STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: I ACr 312/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks cywilny nie przewiduje ograniczeń w zakresie wypowiadania umów najmu z zachowaniem terminów umownych – a w razie ich braku – ustawowych (art. 673 k.c.). Dopuszczalne jest także rozwiązanie umów najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia w wypadkach określonych umową lub ustawą (art. 672 k.c.) z tym, że niespełnienie przesłanek takiego rozwiązania ma jedynie ten skutek, iż czas trwania umowy przedłuża się do upływu umownego lub ustawowego terminu wypowiedzenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I ACr 774/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sądowym postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada samodzielności ustaleń sądu orzekającego, bezpośredniości prowadzonych dowodów oraz tzw. ich swobodnej oceny przez sąd. Sądy niewątpliwie są związane decyzjami administracyjnymi ale tylko w zakresie stanu prawnego ustanowionego daną decyzją administracyjną i nadto – jeżeli ta decyzja została wydana w granicach kompetencji danego organu. Natomiast okoliczność, że co do pewnego zdarzenia wypowiedziała się w swej decyzji władza administracyjna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: I ACr 459/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddanie szybkiego zachodniego pojazdu do prowadzenia osobie użytkującej na co dzień Fiata 126 p, a więc o znacznie niższych parametrach technicznych, na dodatek w warunkach nocnych, stąd przy gorszej widoczności i nie przystosowaniu organizmu do jazdy nocnej i to przy śliskiej, bo mokrej nawierzchni, zwiększa ryzyko zaistnienia wypadku i w świetle wyżej wymienionego przepisu uzasadnia stosowne obniżenie świadczenia, do jakiego z mocy ubezpieczenia auto-casco zobowiązany jest ubezpieczyciel. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: I ACz 113/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) zarówno postępowanie w sprawie zarejestrowanie stowarzyszenia, jak i postępowanie w sprawie o wpisanie do rejestru stowarzyszeń dalszych wpisów, stanowią samodzielne części postępowania nieprocesowego mimo, że wpisy do rejestru dokonywane na podstawie orzeczeń wydanych po przeprowadzeniu tych ostatnich postępowań stanowią jedynie kontynuację wpisów wynikających z postanowienia o zarejestro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: I ACr 123/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W każdej sprawie o rozwiązanie stowarzyszenia niezbędny jest udział stowarzyszenia, którego wniosek o rozwiązanie dotyczy. Brak z urzędu do udziału w toczącym się postępowaniu stowarzyszenia, którego wynik postępowania dotyczy, jak również nie ustanowienie w toku postępowania kuratora dla stowarzyszenia, które nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów (np. zarządu) pociąga za sobą nieważność postępowania (art. 369 pkt. 2 i 5 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: I ACr 210/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stan wojenny nie może być traktowany jako siła wyższa w rozumieniu art. 121 pkt. 4 k.c., gdyż jego wprowadzenie i ocena legalności nie spowodowało wyłączenia możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa za szkody spowodowane z winy funkcjonariuszy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I ACr 322/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. W rozumieniu art. 155 k.c. samochód – ciągnik zindywidualizowany w umowie sprzedaży poprzez wskazanie jego numerów fabrycznych stanowi rzecz oznaczoną co do tożsamości. Do przeniesienia jego własności nie jest zatem wymagane przeniesienie posiadania. II. W procesie opartym na powództwie osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji dłużnika i wierzyciela, którzy występują po stronie pozwanej, łączy współuczestnictwo jednolite (art. 73 § 2 k.p.c.). Czynności procesowe wsp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: I ACz 122/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna – wyodrębniona organizacyjne i prowadząca działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa – ma zdolność sądową (art. 4797 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: I ACz 100/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spory dotyczące zwrotu świadczeń wypłaconych pracodawcy lub masie upadłości przez Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r., o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 1 z 1994 r., poz. 1) mają charakter cywilno – prawny i należą do właściwości sądów powszechnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: I ACr 148/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praw z rejestracji wzoru zdobniczego jest prawem bezwzględnym, skutecznym orga omnes, a zatem uprawniony z rejestracji może łatwiej uzyskać ochronę, ponieważ rejestracja wzoru zapewnia tą ochronę bez względu na to, w jaki sposób została skopiowana zewnętrzna postać produktu, a także bez względu na to, czy fakt dokonania kopii może wprowadzić w błąd klientów co do tożsamości producenta bądź produktu. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU