STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 252/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewypełniony blankiet czeku, bez wpisania remitenta oraz podpisu wystawcy, nie wywołuje skutków prawnych w obrocie i nie jest też papierem wartościowym, nie stanowi również rzeczy w rozumieniu przepisu art. 115 § 9 k.k., bowiem nie jest innym od pieniądza środkiem płatniczym oraz dokumentem uprawniającym do otrzymywania sumy pieniężnej. Co za tym idzie, nabycie takiego dokumentu trudno uznać za przestępstwo paserstwa, mimo świadomości, iż pochodzi on z czynu zabronionego, a co najwyżej zachowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 294/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kontrola sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie oskarżonego na postanowienie sądu I instancji o ustalenie wysokości kosztów procesu polega nie tylko na zbadaniu prawidłowości orzeczenia pod względem rachunkowym i formalnym, ale również obejmuje ona stwierdzenie zasadności swojej decyzji - zgodności ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) z rzeczywistym stanem faktycznym sprawy (np. obciążeniu oskarżonego wynagrodzeniem obrońcy z urzędu z tytułu nieopłaco [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: II AKo 206/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyszczególnione w przepisie art. 101 § 1 k.p.k. przesłanki nieważności orzeczenia uwzględniają zarzut powagi rzeczy osądzonej (art. 101 § 1 pkt 3 k.p.k.), który w poprzednio obowiązującym stanie prawnym stanowił jeden z tzw. bezwzględnych powodów odwoławczych (art. 388 pkt 4 d.k.p.k.), natomiast pomijają kwestię zawisłości sprawy, która nie stanowi też wymienionej w przepisie art. 439 § 1 bezwzględnej przyczyny odwoławczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 154/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tymczasowe aresztowanie nie jest antycypacją kary, a środkiem mającym generalnie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Co za tym idzie, fakt nabycia przez oskarżonego formalnych podstaw do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w żadnej mierze nie może oznaczać uchylenia przesłanek, o których mowa w art. 258 k.p.k., w szczególności w sytuacji, gdy ten w warunkach izolacji sprawiał znaczne trudności wychowawcze z uwagi na silne związki z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 154/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tymczasowe aresztowanie nie jest antycypacją kary, a środkiem mającym generalnie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Co za tym idzie, fakt nabycia przez oskarżonego formalnych podstaw do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w żadnej mierze nie może oznaczać uchylenia przesłanek, o których mowa w art. 258 k.p.k., w szczególności w sytuacji, gdy ten w warunkach izolacji sprawił znaczne trudności wychowawcze z uwagi na silne związki z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: II AKz 336/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w przepisie art. 163 § 1 k.k. pojęcie „mienie w wielkich rozmiarach" nie jest równoznaczne z mieniem znacznej wartości. Kodeks karny nawiązuje bowiem nie do wartości mienia określonej kwotowo, lecz do jego rozmiarów. Pojęcie „wielkie rozmiary mienia" odnosić zatem należy do wielkości przestrzennej zagrożonego obiektu, znajdujących się w nim składników majątkowych, ich charakteru, znaczenia oraz użyteczności. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Mariu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 412/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie sądu o zarządzeniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, podjęte na podstawie art. 568 k.p.k., zażalenie nie przysługuje. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 1998 r. sprawy Władysława U. skazanego o przestępstwo z art. 210 § 1 d.k.k. - zażalenia wniesionego przez prokuratora na zarządzenie Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy (Przewodniczącego III Wydziału Karnego) z dnia 29 października 1998 r. (sygn. akt: III Ko 208/98); [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 171/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fałszerstwo dokumentu ma miejsce nie tylko wtedy, gdy sprawca nanosi zmiany na dokumencie już istniejącym (np. wycierając lub dopisując na nim stosowne dane), ale i wtedy, gdy in blanco kreśli na papierze swój podpis - wiedząc, że zostaną nań naniesione dane, które niewątpliwie będą w stanie wywołać skutki prawne zarówno w sferze obrotu między osobami prywatnymi, jak też stanowić będą podstawę wydania jakiejkolwiek decyzji administracyjnej - pod warunkiem jednakże, że wszystko to podjęte zostało [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: II AKz 412/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie sądu o zarządzeniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, podjęte na podstawie art. 568 k.p.k., zażalenie nie przysługuje. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 1998 r. sprawy Władysława U. skazanego o przestępstwo z art. 210 § 1 d.k.k. – zażalenia wniesionego przez prokuratora na zarządzenie Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy (Przewodniczącego III Wydziału Karnego) z dnia 29 października 1998 r. (sygn. akt: III Ko 208 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 273/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 145 § 1 u.s.p., ławników dodatkowych do rozprawy (jednego lub dwóch) może wyznaczyć prezes sądu, jeżeli istnieje przypuszczenie, że będzie ona trwać dłuższy czas. Ławnik dodatkowy bierze jednak udział w naradzie i głosowaniu jedynie wtedy, jeżeli inny ławnik nie może uczestniczyć w składzie orzekającym. Wydanie wyroku z udziałem ławnika dodatkowego, w składzie 6-osobowym (dwóch sędziów i czterech ławników), skutkuje nieważnością wyroku na podstawie art. 101 § 1 pkt 6 k.p.k. Sąd [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, [125], 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU