STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 76, Sygnatura: II AKa 66/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiotem przestępstwa z art. 159 k.k. może być - w odróżnieniu od kwalifikowanych przestępstw określonych w art. 158 § 2 art. 158 § 3 k.k. - nie każdy uczestnik bójki lub pobicia, ale tylko taki, który używa broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku II Wydział Karny, po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2000 r. sprawy M. L., S. J., W.A. K., M. T., S. K. i J. M. oskarżonych z art. 159 k.k. w zbiegu z art. 158 § 2 k.k., z powodu apelacji wniesionej prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKz 394/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O treści postanowienia nie decyduje ani jego część wstępna (określenie przedmiotu postanowienia), ani jego uzasadnienie, lecz sama sentencja (część rozstrzygająca). 2. Nie można uznać, że rozstrzygnięcie co do określenia czasu dalszego stosowania tymczasowego aresztowania pochłonęło ("skonsumowało") wniosek o zmianę tego środka zapobiegawczego, gdyż są to co prawda zbliżone, ale jednak odrębne co do istoty rodzaje rozstrzygnięć. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy, w postanowieniu z dnia 29 czer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: II AKa 168/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet ustalenie, że przedstawione przez sprawcę osobie rozporządzającej mieniem okoliczności były obiektywnie nieprawdziwe, samoistnie nie wystarcza do przyjęcia, że sprawca działał w zamiarze oszukania. Dla przyjęcia zamiaru konieczne jest ustalenie, że sprawca miał świadomość przekazywania osobie rozporządzającej mieniem nieprawdziwych informacji i działał w celu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dla osiągnięcia korzyści majątkowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 185/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak spójności między wyrokiem a uzasadnieniem i pomiędzy stanem faktycznym a wyjaśnieniem kwalifikacji prawnej czynów przypisanych oskarżonym uniemożliwia kontrolę apelacyjną wyroku i powoduje potrzebę uchylenia wyroku sądu orzekającego i przekazania sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 140/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konstrukcja zamiaru ewentualnego, przyjęta w art. 9 § 1 k.k., polega na tym, że sprawca realizuje swój cel, który zamierzał osiągnąć, przewiduje też realną możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się równocześnie na zaistnienie takiego skutku, jaki w rezultacie jego kierunkowego działania nastąpi. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2000 r. sprawy Zygmunta K. oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k., z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę osk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 171/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decydujące znaczenie przy wymiarze kary łącznej ma wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie dwóch lub więcej przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji. Absorpcję kar należy stosować bardzo ostrożnie, biorąc pod uwagę negatywną co do sprawcy - przesłankę prognostyczną, jaką jest popełnienie kilku przestępstw. Z UZASADNIENIA Nie można po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 lipca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 102/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zachowanie sprawcy, mające postać podżegania lub pomocnictwa (art. 18 § 2 i § 3 k.k.), jest sprawstwem "udziału w pobiciu", o jakim mowa w art. 158 § 1 k.k., jeżeli odbywa się w czasie i miejscu ataku na ofiarę przez jednego lub więcej sprawców, a ponadto objęte jest świadomością każdego z atakujących, jako współdziałanie w pobiciu tej ofiary. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2000 r. sprawy Piotra W. i Roberta O. oskarżonych z art. 210 § 1 k.k. z 1969 r. i art. 208 k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 157/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie do sprawcy zabójstwa, popełnionego przed dniem 1 września 1998 r., kwalifikacji z art. 148 § 2 k.k., nie narusza reguły lex retro non agit, jeżeli na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, jako właściwa może być brana pod uwagę tylko kara pozbawienia wolności o charakterze wyjątkowym; tj. 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2000 r. sprawy Jarosława T. oskarżonego z art. 148 § 1 k.k. i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 307/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis procedury karnej nie uzasadnia poglądu, że nieprawomocność postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania - i szerzej środka zapobiegawczego - stanowi przeszkodę do wydania kolejnego postanowienia w tym przedmiocie (zwłaszcza w kwestii przedłużenia tymczasowego aresztowania). Każda decyzja dotycząca tymczasowego aresztowania, w tym o jego przedłużeniu, jest decyzją odrębną, stanowiącą samodzielną podstawę prawną dla pozbawienia podejrzanego wolności w ściśle określonym czasi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 131-132/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt orzeczenia kar niższych niż trzy lata pozbawienia wolności oraz zapowiedź apelacji wyłącznie na korzyść oskarżonych powoduje, iż nie można również skutecznie powoływać się na przesłankę z § 2 art. 258 k.p.k., czyli obawę zakłócenia prawidłowego toku postępowania, wynikłą z surowości kary. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Adrianowi N. i Pawłowi N., oskarżonym o przestępstwo z art. 46 ust. 1, art. 45 ust. 2 i inne ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, [111], 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU