STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 lutego 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 12/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Inna czynność seksualna”, w rozumieniu przepisu art. 200 § 1 k.k., to takie zachowanie, niemieszczące się w pojęciu „obcowania płciowego”, które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary, co obejmuje te sytuacje, w których sprawca, zmierzając do pobudzenia lub zaspokojenia swojego popędu, nie tylko dotyka narządów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 9, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 289/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustalenia o podmiotowej stronie czynu należą także do faktycznej podstawy orzeczenia. Jeżeli zatem apelujący kwestionuje zastosowaną w wyroku kwalifikację prawną, ponieważ w działaniu oskarżonego dopatruje się innego od przypisanego mu przestępstwa (np. gdy obrońca dopatruje się wypełniania przez oskarżonego wyłącznie znamion przestępstwa z art. 157 § 1 k.k. a nie usiłowania zabójstwa), to podstawą takiej apelacji może być tylko zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 listopada 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 6, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 287/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawcą polecającym w rozumieniu art. 18 § 1 k.k. nie jest każdy, kto korzystając ze stosunku zależności sprawcy wykonawczego, wywiera na niego naciski i nakłania go do popełnienia przestępstwa, lecz tylko ten, kto z uwagi na charakter i stopień uzależnienia oraz podporządkowania sprawcy wykonawczego, staje się jego faktycznym dysponentem. W takim układzie zależności, wydane sprawcy wykonawczemu polecenie popełnienia czynu zabronionego jest dla niego wiążące i nie pozostawia mu żadnej swobody de [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 6, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 367/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji wyrażenia przez sąd tzw. zgody następczej dotyczącej kontroli operacyjnej z uchybieniem terminu, o którym mowa art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687), uznać należy, iż nie dochodzi do zalegalizowania tejże kontroli a dowody w postaci uzyskanych materiałów fonoskopijnych są uzyskane bez zachowania ustawowych warunków ich dopuszczalności. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2014 r., sprawy A. P., o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 6, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 376/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno–budowlanych. Na tle wykładni cytowanego przepisu powstały wątpliwości związane z dopuszczalnością jego stosowania w postępowaniach prowadzonych w przedmiocie samowoli budowlanej. W praktyce orzeczniczej zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych są wydawane na różnym etapie, w tym równ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2014 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 333/14
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dla uznania za pokrzywdzonego (w rozumieniu art. 49 k.p.k.) nie ma znaczenia, czy dane dobro jest głównym, czy jedynie ubocznym przedmiotem ochrony w danej normie prawnej. Co prawda, głównym przedmiotem ochrony przy przestępstwie z art. 272 k.k. jest wiarygodność dokumentu w rozumieniu prawdziwości jego treści, to jednak chroni on również wolność osoby wystawiającej dokument od stosowania wobec niej podstępnego wprowadzenia w błąd. 2. Samo kłamstwo nie stanowi jeszcze podstępnego zabiegu, al [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 9, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 322/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czym innym jest sama hodowla i zbiór. A czym innym „doprowadzenie” zebranego ziela do stanu, w którym nadaje się do użycia, jako środek odurzający. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, przy udziale prokuratora Prokuratury Apelacyjnej (…), po rozpoznaniu w dniach 30 października i 6 listopada 2014 r., sprawy S. T., oskarżonego z art. 263 § 1 k.k., art. 171 § 1 k.k., art. 63 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 12 k.k., art. 56 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 263/14
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124), stanowi samoistną podstawę umorzenia i niesłuszne jest jej uzupełnienie o art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 października 2014 r., sprawy z wniosku M. M., o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie, na skutek apelacji, wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2014 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2014 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 263/14
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124), stanowi samoistną podstawę umorzenia i niesłuszne jest jej uzupełnienie o art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 października 2014 r., sprawy z wniosku M. M., o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie, na skutek apelacji, wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2014 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2014 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 263/14
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 124), stanowi samoistną podstawę umorzenia i niesłuszne jest jej uzupełnienie o art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 października 2014 r., sprawy z wniosku M. M., o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie, na skutek apelacji, wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2014 r., [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [13], 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU