STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 88/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 4 k.k. z 1997 r. dotyczy sytuacji, gdy w okresie między popełnieniem czynu, a orzekaniem - czyli wyrokowaniem lub wydawaniem innych orzeczeń związanych z czynem sprawcy, np. stosowaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia - nastąpiła zmiana kodyfikacji karnej. Przepis ten zasadniczo rozwiązuje ten problem w ten sposób, że nakazuje przyjęcie stosowania ustawy nowej jako podstawy wyrokowania, zaś ustawy starej jedynie wówczas, gdy jest ona względniejsza dla sprawcy. 2. Reguła wyboru w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: II AKz 92/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 22 k.p.k. nie daje podstawy do zawieszenia postępowania w sprawie o zasądzenie od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia w oparciu o treść art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.), z uwagi na odrębnie toczące się postępowanie karne, mające na celu ustalenie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby winnej p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: II AKz 92/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 22 k.p.k. nie daje podstawy do zawieszenia postępowania w sprawie o zasądzenie od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia w oparciu o treść art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.), z uwagi na odrębnie toczące się postępowanie karne, mające na celu ustalenie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby winnej p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: II AKa 55/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...Zasada lojalności sformułowana w przepisie art. 16 k.p.k. nie może być interpretowana na tyle rozszerzająco aby obligowała organ procesowy wręcz do dyktowania wnioskodawcy jakie ma on przedłożyć dowody, aby jego żądanie o odszkodowanie mogło być uwzględnione. Taki obowiązek nie wynika też z treści art. 6 ustawy lutowej, który stwierdza jedynie, że sąd poucza osoby uprawnione o przysługujących im uprawnieniach do żądania odszkodowania i zadośćuczynienia...) Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 54/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okazanie głosu podlega analogicznym rygorom taktycznym i procesowym, jak inne rodzaje okazań. Dla lepszej i skutecznej identyfikacji ważne jest, aby tekst zasłyszany przez świadka był w miarę długi, gdyż im dłuższy tekst, tym więcej jest w nim zawartych informacji pomagających w zindywidualizowaniu sprawcy. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w Siedlcach, wyrokiem z dnia 12 listopada 1998 r., sygn. akt II K 30/98, uznał oskarżonego Krzysztofa O. za winnego tego, że: I. w nocy z dnia 25 na 26 sierpn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: II AKa 49/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Spowodownie śmierci człowieka wskutek urazów mózgowych wynikłych z uderzenia w głowę o ziemię, spowodowanego uderzeniem w twarz, Sąd Apelacyjny stale kwalifikuje jako występek nieumyślnego spowodowania śmierci, a pomija jako współukarane naruszenie przy tym nietykalności cielesnej ofiary. Zarazem Sąd Apelacyjny oponuje kwalifikowaniu takich czynów jako umyślnego spowodowania tych urazów kwalifikowanych śmiercią. 2. Podjęcie pojedynku na pięści (tzw. solówka) oznacza zgodę jego uczestników na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 119/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Apelacja od wyroku sądu okręgowego, sporządzona i podpisana we własnej sprawie, jako apelacja uprawnionej strony, przez osobę nie wykonującą zawodu adwokata, ale mającą tytuł zawodowy adwokata, spełnia wymóg formalny z art. 446 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Bożeny K. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje organów ZSRR, zażalenia wnioskodawczyni na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Legnicy (Przewodniczącego III Wydziału Karnego) o odmowie przyjęcia ap [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 88, Sygnatura: II AKa 38/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wady postępowania z dowodami rzeczowymi powodują zarówno najpoważniejsze skutki procesowe aż po brak dostatecznych dowodów winy, jak i utrudnienia czynności, a to potrzebę wzywania osób, wielogodzinnego wysłuchiwania ich zeznań, zatem znaczne nakłady, których by nie ponoszono, gdyby nie popełnione zaniedbania: brak należytego zabezpieczenia dowodów, luki w relacji z przeprowadzonych badań itp. 2. Biegły nie traci swego procesowego statusu, gdy zeznaje o stanie dowodów dostarczonych mu do bad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 83/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie umorzenia postępowania przygotowawczego z powodu śmierci podejrzanego (art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k.), nie można orzec przepadku przedmiotów wymienionych w art. 39 pkt 4 k.k. tytułem środka zabezpieczającego, na podstawie art. 100 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Mirosławowi K., podejrzanemu z art. 11 § 1 w związku z art. 138 § 1 k.k. z 1969 r., zażalenia prokuratora na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 9 lutego 1999 r., sygn. akt III Ko 203/98, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 69/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasądzenie odszkodowania dochodzonego w oparciu o ustawę z dnia 23 lutego 1991 r. “o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działanie na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego” warunkowane jest udowodnieniem związku zachodzącego pomiędzy wykazywaną szkodą lub krzywdą a orzeczeniem, którego nieważność została stwierdzona, lub takiego związku z represjami, jakie osobę tę spotkały ze strony radzieckich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub orga [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, [121], 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU