymi, lecz mieści w sobie również takie działania, których podjecie dyktuje czy wymusza dynamiczny rozwój wydarzeń, o ile postawa spółdziałającego nie dostarczy podstaw do przyjęcia, iż nie akceptuje on działań nieuzgodnionych, wykraczających poza zakres wstępnego porozumienia. Jedy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, [110], 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU