STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: II AKo 348/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Wprawdzie art. 101 § 1 k.p.k. nie zawiera żadnego określenia dającego podstawy do ograniczenia kręgu orzeczeń sądowych, co do których instytucja nieważności ma zastosowanie, ale nie można zaakceptować faktu odwołania się do tej instytucji w wypadku postanowień dotyczących kwestii incydentalnych, jak np. stosowania lub przedłużania tymczasowego aresztowania. II. Podstawa stwierdzenia nieważności z art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. nie może mieć zastosowania do tych orzeczeń sądowych, które wydane zos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKz 331/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 172 k.p.k. daje jedynie możliwość przeprowadzenia konfrontacji, zaś odstąpienie od tej czynności, w sytuacji gdy prokurator oceni ją jako niecelową, jest prawem prowadzącego postępowanie przygotowawcze i w żadnym przypadku nie może zostać ocenione jako istotny brak postępowania przygotowawczego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Dorocie K. o przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. zażalenia wniesionego przez prokuratora na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Kat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 273/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 145 § 1 u.s.p., ławników dodatkowych do rozprawy (jednego lub dwóch) może wyznaczyć prezes sądu, jeżeli istnieje przypuszczenie, że będzie ona trwać dłuższy czas. Ławnik dodatkowy bierze jednak udział w naradzie i głosowaniu jedynie wtedy, jeżeli inny ławnik nie może uczestniczyć w składzie orzekającym. Wydanie wyroku z udziałem ławnika dodatkowego, w składzie 6-osobowym (dwóch sędziów i czterech ławników), skutkuje nieważnością wyroku na podstawie art. 101 § 1 pkt 6 k.p.k. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: II AKo 348/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Wprawdzie art. 101 § 1 k.p.k. nie zawiera żadnego określenia dającego podstawy do ograniczenia kręgu orzeczeń sądowych, co do których instytucja nieważności ma zastosowanie, ale nie można zaakceptować faktu odwołania się do tej instytucji w wypadku postanowień dotyczących kwestii incydentalnych, jak np. stosowania lub przedłużania tymczasowego aresztowania. II. Podstawa stwierdzenia nieważności z art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k. nie może mieć zastosowania do tych orzeczeń sądowych, które wydane zos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: II AKo 347/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy regulujące instytucję nieważności orzeczeń z mocy prawa nie zawierają wyraźnego upoważnienia do cofnięcia wniosku inicjującego to postępowanie. Nie można też posiłkować się w tym względzie uprawnieniem określonym w art. 431 § 1 k.p.k., bowiem wyraźnie on wskazuje, że zastosowanie ma jedynie do środków odwoławczych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Bernadecie G., skazanej za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w związku z art.12 k.k. wniosku obrońcy skazanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: II AKz1 125/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 15 § 1 k.k.w. odnosi się do umorzenia całego postępowania wykonawczego. Nie można natomiast na tej podstawie umarzać postępowania w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie, szczególnie, że wniosek złożony w sprawie o przedterminowe warunkowe zwolnienie nie stanowi niezbędnego warunku do rozważania przez sąd tej kwestii. Sąd bowiem może w postępowaniu wykonawczym orzekać z urzędu (art. 19 § 1 k.k.w.). W związku z tym, k.k.w. nie przewiduje w ogóle instytucji cofnięcia wniosku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: II AKz 391/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie przepisu art. 254 k.p.k. nie pozostawia żadnych wątpliwości co do zakresu podmiotowego i przedmiotowego uregulowania. Dotyczy ono każdego postanowienia sądu rozstrzygającego wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego oraz o wykluczenie w ogóle możliwości odwołania od takiego postanowienia. Ocena zasadności rozwiązania pozbawiającego także prokuratora prawa do wnoszenia zażalenia, nie może zmienić rozumienia jednoznacznie brzmiącego przepisu ustawy. Sąd Apelacyjny we Wro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 316/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umorzenie postępowania w trybie art. 572 k.p.k. swoją istotą procesową odpowiada kontroli przewidzianej w art. 339 § 3 k.p.k. Zgodnie więc z treścią art. 339 § 5 k.p.k., postanowienie o umorzeniu postępowania winno zapadać na posiedzeniu, którego przebieg wymaga sporządzenia protokołu (art. 143 § 1 pkt 10 k.p.k.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Zygmuntowi K. skazanemu za przestępstwo z art. 11 d.k.k.w. w związku z art. 210 § 1 d.k.k. i inne zażalenia wniesionego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 109/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Przepis art. 4 § 1 k.k. nakazuje stosowanie ustawy nowej bez dalszych kryteriów, zaś kryterium ustawy względniejszej tyczy wyłącznie ustawy obowiązującej uprzednio. Nie wynika zatem z art. 4 k.k., jakoby zastosowanie nowej ustawy miało automatycznie prowadzić do polepszenia sytuacji oskarżonego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych art. 4 § 2–4 k.k, które w niniejszej sprawie nie mają zastosowania.(...) Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy R.M., oskarżonego z art. 210 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 298-299/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o utrzymaniu tymczasowego aresztowania i określeniu na przyszłość czasu jego trwania jest orzeczeniem o jego kontynuacji, a więc swoistą formą przedłużenia najsurowszego ze środków zapobiegawczych, o której mowa w art. 249 § 5 k.p.k., nie odnoszącym się li tylko do przedłużenia tymczasowego aresztowania przez sąd na etapie postępowania przygotowawczego, stosownie do brzmienia przepisu art. 263 § 2 k.p.k. Jest to więc sytuacja o "ustawowym stanowieniu inaczej", wskazanym w art. 339 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, [126], 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU