STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: II AKa 65/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem podobnie niebezpiecznym do noża, w rozumieniu art. 280 § 2 k.k., może być śrubokręt. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 30 marca 1999 r. sprawy Roberta Sz., oskarżonego z art. 280 § 1 i art. 179 § 1 k.k., z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w O. z dnia 16 grudnia 1998 r., sygn. akt III K 122/98, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że za podstawę orzeczonego przepadku rzeczy w postaci śrubokręta (pkt VI części rozstrzygającej za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 45/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zorganizowaną grupę przestępczą tworzą co najmniej trzy osoby, których celem jest popełnienie określonych przestępstw lub też generalnie popełnianie przestępstw o luźnym związku, między innymi bez stałych ról, w każdym bądź razie o większym określeniu ról niż przy współsprawstwie. 2. Przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. jest przestępstwem formalnym i sama przynależność do grupy mającej na celu popełnianie przestępstw, wyczerpuje jej znamiona. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 25 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 23/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w opisie przypisanego oskarżonemu czynu zabrakło elementu należącego do ustawowych znamion przestępstwa kwalifikowanego przez następstwo (śmierci człowieka), to zastosowana przez sąd kwalifikacja prawna czynu (art. 156 § 3 k.k.) nie znajduje pełnego oparcia we wszystkich elementach przypisanego oskarżonemu czynu zabronionego. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki, wyrokiem z dnia 19 listopada 1998 r. (IV K 2243/96) uznał Grzegorza M. winnym tego, że w dniu 10 marca 1996 r. w P., woj. lubelskie, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 40/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 54 § 1 k.k. nie eliminuje zasad wymiaru kary określonych w art. 53 k.k., a jedynie na pierwszym miejscu spośród wymienionych w tym przepisie dyrektyw stawia względy wychowawcze. Również art. 60 § 2 k.k. przewiduje jedynie możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1 k.k. Zatem "młodocianość" i "względy wychowawcze" nie mają samodzielnego bytu jako podstawa nadzwyczajnego złagodzenia kary, a stano [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 90, Sygnatura: II AKz1 96/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności odroczonej przez co najmniej rok (art. 152 k.k.w.) nie zachodzi, gdy kara nie jest wykonywana dowolnie długo wskutek bezprawnego uchylania się skazanego od jej odbywania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: II AKo 70/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozpoznanie przez sąd aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego i rozstrzygnięcie o przedmiocie postępowania, pomimo tego, że postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby zostało wcześniej zakończone prawomocną decyzją sądu podjętą na podstawie art. 329 § 1 k.p.k. w związku z art. 306 § 2 k.p.k. utrzymującą w mocy postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego, dotknięte jest wadą stanowiącą przyczynę nieważności orzeczenia z mocy prawa okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKo 57/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mimo zaistnienia przyczyny określonej w art. 101 § 1 k.p.k., niedopuszczalne jest stwierdzenie na podstawie art. 102 i następnych k.p.k. nieważności postanowienia sądu o zwrocie sprawy prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego; instytucja nieważności ipso iure nie ma bowiem zastosowania do tej kategorii orzeczeń sądowych. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 18 marca 1999 r., po rozpoznaniu w sprawie Henryka K., Lechosława A., Władysława Cz., Janusza N. i Marii S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKo 19/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odczytanie protokołów poprzednio złożonych przez świadków zeznań, mimo braku ku temu przesłanek określonych w treści art. 390 § 1 i 2 k.p.k., bądź też z nadużyciem wynikającego z tych przepisów uprawnienia w sytuacji, gdy mają one znaczenie dla prawidłowego ustalenia faktów w sprawie istotnych, pozostaje w sprzeczności z dyrektywami zasady bezpośredności - jednej z naczelnych zasad polskiego procesu karnego, której przestrzeganie stanowi ważną gwarancję realizacji zasad prawdy i trafnej reakcji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 18/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja o tym, czy wymierzoną karę pozbawienia wolności, do której zastosowano instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary na podstawie art. 60 § 1 i 6 pkt 1 k.k., pozostawić w postaci bezwzględnej, czy też wykonanie tej kary warunkowo zawiesić na okres próby, nie może być postrzegana wyłącznie w kategorii “dalszego łagodzenia kary”. Taki schemat prowadzi do sprzecznego z ustawą zawężenia ocen i nieuwzględnienia całości złożoności kary celowej. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpozn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: II AKa 19/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odczytanie protokołów poprzednio złożonych przez światków zeznań, mimo braku ku temu przesłanek określonych w treści art. 390 § 1 i 2 k.p.k., bądź też z nadużyciem wynikającego z tych przepisów uprawnienia w sytuacji, gdy mają one znaczenie dla prawidłowego ustalenia faktów w sprawie istotnych, pozostaje w sprzeczności z dyrektywami zasady bezpośredniości - jednej z naczelnych zasad polskiego procesu karnego, której przestrzeganie stanowi ważną gwarancję realizacji zasad prawdy i trafnej reakcji [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, [122], 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU