STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 79/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o przewłaszczenie na zabezpieczenie stanowi tzw. powiernicze przeniesienie własności, polegające na zabezpieczeniu wierzytelności przez przeniesienie na wierzyciela prawa własności rzeczy ruchomej z jednoczesnym ustanowieniem zobowiązania wierzyciela do korzystania przez dłużnika z prawa własności w granicach ustalonych przez strony. W przedmiotowej sprawie, strony bardzo wyraźnie nakreśliły granice, w jakich mogą poruszać się oskarżeni korzystając z danego im prawa sprzedaży przewłaszczon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 40/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Analiza okoliczności usprawiedliwiających silne wzburzenie z punktu widzenia norm etycznych jest wtórną i poprzedzona musi być odniesieniem, czy sprawca w ogóle działał w stanie afektu fizjologicznego, wytrącającego psychikę człowieka do tego stopnia z równowagi, w związku z czynnikami zewnętrznymi, że był to wyłączny motor działania sprawcy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2000 r. sprawy Fabia M. oskarżonego z art. 11 § 1 d.k.k. w związku z art. 148 § 1 d.k.k., z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKa 26/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Istniejące nadzwyczajne środki zaskarżania prawomocnych orzeczeń sądowych, zapadłych w postępowaniach karnych, stosowane w drodze dopuszczalnej, w tym wypadku wręcz koniecznej, analogii iuris, pozwalają na uchylenie orzeczeń b. Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, we wszystkich przypadkach, w których drastycznie zostały naruszone prawa podmiotowe tych pozasądowych, represyjnych postępowań. II. Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem b. Komisji Specj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: II AKa 11/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opisem i kwalifikacją prawną czynu, którego popelnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu (art. 413 § 1 pkt 4 k.p.k.) jest wyłącznie to, co oskarżyciel zarzucił oskarżonemu w pierwotnym, pisemnym akcie oskarżenia skierowanym do sądu, a nie to, co ewentualnie zmodyfikował w trakcie rozprawy. Z UZASADNIENIA W ramach podziału ról procesowych tylko oskarżyciel jest uprawniony do sformułowania opisu czynu zarzucanego i jego kwalifikacji prawnej (z wyjątkiem postępowania w sprawach z oskarżenia prywa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 marca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 84-85/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewątpliwe jest, że obrońcy obu oskarżonych o terminie posiedzenia zostali powiadomieni telefonicznie na około trzy godziny przed wyznaczonym czasem tego posiedzenia, ale taki sposób zawiadomienia w przypadkach nie cierpiących zwłoki dopuszcza przepis art. 137 k.p.k. (...) Nie można również uznać, że fakt zastosowania trybu zawiadomienia określonego w art. 137 k.p.k. ograniczył prawo do obrony oskarżonego, gdyż mieli oni zagwarantowaną możliwość zaskarżenia wydanych postanowień, a nadto przepis [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: II AKo 72/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie wyroku skazującego, na podstawie wniosku oskarżonego, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (art. 387 § 1 k.p.k.) pomimo braku na to zgody pokrzywdzonego, stanowi obrazę art. 387 § 2 k.p.k., lecz nie może być ona uznana za obrazę prawa o takiej wadze i znaczeniu, która skutkuje nieważnością orzeczenia z mocy samego prawa, na podstawie art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29 marca 2000 r. w sprawie przeciwko Pawłowi P. i Krzysz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 marca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 47/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Należy wyraźnie podkreślić, że rozwiązanie przewidziane w art. 15 § 1 k.k. wchodzi w grę, gdy sprawca dobrowolnie odstąpił od dokonania przestępstwa. Nie może być mowy o czynnym żalu w postaci odstąpienia od dokonania czynu zabronionego, a w konsekwencji o uzyskaniu przez sprawcę bezkarności, gdy jedynie zaniechał on określonego sposobu działania, stanowiącego przesłankę typu kwalifikowanego. Jeśli więc oskarżony w sposób świadomy zrezygnował z posługiwania się w trakcie rozboju niebezpieczny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 15/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd odstępuje w oparciu o art. 58 § 2 k.k. od orzekania grzywny, jeżeli uzna, że nie tylko aktualna sytuacja materialna oskarżonego, ale ta, którą można prognozować w czasie wykonywania wyroku, uczyni bezskuteczne wykonanie grzywny w podstawowej jej formie. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2000 r. sprawy Artura Jana M., Tomasza Wiesława M., Jarosława N. i Henryka C. oskarżonych z art. 280 § 2 k.k. w zbiegu z art. 159 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: II AKz 9/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z samej treści art. 339 § 3 pkt 1 k.p.k. wynika, iż w tym trybie możliwe jest umorzenie postępowania jedynie w oparciu o przesłanki wymienione w art. 17 § 1 pkt 2-11 k.p.k.; w katalogu tym pominięty jest natomiast pkt 1 § 1 art. 17 k.p.k. W myśl art. 339 § 3 pkt 2 k.p.k., sąd władny jest umorzyć na posiedzeniu postępowanie wyłącznie w sytuacji, gdy brak faktycznych podstaw oskarżenia jest oczywisty. Natomiast, gdy brak faktycznych podstaw oskarżenia, oczywisty nie jest - postępowanie sądowe z p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 69, Sygnatura: II AKa 30/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błędnie sąd pierwszej instancji, jako podstawę wymiaru grzywny, z uwagi na zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, przyjął art. 71 § 1 k.k. Ten przepis prawa - jak wynika z jego treści - stosuje się, jeżeli wymierzenie grzywny na innej podstawie nie jest możliwe. Tą inną podstawą było trafnie przyjęte działanie oskarżonego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i to dla siebie (art. 33 § 2 k.k.). Wymierzenie grzywny z mocy art. 33 k.k. jest bowiem mniej korzystne dla oskarżonego chociaż [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, [113], 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU