STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: I ACr 17/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest uzasadnionych podstaw prawnych do wyłączenia stosowania art. 48 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 27, poz. 111 z późn. zm.) do rzeczy oddanych podatnikowi w użytkowanie na podstawie umowy leasingu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 41, Sygnatura: I ACz 76/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi przeszkody do rozpoznania wniosku o zabezpieczenie roszczenia i wydania zarządzenia tymczasowego przez sąd wojewódzki okoliczności, że wierzyciel w terminie będzie żądał w pozwie – skierowanym do sądu rejonowego – wydania przeciwko pozwanemu dłużnikowi nakazu zapłaty, w warunkach określonych w art. 485 i nast. k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 42, Sygnatura: I ACr 346/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wyodrębnił specjalnej konstrukcji winy. Dla jej określenia należy posługiwać się więc instytucją winy według pojęć Kodeksu cywilnego wypracowanych na gruncie art. 415 w zw. z art. 425 k.c. Brak subiektywnego elementu winy przesądza o tym, że powodowi, jako człowiekowi choremu psychicznie nie można przypisać winy cywilnej za obiektywnie złe postępowanie w czasie nasilenia się choroby, gdyż nie jest on wówczas w stanie prawidłowo oceniać swojego postępowania, ani k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 43, Sygnatura: I ACr 333/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli dłużnik wykonuje swoje zobowiązania wynikające z układu zgodnie z prawem, to jest zobowiązany do płacenia odsetek za spóźnienie. Jeżeli jednak nie spełnia tego zobowiązania , czy to co do wysokości, czy co do terminów płatności, uzasadnia to dochodzenie przez wierzyciela różnicy w zapłacie czy też odsetek za opóźnienie w zapłacie stosownie do art. 481 i 482 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 6, pozycja: 44, Sygnatura: I ACr 440/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrotu kosztów nagrobka może domagać się osoba, która koszty te faktycznie poniosła. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: I ACz 420/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 479 9 k.p.c., w toku sprawy strona reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego jest obowiązana doręczyć odpisy pism procesowych z załącznikami bezpośrednio stronie przeciwnej. W przepisie tym przewidziany został szczególny sposób doręczania pism procesowych, mający na celu przyspieszenie postępowania w sprawach gospodarczych. Sposób ten nie może być jednak stosowany przy doręczaniu pierwszych pism w sprawie, jako że chodzi tu o doręczenie „w toku sprawy”, a wie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: I ACz 52/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o nabycie udziału w prawie do własnościowego lokalu spółdzielczego dopuszczalna jest tylko pomiędzy spadkobiercami członka spółdzielni, do którego lokal należał. Wykluczona jest więc możliwość umownego nabycia udziału w prawie do lokalu spółdzielczego przez osoby poza kręgu spadkobierców zmarłego członka spółdzielni, gdyż umowa taka była nieważna. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: I ACr 325/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekazanie określonych należności do egzekucji administracyjnej nie zawsze pozbawia tych należności charakteru cywilno prawnego. Jeżeli osoba w kierunku której skierowano egzekucję administracyjną, jest zdania, że obowiązek, z którego ta egzekucja wywodzi się, nie istnieje w całości lub w części, może na podstawie art. 189 k.p.c. żądać ustalenia, że należność nie istnieje, jeśli jest to należność, która popada pod pojęcie sprawy cywilnej w rozumieniu art. 1 k.p.c. Nie jest wyłączone wystąpienie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: I ACz 20/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o zabezpieczeniu potrzeb rodziny wydane na podstawie art. 443 k.p.c. spełniają w postępowaniu rozwodowym tę samą rolę, co postanowienie zabezpieczające w postępowaniu zwykłym i dlatego możliwe jest przyznanie tych świadczeń na czas trwania procesu rozwodowego tylko od daty orzekania a nie od daty złożenia wniosku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: I ACr 143/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opublikowanie przez spółdzielnie mieszkaniową informacji o stanie zadłużenia czynszowego jej członków jest działaniem bezprawnym, naruszającym ich dobro osobiste w postaci prawa do prywatności (art. 23 k.c.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, [122], 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU