STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 23/08
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Żaden przepis nie pozwala na rozpoznawanie przez sąd powszechny odwołania od decyzji administracyjnych dotyczących problematyki zatwierdzania projektów budowlanych i wyrażania zgody na budowę. Zasada ta odnosi się również do przypadków, w których wydane decyzje nie uwzględniały praw autorskich twórców projektu osiedla. 2. Sąd cywilny nie może bowiem ingerować w przyszłe postępowania administracyjne powołując się na to, że przy wydawaniu wcześniejszych decyzji administracyjnych pominięte z [...]
[pełny tekst]
> Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 lutego 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I SA/Bk 3/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwota 200 zł łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku, dotyczy pojedynczego, odrębnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę. Dokument ten może składać się z więcej, niż jednej strony. Ważne jest jednak, aby wszystkie towary były objęte jedną dostawą i jednym paragonem z kasy rejestrującej, co wynika art. 128 ust. 2 ustawy z 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Mi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 13, Sygnatura: II KK 280/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008 r. (II KK 280/07)[1] Określony przepisem art. 502 § 1 k.p.k. górny pułap kary grzywny, możliwej do wymierzenia w postępowaniu nakazowym, odnosi się nie tylko do kar jednostkowych orzekanych za poszczególne, zbiegające się przestępstwa, ale również do wymierzanej na ich podstawie kary łącznej. W glosowanym wyroku, Sąd Najwyższy odniósł się do zagadnienia o niezmiernie istotnym znaczeniu praktycznym – granic w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 10/08
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Znaczną ilością" środków odurzających lub substancji psychotropowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest ilość pozwalająca na sporządzenie co najmniej kilkuset jednorazowych porcji, mogących odurzyć co najmniej kilkaset osób. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2008 r., sprawy Piotra G., oskarżonego z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i inne, z powodu apelacji, wniesionej p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: II AKz 100/08
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Stosowanie wobec podejrzanego przez inne sądy, w innej sprawie, tymczasowego aresztowania, ma zasadnicze znaczenie dla oceny zasadności dalszego stosowania tymczasowego aresztowania w rozpoznawanej sprawie. Liczy się bowiem faktyczny, a więc podlegający zsumowaniu, łączny okres pozbawienia wolności podejrzanego we wszystkich prowadzonych przeciwko temu samemu podejrzanemu postępowaniach karnych przed wydaniem wyroku, a nie jedynie okres tymczasowego aresztowania w sprawie, którą aktualnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 1025/07
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dniem przyznania ekwiwalentu w rozumieniu art. 47 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych jest dzień zawarcia umowy o przyznanie ekwiwalentu, który w odniesieniu do żołnierzy rozpoczynających służbę wojskową po wejściu w życie ustawy nie może być późniejszy aniżeli dzień zwolnienia ich ze służby. Złożenie wniosku przez uprawnionego żołnierza jest jedynym i wystarczającym ustawowym warunkiem zawarcia umowy o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego żołnierzowi zwoln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 11/08
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla wykładni pojęcia "zadośćuczynienie", o jakim mowa w art. 552 k.p.k., miarodajne są przepisy prawa cywilnego materialnego, a zwłaszcza art. 445 § 2 k.c., z którego wynika, że zadośćuczynienie winno być "odpowiednie". Wszakże ustalenie, jaka kwota w konkretnych okolicznościach jest "odpowiednia", należy do sfery swobodnego uznania sędziowskiego. W postępowaniu odwoławczym zarzut niewłaściwego ustalenia kwoty zadośćuczynienia może być skuteczny tylko wtedy, gdy zaskarżone orzeczenie w sposób [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: VI ACa 964/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie o cofnięcie koncesji na obrót paliwami ciekłymi nie stanowi przesłanki negatywnej wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za nieprzestrzeganie warunków koncesji. UZASADNIENIE Decyzją z dnia 17 października 2006 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorcom Sylwii B. i Januszowi J., prowadzącym działalność gospodarc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: II AKo 32/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ze szczególną wagą sprawy w rozumieniu art. 25 § 2 k.p.k. będziemy mieli do czynienia przede wszystkim wówczas, gdy bądź ze względu na osobę sprawcy, bądź rodzaj zarzucanego mu przestępstwa, staje się ona szczególnie bulwersująca i wywołująca emocje wśród szerszej społeczności, często także powodująca skrajne oceny, mogące wpływać na nastroje, stosunek do władz lub porządek publiczny. 2. Sama wielkość szkody majątkowej nie może współdecydować o szczególnej wadze rozpoznawanej sprawy. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 847/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania w wyroku wydanym w sprawie karnej jest w zakresie skutków procesowych tożsame ze zwrotem pozwu. 2. Wniesienie aktu oskarżenia i orzeczenie przez sąd karny o obowiązku naprawienia szkody nie powodują przerwy biegu przedawnienia roszczenia. UZASADNIENIE Powód, PPH "T." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z., w pozwie z dnia 27 marca 2001 r., skierowanym przeciwko Zbigniewowi K., domagał się zasądzenia kwoty 481 642,4 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, [120], 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU