STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 12, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 68/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zupełnie nieuprawnionym uproszczeniem jest redukowanie pojęcia zorganizowanej grupy przestępczej, o której mowa w art. 258 § 1 k.k. do takiej formy organizowania przestępczości, która opiera się na zasadach właściwych dla formacji militarnych – sformalizowane przywództwo, hierarchiczne podporządkowanie, zarządzanie przez wydawanie bezwzględnie wiążących podwładnego poleceń, sformalizowane zasady wymuszania posłuszeństwa i karania niesubordynacji. W zależności od specyfiki prowadzonej dział [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 maja 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 26/15
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istnieje różnica między „wiarygodnymi informacjami” koniecznymi do zarządzenia operacji specjalnej, a dowodami, pozwalającymi na wyprowadzanie wniosku o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Najogólniej rzecz ujmując „wiarygodne informacje” nie muszą przybrać postaci dowodu w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego. Jeżeli takie informacje będą miały wyłącznie charakter operacyjny, to wcale nie może oznaczać, że nie będą mogły być uznane za wiarygod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 24, Sygnatura: II AKa 104/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stan nietrzeźwości, w który wprawiła się osoba przesłuchiwana bez udziału organu przesłuchującego, nie stanowi okoliczności wyłączającej swobodę wypowiedzi, o której mowa w art. 171 § 7 k.p.k. W takich sytuacjach problem skutku spożycia alkoholu należy przenosić na płaszczyznę oceny dokonywanej zgodnie z art. 7 k.p.k., a ocena wypowiedzi takiej osoby musi być szczególnie ostrożna i krytyczna, a uzyskane na tej drodze informacje muszą być starannie konfrontowane z pozostałymi dowodami zgromadzony [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 47/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma podstaw do różnicowania roślin na rośliny „żeńskie” i „męskie”. Odrzucić należy linię obrony oskarżonego co konieczności traktowania liści i łodyg konopi indyjskich jako bezużytecznych odpadów. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r., sprawy M. B., oskarżonego z art. 63 ust. 3 w zbiegu z art. 53 ust. 2 w zbiegu z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i in., z powodu apelacji, wniesionej prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 32/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sięgnięcie i przywołanie instytucji prawa karnego materialnego w wyroku skazującym za przestępstwa skarbowe, w zakresie nieuregulowanym przez Kodeks karny skarbowy, wymaga każdorazowo powołania przepisu art. 20 § 2 k.k.s., pozwalającego na odpowiednie zastosowanie przepisów części ogólnej Kodeksu karnego. Przyjęcie przez Sąd meriti, iż oskarżonym należało przypisać formę zjawiskową pomocnictwa do przestępstw skarbowych, niemającą odrębnego uregulowania w przepisach k.k.s. wymagało zatem odpowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 72/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwalifikowany typ przestępstwa z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.) wymaga wykazania świadomości oskarżonego co do małoletniości osoby. Fakt ten, podobnie jak każdy inny konieczny dla ustalenia odpowiedzialności, powinien być udowodniony, i to ponad wszelką wątpliwość. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r., sprawy M. B., oskarżonego z art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 26, Sygnatura: II AKo 36/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro zarządzając wykonanie kary sąd uczynił zadość wymogom gwarantowanego w art. 45 Konstytucji RP prawa do sądu, to brak jest podstaw by w oparciu o art. 540 § 2 k.p.k. wznawiać postępowanie. Przepis ten służby bowiem do wznawiania tych postępowań, w których wydane orzeczenie zostało oparte o regulacje niekonstytucyjne. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie M. B., skazanego za popełnienie przestępstwa z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z ar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 33/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynność sprawcza określona w przepisie art. 152 § 2 k.k., odpowiada pomocnictwu i podżeganiu w rozumieniu art. 18 § 2 i § 3 k.k. Odrębne uregulowanie tej formy popełnienia przestępstwa jest związane z tym, że kobieta ciężarna sama nie realizuje znamion czynu zabronionego. Dlatego też pomocnictwo i podżeganie do takiego czynu nie mogą być karane na zasadach ogólnych. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2015 r., sprawy R. G., oskarżonego z art. 152 § 2 k.k., na skutek ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 47/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawa procesowa nie daje podstaw do preferowania lub dyskwalifikowania dowodów według kryterium, czy jest on korzystny, czy też obciążający dla oskarżonego. O wartości dowodu nie stanowi ocena z punktu widzenia interesów stron, lecz treść dowodu – tak w aspekcie jego wewnętrznej spójności, jak i w konfrontacji z treścią innych dowodów. Żaden bowiem dowód nie może być oceniany w oderwaniu od wymowy wszystkich pozostałych. 2. Umyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty ży [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 marca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 162/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie sądu wydane w oparciu o art. 19 ust. 15c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji nie przysługuje zażalenie ani Policji, ani i innym podmiotom. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w sprawie o sygnaturze akt III K – RPKO – 296/2013, zażalenia obrońcy podejrzanej A. W., na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015 r., w przedmiocie odmowy przyjęcia zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2013 r., o [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, [12], 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU