STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 listopada 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: II AKz 320/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 184 § 1 k.p.k., postanowienie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych świadka może być wydane, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej. Zwrot, że obawa musi być uzasadniona wskazuje, że musi ona wynikać z udowodnionych albo przynajmniej uprawdopodobnionych okoliczności faktycznych. Nie jest zatem wystarczające stwierdzenie potencjalnego świadka, że boi się on kon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 183/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Najważniejszą dyrektywą wymiaru kary jest, aby jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, który najściślej zależy od stanu poczytalności. II. Należy podkreślić, że ustawodawca dostosowanie kary do stopnia winy stawia wyżej niż wzgląd na stopień społecznej szkodliwości czynu, a potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (prewencja ogólna) nie mogą uzasadniać surowego karania osób o ograniczonej poczytalności. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 10 li [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: II AKa 291/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poprawnym jest porównanie art. 225 d.k.k. z obowiązującym obecnie przepisem art. 286 k.k., jako będącym lex generalis w stosunku do dawnego lex specialis ujętego w art. 225 d.k.k. Dokonana zmiana stanu prawnego nie zniosła karalności zachowań będących w swej istocie oszustwem, a jedynie wprowadziła jedną generalną normę odpowiedzialności dla wszystkich rodzajów oszustwa. Nie można zatem mówić o depenalizacji zachowań wyczerpujących uprzednio przepis art. 225 § 1 d.k.k. tylko dlatego, iż art. 225 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: II AKa 289/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z treści art. 223 k.k. wynika, iż "inny przedmiot" użyty przez sprawcę, by mógł być uznany za "podobnie niebezpieczny", musi obiektywnie posiadać takie cechy, iż użycie go stwarza podobny stopień zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, jaki wynika z użycia noża lub broni palnej. Tak więc zagrożenie wynikłe z użycia danego przedmiotu musi być porównywalne z zagrożeniem, jakie niesie użycie noża czy broni palnej, przy czym zagrożenie to musi wynikać z cech danego przedmiotu, bez względu na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 174/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obrona konieczna jako kontratyp wyłączający bezprawność czynu zachodzi wtedy, gdy po stronie sprawcy czynu zostają spełnione wszelkie znamiona określające zarówno warunki dopuszczalności podjęcia działań obronnych (zamach, bezpośredniość i bezprawność zamachu, skierowanie zamachu na określone dobro jednostki) jak i dotyczące samych działań obronnych (odpieranie zamachu, działanie skierowane przeciwko napastnikowi motywowane odpieraniem zamachu, konieczność obrony). Sąd Apelacyjny w Białymstoku, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 329/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 4 § 2 k.k. nie daje sądowi podstaw do dokonywania ocen w zakresie surowości zapadłych uprzednio orzeczeń, a jest jedynie normą nakazującą łagodzić orzeczone kary w sytuacjach, gdy ich wysokość przewyższa górną granicę obowiązującego aktualnie za dany czyn ustawowego zagrożenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Marianowi M. skazanemu za przestępstwo z art. 210 § 1 d.k.k., art. 60 § 1 d.k.k. i inne zażalenia wniesionego przez skazanego na postanowienie Sądu Okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: II AKz 326/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błędne zaliczenie w wyroku okresu tymczasowego aresztowania nie może być uzupełnione w trybie art. 105 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Ernestowi B. skazanemu za przestępstwo z art. 158 § 3 k.k. i inne zażalenia wniesionego przez obrońcę na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 października 1999 r., sygn. XVI K 9/99, w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. postanawia, uchylić zaskarżone po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 169/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 93 k.k. formułuje regułę ogólną stosowania środków zabezpieczających, polegających na umieszczeniu sprawcy w zakładzie zamkniętym, odpowiadającą analogicznej zasadzie dotyczącej stosowania kary bezwzględnego pozbawienia wolności w art. 58 § 1 k.k., co wynika jednoznacznie ze sformułowania "tylko wtedy..." zawartego w tym przepisie. Niezbędne zatem staje się wykazanie przesłanek, które w konkretnej sprawie decydują o potrzebie sięgania po ten ostateczny środek. Sąd Apelacyjny w Biał [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 października 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: II AKa 259/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 4 Kodeksu karnego z 1997 r. określa jednoznacznie, iż zasadą jest stosowanie ustawy nowej, wyjątkiem zaś przyjęcie ustawy starej wtedy, gdy pod jej rządami popełnione zostało przestępstwo i jeżeli jest ona względniejsza dla sprawcy. Przepis ten odwołuje się więc do chwili popełnienia przestępstwa, nie zaś postawienia zarzutów czy oskarżenia o popełnienie konkretnych czynów. Każde zaś przestępstwo ma charakter samoistny i dopiero po postawieniu zarzutów "współegzystuje" w ramach jed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: II AKo 292/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin, o którym mowa w art. 120 § 1 k.p.k., jest terminem porządkowym, a nie zawitym, bowiem za taki w świetle art. 122 § 2 k.p.k. wyraźnie nie uznaje go ustawa, a o jego charakterze nie może li tylko decydować typowy dla terminu zawitego skutek, jakim jest uznanie na wypadek jego niezachowania czynności za bezskuteczną. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Tomaszowi W. skazanemu za przestępstwo z art. 208 d.k.k. zażalenia wniesionego przez wnioskodawcę na zarządzeni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, [116], 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU