STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 104/05
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczeniobiorca może osiągnąć przychód w dowolnym miesiącu lub miesiącach okresu rozliczeniowego, a jego świadczenie przedemerytalne zostanie rozliczone w skali całego roku. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 2 czerwca 2005 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. dokonał rozliczenia pobieranego przez J. G. świadczenia przedemerytalnego w związku z przychodem osiągniętym w okresie rozliczeniowym od dnia 1 sierpnia 2004 r., do dnia 28 lutego 2005 r. i ustalił nadpłatę tego świadczenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 104/05
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczeniobiorca może osiągnąć przychód w dowolnym miesiącu lub miesiącach okresu rozliczeniowego, a jego świadczenie przedemerytalne zostanie rozliczone w skali całego roku. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 2 czerwca 2005 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. dokonał rozliczenia pobieranego przez J. G. świadczenia przedemerytalnego w związku z przychodem osiągniętym w okresie rozliczeniowym od dnia 1 sierpnia 2004 r., do dnia 28 lutego 2005 r. i ustalił nadpłatę tego świadczenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 53, Sygnatura: II AKz 339/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji wniosku o wydanie złożonego przez uprawniony organ Republiki Białorusi, przedmiotem badania właściwego sądu są także okoliczności wymienione w art. 604 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego Republiki Białoruś, w przedmiocie wydania Aliaksandra K., ściganego w celu przeprowadzenia postępowania karnego za czyn z art. 380 pkt 2, art. 285 pkt 2, art. 16 pkt 6 oraz art. 424 pkt 3 białoruskiego kodeksu karnego, zażalenia w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 10, Sygnatura: V KK 370/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2007 r., V KK 370/07[1] Oddanie skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej może nastąpić tylko w razie wymierzenia kary ograniczenia wolności. Sąd Najwyższy wyraził zaprezentowany pogląd w oparciu o następujący stan faktyczny. Sąd Rejonowy, wyrokiem nakazowym z dnia 2 stycznia 2007 r., uznał Damiana G. za winnego popełnienia zarzucanego mu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 listopada 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 346/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pierwszym przesłuchaniem pokrzywdzonego na rozprawie głównej, do zakończenia którego pokrzywdzony może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k., jest w rozumieniu art. 49a k.p.k. pierwsze przesłuchanie pokrzywdzonego w toku całego postępowania sądowego, ujęte chronologicznie. Uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania nie otwiera, przesłuchanemu już wcześniej pokrzywdzonemu, drogi do złożenia wniosku, którego nie zgłosił do zakończenia tej czynności. Odniesienie przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 667/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z chwilą ustania poręczenia majątkowego w przypadku, gdy środki pieniężne, stanowiące przedmiot poręczenia przechowywane były na oprocentowanym rachunku bankowym, osobie poręczającej należy zwrócić sumę poręczenia wraz z naliczonym od tej sumy oprocentowaniem (odsetkami). Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 2 października 2007 r., Sąd Okręgowy w P.: 1) uchylił zastosowane postanowieniem Prokuratora Okręgowego w P. z dnia 10 września 2004 r. wobec Tadeusza K. środki zapobiegawcze w p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 52, Sygnatura: II AKz 667/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z chwilą ustania poręczenia majątkowego w przypadku, gdy środki pieniężne, stanowiące przedmiot poręczenia przechowywane były na oprocentowanym rachunku bankowym, osobie poręczającej należy zwrócić sumę poręczenia wraz z naliczonym od tej sumy oprocentowaniem (odsetkami). Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w P. postanowieniem z dnia 2 października 2007 r.: 1) uchylił zastosowane postanowieniem Prokuratora Okręgowego w P. z dnia 10 września 2004 r. wobec Tadeusza K. środki zapobiegawcze w po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 328/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 29 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.), całkowita niezdolność do pracy nie stanowi wyłącznej ani jedynej przesłanki nabycia prawa do emerytury, które to świadczenie uzależnione jest nadto od spełnienia pozostałych warunków wymienionych w cytowanych przepisach. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2007 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 367/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Akceptacja stanowiska, że bezprzedmiotowe jest wydanie wyroku łącznego w sytuacji, gdy wszystkie kary za realnie zbiegające się przestępstwa zostały już w całości wykonane, prowadziłoby w istocie do modyfikacji art. 85 k.k., określającego warunki orzeczenia kary łącznej za realnie zbiegające się przestępstwa, który nie uzależnia orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym od tego, czy poszczególne kary zostały w całości wykonane, czy też nie. Umorzenie grzywny jest instytucją prawa karnego wykon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 2009/06
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do renty rodzinnej, o której mowa w przepisie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.), jest związane z kontynuowaniem nauki, nie zaś z wynikami tej nauki i w przypadku "zwykłego" powtarzania klasy organ rentowy nie miałby żadnej wątpliwości co do dalszego prawa dziecka do renty rodzinnej, mimo ostatecznego ukończenia nauki później niż w terminie planowo przewidzianym. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, [124], 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU