STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: II AKo 274/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 552 k.p.k. jest przepisem szczególnym, normującym odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu czynu niedozwolonego w rozumieniu prawa cywilnego, tym samym więc terminy określone w art. 555 k.p.k. są terminami przedawnienia, do których należy stosować przepisy art. 117 i nast. k.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 1999 r. sprawy z wniosku Feliksa K. o odszkodowanie z tytułu oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania, z powodu apelacji wniesionej prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: II AKz 363/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja organu administracyjnego o odmowie wydania paszportu czy jego unieważnienie mogła być uznana za quasi środek zapobiegawczy do dnia 1 stycznia 1996 r., od kiedy wprowadzono nowy kodeksowy środek zapobiegawczy – zakaz opuszczania kraju, który mógł być połączony z zatrzymaniem paszportu, albo z zakazem jego wydania. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1990 r. o paszportach nie uległy zmianie i poza wspomnianym środkiem zapobiegawczym z art. 277 k.p.k. w dalszym ciągu istnieje możliwoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 61, Sygnatura: II AKa 201/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Upływ czasu nie mógł zdezaktualizować opinii sądowo–psychiatrycznej (wydanej po przeprowadzeniu obserwacji), w odniesieniu do daty czynu, bowiem biegli ustalili stan poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, stwierdzając znaczne ograniczenie zdolności pokierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art. 25 § 2 d.k.k. (art. 31 § 2 k.k.). Ewentualne więc pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego spowodowane znacznym upływem czasu od daty wydania opinii nie mogłoby m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 228/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozważając problem ”względności ustawy” w znaczeniu użytym w art. 4 § 1 k.k. należy mieć na uwadze okoliczności konkretnej sprawy (konkretnego czynu i jego sprawcy) i odnieść je nie tylko do ustawowego zagrożenia, określającego granice w jakich sąd może orzec karę, ale również do ustawowych zasad wymiaru kary oraz ewentualnych innych karnoprawnych konsekwencji skazania. Nie chodzi bowiem o ustawę abstrakcyjnie względniejszą, lecz – jak mówi art. 4 § 1 k.k. – względniejszą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 199/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na brak pieniędzy w obrocie gospodarczym, powszechną praktyką były transakcje z odroczonym terminem płatności, dzięki czemu osoby nie posiadające większej ilości gotówki mogły sprzedawać zakupiony towar i potem za niego zapłacić. Wielu nieuczciwych przedsiębiorców wykorzystywało to, aby wyłudzić towar. Nie można jednak z góry zakładać, że każdy kto dokonywał takich transakcji, miał zamiar oszukania kontrahenta. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 1998 r. spra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 253/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można podzielić stanowiska o potrzebie powołania innych biegłych tylko na tej podstawie, iż treść opinii psychiatrycznej jest dla oskarżonego niekorzystna oraz że w praktyce występują różnice w opiniowaniu przez biegłych w poszczególnych przypadkach. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 1998 r. sprawy Macieja K., oskarżonego z art. 148 § 1 d.k.k. w związku z art. 25 § 2 d.k.k., z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 355-356/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rola sądu orzekającego o potrzebie stosowania wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania na etapie postępowania jurysdykcyjnego na dalszy okres oznaczony, nie może sprowadzać się do określenia maksymalnego czasu trwania tego środka stosownie do uregulowań przepisu art. 263 § 3 k.p.k., bo wnioski w tym zakresie można wyprowadzić analizując wspomniany wyżej przepis i dokumenty dotyczące faktycznego pozbawienia wolności oskarżonego, bez potrzeby wydania postanowienia, a określić ten czas z uwzględ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: II AKo 366/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Za równie poważną obrazę prawa w rozumieniu przepisu art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k., mającą skutkować nieważnością orzeczenia ex lege, nie sposób uznać orzeczenia przez sąd nakazem karnym kary znanej ustawie, niemniej jednak wymierzonej z przekroczeniem uprawnionej wysokości, o której mowa w przepisie art. 454 § 1 d.k.p.k. tym bardziej, że w aktualnym stanie prawnym ograniczenie to zostało uchylone (art. 502 § 1 k.p.k.). II. Mówiąc o uchybieniach wynikających z art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. i odnoszą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II AKz 355-356/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rola sądu orzekającego o potrzebie stosowania wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania na etapie postępowania jurysdykcyjnego na dalszy okres oznaczony, nie może sprowadzać się do określenia maksymalnego czasu trwania tego środka stosownie do uregulowań przepisu art. 263 § 3 k.p.k., bo wnioski w tym zakresie można wyprowadzić analizując wspomniany wyżej przepis i dokumenty dotyczące faktycznego pozbawienia wolności oskarżonego, bez potrzeby wydania postanowienia, a określić ten czas z uwzględ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: II AKo 366/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Za równie poważną obrazę prawa w rozumieniu przepisu art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k., mającą skutkować nieważnością orzeczenia ex lege, nie sposób uznać orzeczenia przez sąd nakazem karnym kary znanej ustawie, niemniej jednak wymierzonej z przekroczeniem uprawnionej wysokości, o której mowa w przepisie art. 454 § 1 d.k.p.k. tym bardziej, że w aktualnym stanie prawnym ograniczenie to zostało uchylone (art. 502 § 1 k.p.k.). II. Mówiąc o uchybieniach wynikających z art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. i odnoszą [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, [124], 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU