STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: I ACr 857/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235), związek pracodawców powstaje z mocy uchwały o jego założeniu podjętej na zebraniu założycielskim przez co najmniej 10 pracodawców. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że związek pracodawców w sensie prawnym istnieje i ma możliwość działania od daty podjęcia uchwały o jego założeniu – jeszcze przed jego zarejestrowaniem, które ma tylko ten skutek, że związek pracodawców uzyskuje osob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: I ACr 927/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obecna redakcja przepisu art. 49 Prawa spółdzielczego oznacza, że od woli członków spółdzielni zależy, czy członkami zarządu mogą być tylko członkowie spółdzielni, czy także osoby nie będące członkami spółdzielni. Wola członków spółdzielni w tym przedmiocie powinna być wyrażona w nowym statucie, uchwalonym w ciągu roku od wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 419). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: I ACr 760/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość korzystania ze środków obrony w procesie cywilnym wynika z prawa strony do merytorycznego zbadania przez są powszechny zasadności jej stanowiska co do istoty sporu. Skorzystanie z tego prawa nie uzasadnia poglądu, że działaniem tym strona doprowadziła do zwłoki wykonania zobowiązania, uprawniającej wierzyciela do żądania naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Zwłoka dłużnika jest kwalifikowanym opóźnieniem w spełnieniu świadczenia, a szkoda wierzyciela powstała na skutek zwłoki spełnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: I ACr 935/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo uprawomocnienie się postanowienia zawierającego jakąkolwiek formę unicestwienia zarejestrowanego stowarzyszenia, nie powoduje jeszcze ustania jego bytu prawnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: I ACr 143/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opublikowanie przez spółdzielnię mieszkaniową informacji o stanie zadłużenia czynszowego jej członków jest działaniem bezprawnym, naruszającym ich dobro osobiste w postaci prawa do prywatyzacji (art. 23 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: I ACr 52/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o nabycie udziału w prawie do własnościowego lokalu spółdzielczego dopuszczalna jest tylko pomiędzy spadkobiercami członka spółdzielni, do którego lokal należał. Wykluczona jest więc możliwość umownego nabycia udziału w prawie do lokalu spółdzielczego przez osoby spoza kręgu spadkobierców zmarłego członka spółdzielni, gdyż umowa taka byłaby nieważna. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: I ACz 57/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wybór postępowania nakazowego jest prawem powoda. Powód może bowiem, według swego uznania, wytoczyć powództwo zarówno w trybie zwykłym jak i przewidzianym dla postępowania nakazowego (art. 482 i 485 k.p.c.), oczywiście gdy są formalne podstawy do wszczęcia takiego postępowania (art. 485, 486 i 47924 k.p.c.). Zasadność takiego wyboru oceni sąd orzekający w sprawie, zaś obrona pozwanego może polegać wówczas tylko na wniesieniu zarzutów. Nie może on natomiast zapobiec rozpoznaniu sprawy w postępowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 listopada 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: I ACr 277/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochodzenie należności od dłużników drogą sądową należy również do działalności gospodarczej powoda. Powód winien więc ponieść związane z tym wydatki, oczywiście w rozmiarze uzasadnionym jego sytuacją majątkową (art. 113 § 2 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: I ACz 232/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zlecenie przez klienta adwokatowi prowadzenia sprawy, jako umowa cywilnoprawna, podlega sądowej kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, a w szczególności z wymogami art. 58 k.c., tj. zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego. Ponieważ chodzi tu o przepisy prawa materialnego, sąd dokonuje tej oceny z urzędu, niezależnie od ewentualnych zarzutów strony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: I ACr 128/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tożsamość składu osobowego dwóch odrębnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje bez wpływu na ich samodzielną odpowiedzialność za długi. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, [127], 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU