STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 105, Sygnatura: III CZP 128/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do sądów gospodarczych należy rozpoznawanie tylko tych spraw określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175 ze zm.), w których strony są podmiotami gospodarczymi w chwili wniesienia pozwu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 106, Sygnatura: III CZP 183/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o opróżnienie lokalu użytkowego, podlegającego rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, pobiera się wpis stosunkowy przewidziany w § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 46, poz. 210). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 107, Sygnatura: III CZP 180/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po faktycznym połączeniu się spółdzielni, sąd nie może oddalić wniosku o wpis do rejestru spółdzielni danych o połączeniu wyłącznie na tej podstawie, że uchwały walnych zgromadzeń łączących się spółdzielni nie określały prawidłowo daty połączenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 108, Sygnatura: III CZP 142/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w następstwie wykluczenia członka ze spółdzielni w toku egzekucji prowadzonej z tego prawa, spółdzielni nie służy powództwo przewidziane w art. 841 § 1 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 109, Sygnatura: III CZP 152/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członkowie spółdzielni mieszkaniowej, zobowiązani przez statut do pokrywania jej strat, mogą mieć interes prawny w przystąpieniu jako interwenienci uboczni (art. 76 k.p.c.) do tej spółdzielni pozwanej o świadczenie pieniężne. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 110, Sygnatura: III CZP 80/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy spółdzielnia mieszkaniowa zaciągnęła kredyt bankowy na budownictwo mieszkaniowe przed dniem 31 stycznia 1989 r., a w umowie kredytowej nie określono warunków jego spłaty, członek spółdzielni obowiązany jest spłacić kredyt i odsetki według zasad ustalonych w przepisach wykonawczych Rady Ministrów, wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz.U. Nr 74, poz. 440). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 111, Sygnatura: II CRN 123/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność gwaranta z gwarancji bankowej „ na pierwsze żądanie” nie ma charakteru odszkodowawczego, lecz wyraża się obowiązkiem zapłaty uzgodnionej w gwarancji tzw. sumy gwarancyjnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 112, Sygnatura: III CZP 129/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokumenty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359 z późn. zm.) są podstawą wpisu hipoteki także na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego przysługującym kredytobiorcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 113, Sygnatura: III CZP 194/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 788 § 1 k.p.c. nie stanowi podstawy do nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi wykonawczemu na rzecz nabywcy uprawnienia stwierdzonego tym tytułem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 114, Sygnatura: I ACr 583/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O ile umowa spółki cywilnej nie przewiduje warunków jej rozwiązania, to w grę wchodzą przepisy Kodeksu cywilnego regulujące wypowiedzenie udziału z zachowaniem terminów wypowiedzenia (art. 869 § 1 k.c.) lub bez zachowania tych terminów (art. 869 § 2 k.c.). Wypowiedzenie udziału jest oświadczeniem woli, która może być złożona z zastrzeżeniem warunku i terminu (art. 89 k.c.).2. Solidarnej odpowiedzialności wspólników za długi spółki (art. 684 k.c.) nie uchyla fakt jej rozwiązania, ale tylko w o [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, [126], 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU