STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 254/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd, wstępnie kontrolując oskarżenie, gdy oskarżony jest tymczasowo aresztowany i rozstrzygając z urzędu w trybie art. 344 k.p.k. o utrzymaniu tego środka, winien precyzyjnie oznaczyć czas jego trwania, chyba że termin ten oznaczony jeszcze w toku postępowania przygotowawczego jest na tyle odległy, iż pozwoli sądowi zrealizować te czynności postępowania, których prawidłowość przeprowadzenia ma zabezpieczać. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Konradowi F. oskarżonem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: II AKz 332/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania oskarżonego sąd wydał na rozprawie, mimo iż nie mógł podjąć takiej decyzji z uwagi na niestawiennictwo obrońcy, którego obecność na rozprawie była obowiązkowa, powinien doręczyć obrońcy oskarżonego i oskarżonemu odpisy postanowienia. Od daty tego doręczenia (a nie od chwili ogłoszenia) należy liczyć termin do wniesienia zażalenia. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w Siedlcach, postanowieniem zamieszczonym w protokole rozprawy głównej z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: II AKz 306/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można podzielić poglądu, że prawo do wolności osobistej człowieka (art. 5 i 31 ust. 1 Konstytucji RP) jest kategorią nadrzędną i absolutną. Podlega ono bowiem ograniczeniom, które są niezbędne (konieczne) w demokratycznym państwie prawnym ze względu na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku prawnego lub prawa i wolności innych osób. Ograniczenia te są jasno sprecyzowane w Konstytucji (art. 31 ust. 3 i art. 41 ust. 1), a także w przepisach prawa międzynarodowego, które zostało [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKz 216/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Posługiwanie się fałszywym dokumentem (paszportem przy przekraczaniu granicy), rodzi obawę ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. II. Ujawnienie przy podejrzanym 300 gramów kokainy, wartości co najmniej 90 tys. zł., wykluczą możliwość zakwalifikowania jego działania jako wypadku mniejszej wagi. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Andrzejowi F. podejrzanemu o przestępstwo z art. 265 § 1 k.k., art. 268 k.k. oraz art. 42 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 1997 r. o p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 222/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż podstawą przedłużenia toczącego się śledztwa, a także tymczasowego aresztowania nie mogą być czynności procesowe, które zmierzają do wykrycia innych osób współdziałających w popełnieniu przestępstwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Dariuszowi J. podejrzanemu o przestępstwo z art. 227 § 2 k.k. zażalenia wniesionego przez obrońcę na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 20 lipca 1998 r., sygn. akt (...), w prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: II AKo 116/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osadzenie (...) w obozie pracy w Jaworznie nie miało nic wspólnego z walką o niepodległy byt Państwa Polskiego (...). Również represjonowanie - po opuszczeniu tego obozu - przez stosowanie różnych szykan ze strony ówczesnego UB, a nawet traktowanie jako przeciwnika władzy ludowej, nie jest wystarczającą przesłanką do unieważnienia wyroku b. Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Andrzeja G. o stwierdzenie nieważności wyroku Sądu Okręgowego w Sosnowcu z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKo 214/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za osoby kompetentne dla oceny czy zachodzą wymienione w art. 474 § 1 k.p.k. prawne przesłanki do złożenia wniosku o wznowienie postępowania, ustawodawca uznał wyłącznie prokuratora i adwokata. Tak więc o złożeniu wniosku o wznowienie postępowania nie decyduje wyłącznie wola skazanego, tzn. złożenie takiego wniosku nie może być wyłącznie wynikiem decyzji opartej na subiektywnym przeświadczeniu skazanego, że prawomocny wyrok jest niesłuszny. Z drugiej zaś strony nie można w żaden sposób przymusić [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 77/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli sprawca umyślnie sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w wyniku czego następuje dalszy skutek w postaci ciężkiego rozstroju zdrowia, którego sprawca nie chciał ani się nań nie godził, lecz bezpodstawnie przypuszczał, że tego skutku uniknie, to czyn taki podlega kumulatywnej kwalifikacji z art. 160 § 1 k.k. (z 1969 r) w zbiegu z art. 155 § 2 k.k. (z 1969 r.). Z UZASADNIENIA Jan N. oskarżony został o to, że dnia 21 listopada 1995 r. w M., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 144/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Asesor posiadający tzw. votum jest uprawniony do sporządzenia i wniesienia aktu oskarżenia do sądu wojewódzkiego (okręgowego). II. Żaden z przepisów prawa procesowego nie stwarza możliwości wymuszania na prokuratorze zmiany wyrażonych w akcie oskarżenia poglądów prawnych, i – co jest oczywiste – nie temu służą przepisy art. 298 i 299 § 1 pkt 2 d.k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, w sprawie przeciwko Henrykowi S. oskarżonemu o przestępstwo z art. 201 k.k. w związku z art. 58 k.k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 119/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczenie społeczne obejmuje wypadki, jakie mogą się zdarzyć w czasie pokonywania drogi z pracy do domu, ale pojęcie drogi z pracy nie rozciąga się na zdarzenia, jakie mogły mieć miejsce w czasie spaceru po zakończeniu drogi z pracy do domu. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 stycznia 1998 r. Sąd Wojewódzki - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. oddalił odwołanie Mariana W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L. z dnia 7 października 1996 r. i 4 grudnia 19 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, [128], 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU