STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 7, Sygnatura: VI S 7/06
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt VI S 7/06[1] We wskazanym powyżej postanowieniu Sąd Okręgowy w Katowicach wyraził pogląd, który wymaga komentarza, a mianowicie uznał, iż "przewlekłość postępowania spowodowana zmianami kadrowymi, a to zmianami referentów sprawy, a więc przyczynami niezależnymi oraz wielkością referatów sędziów, która kształtowała się na poziomie 250 - 300 spraw 'K' (s. 2 uzasadnienia) nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2006 r. - dr Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 6, Sygnatura: II KK 9/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2006 r., II KK 9/06[1] - dr Czesław Paweł Kłak Rażącym naruszeniem art. 506 § 3 k.p.k. w wypadku wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego jest ponowne wydanie takiego wyroku. Sąd Najwyższy wyraził powyższy pogląd w oparciu o następujący stan faktyczny. Sąd Rejonowy wydał wyrok nakazowy w dniu 2 sierpnia 2005 r. Wyrokiem tym, od którego oskarżona Agnieszka K. wniosła sprzeciw, Sąd orzekł wobec niej, za popełnienie wykroczenia określon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2006 r. - dr Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 8, Sygnatura: III SPP 10/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2006 r., III SPP 10/06[1] Niewyznaczenie rozprawy apelacyjnej w sprawie z zakresu ubezpieczenia społecznego przez okres 23 miesięcy musi być ocenione jako przewlekłość postępowania, której nie usprawiedliwia niewystarczająca obsada sędziowska. Wskazany pogląd Sąd Najwyższy wypowiedział w sprawie, w której stan faktyczny przedstawia się następująco. W dniu 1 kwietnia 2004 r. wpłynęła do Sądu Apelacyjnego w Poznani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 890/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r., sygn. I ACa 890/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Dyspozycja spadkodawcy w sprawie jego pogrzebu może zostać uznana za polecenie, którego wykonanie zapewnia art. 985 k.c., lecz testament zawierający to polecenie musi być ważny”. 1. Glosa dotyczy rozrządzeń (postanowień) testamentu spadkodawcy dotyczących jego pogrzebu i grobu. Stan faktyczny orzeczenia. Spadk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 2, Sygnatura: II S 2/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. II S 2/06[1] Teza glosowanego postanowienia ma następujące brzmienie: 1. Brak jest podstaw do przyjęcia, iż w sytuacji, w której skarga na przewlekłość postępowania obejmuje postępowanie przed sądami różnych instancji, w całości właściwy do jej rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem wyższej instancji. Wręcz odwrotnie, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 897/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. I ACa 897/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Jeżeli strona czynności notarialnej nie zawarła z notariuszem umowy w przedmiocie wynagrodzenia, a notariusz nie umożliwił jej negocjowania wysokości wynagrodzenia, ma ona możliwość skutecznego kwestionowania wysokości wynagrodzenia ustalonego przez notariusza po wykonaniu czynności notarialnej. 1. W stanie fakty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 741/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2006 r., sygn. I ACa 741/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Stosownie do treści art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 903) nieruchomość wspólna obejmuje te fragmenty wspólnego budynku i gruntu, które nie służą wyłącznie do korzystania właścicielowi lokali. W skład tej nieruchomości mogą wchodzić elementy o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego Poznaniu z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 735/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego Poznaniu z dnia 28 grudnia 2005 r., sygn. I ACa 735/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Wydanie kupującemu towaru jest przede wszystkim czynnością faktyczną, która może być wykazywana w procesie wszelkimi środkami dowodowymi. Nie zmienia tego okoliczność, że stanowiąc wykonanie zobowiązania, jest to zarazem czynność prawna. Działanie takie zmierza bowiem do wywołania skutku prawnego w postaci całkowitego lub c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 663/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2005 r., sygn. I ACa 663/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej, stanowiącej współwłasność na okres 10 lat i skutkującej wyłączenie władania przeważającą częścią gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez osoby uprawnione, na długi okres stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd. Oznacza to, że do dokonania tej czynności był [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 5, Sygnatura: IV SA/Po 983/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
ORZECZENIA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W V EDYCJI KONKURSU "SĘDZIA EUROPEJSKI 2005" Grażyna Radzicka Wolność zgromadzeń, jako jedna z cech demokratycznego ustroju państwa, zobowiązuje organ administracji publicznej, przy rozpoznawaniu zawiadomienia organizatora zgromadzenia w trybie art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. nr 51, poz. 297 z późn. zm.) do oceny zawiadomienia pod kątem art. 7 i art. 8 ustawy, jednakże ocena, czy odbycie zgromadzenia może zag [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13], 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU