STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: III CZP 13/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 554 k.c. ma zastosowanie także do roszczeń z tytułu sprzedaży wyrobów (produktów) dokonanej przez ich producenta, niezależnie od organizacyjnej formy tej sprzedaży. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 54, Sygnatura: III CZP 197/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Utworzenie spółki akcyjnej, której przedmiot przedsiębiorstwa obejmuje działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, wymaga zezwolenia (art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b/ ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym - Dz.U. Nr 60, poz. 253 ze zm.), także w razie, gdy jedynym z założycieli jest osoba prawna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zależna od podmiotu zagranicznego (art. 7 ust. 1-3 powołanej ustawy). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 55, Sygnatura: I PRN 79/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest dokonanie przez sąd zmiany oznaczenia strony pozwanej, z określonej w pozwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na wspólnika, jako osobę fizyczną, od której następuje zasądzenie roszczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 56, Sygnatura: III AZP 34/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 90 z 1993 r., poz. 416 z późn. zm.) stanowi podstawę do odliczenia od dochodu, przy ustalaniu podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych w roku podatkowym przez podatnika na spłatę kredytów zaciągniętych przez spółdzielnię mieszkaniową na budownictwo mieszkaniowe wraz z odsetkami od tych kredytów, jako wydatków na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 57, Sygnatura: III CZP 179/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku wyegzekwowania należności podatkowej od osoby nie będącej podatnikiem - bez wydania stosownej decyzji o odpowiedzialności tej osoby - na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na inną osobę, osobie, od której podatek został ściągnięty przysługuje odszkodowanie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z odpowiedzialnością Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 72, Sygnatura: II CRN 188/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w postępowaniu upadłościowym ma nastąpić sprzedaż nieruchomości przez licytację publiczną według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji (art. 118 Prawa upadłościowego), odpowiednie zastosowanie mają wszelkie przepisy o egzekucji z nieruchomości z wyjątkiem tych , które w sprzedaży nieegzekucyjnej są bezprzedmiotowe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

chwała Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 73, Sygnatura: III CZP 185/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 200 k.p.c. nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wniosek w postępowaniu egzekucyjnym skierowany został do sądu zamiast do komornika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 74, Sygnatura: III CZP 192/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie gospodarstwa domowego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 47, poz. 234 w brzmieniu nowelizacji z dnia 30 stycznia 1989 r.- Dz.U. Nr 4 , poz. 25) dla ustalenia opłat - nie obejmuje przypadków pobierania wody na budowę domu mieszkalnego i odprowadzania ścieków z takiej budowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 75, Sygnatura: III CZP 119/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie stwierdzenia nieważności umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i wykreślenie z księgi wieczystej tego prawa, ustanowiona na nim hipoteka wygasa (art. 241 k.c. ). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 81, Sygnatura: III AZP 19/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kradzież z włamaniem do budynku podatnika, który dołożył należytej staranności w celu jej uniknięcia, powodująca stratę w środkach obrotowych, była zdarzeniem losowym w rozumieniu art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. Nr 21, poz. 86 ze zm. ) w brzmieniu tego przepisu obowiązującym w 1992 r. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, [124], 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU