STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 237/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu granic oskarżenia, należy mieć na uwadze również specyfikę danego rodzaju przestępstwa, szczególnie gdy czyn należy do kategorii przestępstw indywidualnych i sprawcą jego może być jedynie osoba o szczególnych cechach wskazanych w danym przepisie, a przestępstwo polega na nadużyciu udzielonych jej uprawnień lub niedopełnieniu ciążących obowiązków. Z UZASADNIENIA Prokurator oskarżył m.in. D. M. oraz Zb. O. o to, że: w dniu 4 lutego 2000 r. w W., działając jako Zarząd PZU [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 334/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazanie oskarżonego za podrobienie czeku pochłania nie tylko odpowiedzialność za czyny uprzednie, polegające na przechowaniu przez niego tego samego czeku, ale i czynności następcze, polegające na przechowywaniu czeku, o ile w tym drugim przypadku przechowywaniu czeku nie towarzyszył zamiar jego ponownego puszczenia w obieg. Podrobienie czeku pochłania karalność za przechowywanie go, które w takim wypadku stanowi czyn spółkaralny następczy, za który sprawca nie ponosi dodatkowej odpowiedzialnoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 293/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn oskarżonych należałoby uznać za rozbój z art. 280 § 2 k.k., ale nie ze względu na posłużenie się przez nich "innym niebezpiecznym przedmiotem", co wyłącznie przyjmuje się w opisie czynu im przypisanego, ale ze względu na niebezpieczny dla życia pokrzywdzonego sposób wykonania rabunku, co z kolei ustala się tylko w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego. Powyższe sprawia, że czyn przypisany w wyroku nie podpada pod przepis art. 280 § 2 k.k., a wobec braku apelacji na niekorzyść oskarżonych, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKa 290/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykorzystanie przez sąd przeciwko oskarżonemu dowodu w postaci sporządzonego przez niego - jeszcze przed nadaniem mu statusu podejrzanego i uzyskaniem wynikających z tego tytułu gwarancji procesowych - oświadczenia (pisma), stworzonego na potrzeby danego procesu, w którym przyznał się on do popełnienia zarzuconego mu potem przestępstwa (którego to przyznania nie potwierdził później w żadnym z wyjaśnień złożonych przed właściwymi organami procesowymi) i nadanie tak uzyskanemu dokumentowi rangi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 353/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji procesowej, gdy sąd rejonowy przekazuje w trybie art. 35 § 1 k.p.k. sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu jako rzeczowo właściwemu do rozpoznania sprawy w związku z możliwością zakwalifikowania czynu z art. 148 § 1 k.k., to obowiązkiem prezesa sądu (przewodniczącego wydziału) było skierowanie sprawy do rozpoznania na rozprawie w składzie określonym w art. 28 § 3 k.p.k. w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. (Dz.U. nr 17, poz. 155), tj. w składzie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 11, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 548/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 32 ust. 5 oraz art. 47 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.), zasady przechodzenia na emeryturę, bez względu na wiek, nauczycieli regulują odrębne przepisy. Fakt ten oznacza, iż owe odrębne przepisy stanowią samodzielną podstawę prawną, określającą w sposób wyczerpujący zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek. Tymi przepisami są bez wątpienia art. 88 ust. 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 października 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 740/07
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 października 2007 r., sygn. III AUa 740/07[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: „Osobisty charakter prawa o ustalenie istnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego sprawia, że prawo to nie należy do spadku, jako ściśle związane z osobą zmarłego (art. 922 § 2 k.c.). Zatem po śmierci zmarłego sprawa nie może już toczyć się z udziałem następców prawnych zmarłego i winna być umorzona na podsta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 970/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustaleniu, czy istnieje obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne od określonych składników wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, stosuje się przepisy obowiązujące w okresie, z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru. Z UZASADNIENIA E. M. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 22 września 2006 r., w której ponownie ustalono dla niej wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r., do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 46, Sygnatura: II AKa 277/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie skazania za zbrodnię z art. 148 § 2 k.k. jest możliwe zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary; tak złagodzona kara oscylować będzie w granicach od 8 lat i 4 miesięcy do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniach 11 i 17 października 2007 r., sprawy Krzysztofa M. i innych, oskarżonego m.in. z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 2 pkt 2 k.k., art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 285/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonanie przez sąd okręgowy ustaleń odnośnie zamiaru oskarżonego jedynie poprzez charakter doznanych przez pokrzywdzoną obrażeń stanowi uchybienie podstawowym zasadom procedowania i musi prowadzić do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Z UZASADNIENIA M. S. został oskarżony o to, że: I. w dniu 17 czerwca 2006 r. w Z. w mieszkaniu przy ul. Leśnej 39 m. 9, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia M. S., zaciskał na jej szyi sznurową p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, [125], 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU