STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz1 285/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O prawnej podstawie orzeczenia, właściwości organów procesowych, trybie postępowania itd. decyduje przedmiot orzekania, określony żądaniem strony (zarządzeniem w sprawie wszczętej bez żądania). Skoro przedmiotem orzekania jest zwolnienie z internowania psychiatrycznego, zastosowanego na podstawie art. 100 § 2 d.k.k., to podstawą prawną orzeczenia jest - z braku odpowiednika - art. 96 § 3 k.k. a nie art. 95 § 2 k.k. Wprawdzie internowanie (a nie umieszczenie w szczególnym zakładzie karnym z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 111/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Występek z art. 242 § 1 k.k. nie ma charakteru trwałego. Dla dokonania go wystarczające jest zerwanie więzów straży, to jest odzyskanie przez sprawcę wolności, choćby na krótko. Czas trwania tego stanu, sposób uwolnienia się, skutki zachowania sprawcy itd. nie są znamienne; należą do okoliczności określających treść materialną przestępstwa, znaczącą dla wymiaru kary, ale nie dla bytu przestępstwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 154/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest stosowanie częściowo przepisów ustawy dawniej obowiązującej i w części przepisów nowej ustawy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 1999 r. sprawy Marii F. oskarżonej z art. 310 § 1 k.k. i inne, z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18 marca 1999 r., sygn. akt XVI K 380/98, uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Katowicach do ponownego rozpoznania. (...) Z UZASADNIENIA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 179/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W art. 294 § 1 k.k. określony został typ kwalifikowany, w którym okolicznością powodującą surową odpowiedzialność jest dopuszczenie się jednego z wymienionych w nim przestępstw, w tym z art. 284 § 1 k.k., w stosunku do mienia znacznej wartości. Opis typu kwalifikowanego zawarty jest w dwóch przepisach, które należy łącznie uwzględniać, dokonując wykładni jego znamion. Konieczna jest zatem złożona kwalifikacja prawna oparta na przepisie określającym typ podstawowy danego przestępstwa oraz art. 29 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 119/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można na podstawie art. 72 § 1 pkt 8 k.k. nakładać obowiązku wykonywania pracy dozorowanej, zawierającego element kary ograniczenia wolności, ani innych obowiązków o charakterze penalnym, przewidzianych dawniej w art. 75 § 2 pkt 4 k.k. z 1969 roku, a pominiętych w Kodeksie karnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: II AKa 138/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w ustawie przewidziano wyłącznie jeden skład sądu jako właściwy, to uznać należy, że wszelkie inne składy, które nie mogą być wyznaczone na podstawie ustawy są niewłaściwe, choćby były to składy liczbowo szersze lub wyżej kwalifikowane. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 1999 r. sprawy Leszka B. oskarżonego z art. 210 § 2 d.k.k. w związku z art. 60 § 1 d.k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: II AKa 154/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynem może być tylko zachowanie się człowieka, będące "wytworem jego woli", a zachowania (ruchy), wykonywane wyłącznie pod wpływem siły zewnętrznej - przymusu fizycznego - czynem nie są, o ile sprawca sile tej nie mógł się oprzeć (vis absoluta). Z UZASADNIENIA Na uwzględnienie zasługuje natomiast wniosek zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego. Słuszny jest bowiem zarzut obrazy prawa materialnego - a to art. 1 § 1 k.k. Przepis art. 1 k.k. wymienia wszystkie elementy struktury przestępstwa, st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 205/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rażąco sprzeczne z uprawnieniem do obrony i gwarancją swobody wyboru sposobów i środków obrony byłoby utożsamianie zmiany wyjaśnień oskarżonego z przesłanką utrudniania postępowania karnego. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 1999 r. sprawy z wniosku Kazimiery G. o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, z powodu apelacji, wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawczyni od wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 25 marca 1999 r., sygn. akt II Ko 64/97, uchyla [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: II AKz 223/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy rozdziału 56 o wznowieniu postępowania nie mają zastosowania do postępowania zakończonego postanowieniem o jego umorzeniu wydanym przez prokuratora, jak też do czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym, polegającej na rozpoznaniu zażalenia na postanowienie o umorzeniu przez prokuratora dochodzenia lub śledztwa. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie Ko1 106/98 Sąd Rejonowy w N. nie uwzględnił zażalenia podejrzanego Eugeniusza K. i utrzymał w mocy postano [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: II AKa 240/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wymagany przez art. 60 § 3 k.k. warunek ujawnienia wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnianiu przestępstwa jest spełniony, gdy dotyczy informacji nieznanych organowi ścigania. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 1999 r. sprawy Bekima F., Dariusza W. i Krzysztofa W., oskarżonych z art. 280 § 1 k.k. i inne k.k., z powodu apelacji wniesionej przez oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w W., zaskarżony wyrok ut [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, [119], 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU