STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKz 537/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urlop wypoczynkowy nie zwalnia od powinności publicznych, do jakich należy stawiennictwo na wezwanie sądu w sprawie karnej. Innymi słowy to wyrażając – każdy ma obowiązek stawić się na wezwanie sądu, niezależnie od swych zobowiązań pracowniczych czy osobistych planów, także biegły. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu, na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2008 r., sprawy Tomasza G., oskarżonego o przestępstwo z art. 148 § 2 pkt 2 k.k., na skutek zażalenia biegłego Stanisława U., na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: VI ACa 973/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie wzorca umowy o świadczenie usługi turystycznej, przewidujące uprawnienie przedsiębiorcy do podwyższenia wynagrodzenia do 7% po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi, w określonych sytuacjach, prawa do odstąpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, rażąco narusza interesy konsumenta i dobre obyczaje, stanowiąc klauzulę niedozwoloną w rozumieniu art. 385[1] k.c. UZASADNIENIE Powód L. w Z. G. wniosło o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca umowy pod nazwą & [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKzw 845/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 204 k.k.w. nie ustanawia wymogu wysłuchania lekarzy psychiatrów oraz psychologa, lecz jedynie uzyskania opinii biegłych o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 2. Postanowienie wydane na podstawie art. 204 k.k.w. nie musi wskazywać dowodów sprawstwa osoby internowanej ani też okoliczności świadczących o znacznej społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Janusza P., sprawcy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Sytuacja Romów w Polsce - Marta K. Jurkiewicz

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 9, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Marta K. Jurkiewicz Sytuacja Romów w Polsce Historia Romów w zarysie Cyganie[1] są ludem indoaryjskim, który rozproszony jest na całym świecie. Pochodzą oni z Indii, skąd między VIII a X wiekiem wywędrowali i drogą przez Armenię, Azję Mniejszą dotarli do Europy. Nieznane są dokładne przyczyny oraz czas opuszczenia przez Cyganów Indii, jak również ich dzieje przed pojawieniem się w średniowiecznej Europie. Najstarsza wzmianka o Romach pochodzi z XI wieku. Informację tę można odnale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 729/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocność decyzji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest o tyle względna, iż kwestie w niej rozstrzygnięte mogą być przedmiotem zaskarżenia przy okazji kwestionowania kolejnej decyzji w przypadku, gdy nadal mają wpływ na wysokość świadczenia. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 7 grudnia 2007 r. oddalił odwołanie E. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. z dnia 1 marca 2007 r. Zaskarżoną decyzją, o [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 30 października 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 7, Sygnatura: I C 672/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sądy krajowe mają obowiązek stosowania prawa wspólnotowego, a w razie stwierdzenia kolizji pomiędzy przepisami wspólnotowymi a krajowymi, mają kompetencje do odmowy zastosowania przepisów krajowych. 2. Charakter opłaty za wydanie karty pojazdu pozwala na uznanie jej za swoisty rodzaj daniny publicznej, ustalonej – w akcie prawnym o randze podustawowej, wbrew brzmieniu art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym tego rodzaju daniny mogą być nakładane tylko ustawą. Sąd Rejonowy w Kos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: II AKz 565/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 257 § 1 k.p.k. wyraża dyrektywę minimalizacji środków zapobiegawczych, stosownie do której tymczasowe aresztowanie powinno być stosowanie w ostateczności, gdy inne (wolnościowe) środki zapobiegawcze nie będą w stanie zabezpieczyć prawidłowego toku postępowania karnego. Wymieniony przepis nakłada zatem na sąd stosujący i sąd przedłużający tymczasowe aresztowanie obowiązek rozważenia, czy dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego konieczne jest stosowanie tego środk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 40/08
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Błąd organu rentowego rozumiany jest w judykaturze szeroko. Oznacza on każdą obiektywną wadliwość decyzji, niezależnie od tego, czy jest ona skutkiem zaniedbania, pomyłki, celowego działania samego organu rentowego, czy też rezultatem niewłaściwych działań pracowników albo wadliwej techniki legislacyjnej i w konsekwencji niejednoznaczności stanowionych przepisów, w tym także naruszenia prawa wskutek niewłaściwej wykładni obowiązujących przepisów. 2. Z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 59, Sygnatura: II AKz 508/08
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prokurator, gromadząc materiał dowodowy w sprawie, w której niezbędne jest uzyskanie informacji chronionych tajemnicą bankową, powinien w pierwszej kolejności wykorzystać możliwości jakie daje przepis art. 105 ust. 1 pkt 2b Prawa bankowego. Uzyskanie informacji w oparciu o powyższy przepis nie wymaga uchylania tajemnicy bankowej, a jedynym warunkiem jaki musi być w tej sytuacji spełniony, to wymóg by postępowanie przygotowawcze było w fazie in personam. 2. Obowiązkiem prokuratora, składając [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 października 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKzw 820/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przesłanką zastosowania dozoru kuratora jest bliski koniec kary pozostałej do odbycia przez skazanego i perspektywa szybkiego opuszczenia zakładu karnego, przy czym stosownie do art. 164 k.k.w. powinien to być okres do sześciu miesięcy przed wykonaniem kary, to brak tej przesłanki stanowi okoliczność wyłączającą postępowanie w przedmiocie zastosowaniu dozoru kuratora na podstawie art. 167 k.k.w. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Dariusza W., skazanego za przestępstwo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, [113], 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU