STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: I ACr 298/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przejściowy brak wpłaty zysku wobec konieczności spłaty powstałych zadłużeń nie może być przesłanką decydującą o rozwiązaniu spółki bez rozważenia, w jaki sposób działanie takie rzutuje na dalszy byt spółki.2. Ważna przyczyna rozwiązania spółki z o.o. istnieje wtedy, gdy w szczególnie jaskrawy sposób władze spółki pozbawiają wspólnika tak istotnych jego uprawnień, że dalsze jego w niej uczestnictwo staje się dla niego bezprzedmiotowe. Sam fakt pozbawienia wspólnika zysku w sytuacji, gdy zysk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 39, Sygnatura: I ACz 31/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wartość przedmiotu sporu w sprawie obejmującej żądanie wymienione w art. 527 § 1 k.c. jest sumą wierzytelności, których ochrony domaga się powód poprzez uznanie za bezskuteczną określonej czynności prawnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 40, Sygnatura: I ACr 966/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tak zwana agresywna oferta nie może być uznana za przyrzeczenie publiczne (art. 913 k.c.), skoro jest skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów poprzez podanie ich imion, nazwisk i adresów, a nadto nie zawiera przyrzeczenia nagrody za wykonanie oznaczonej czynności, a tylko zapewnienie udziału w losowaniu nagród w razie przyjęcia oferty. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: I ACr 13/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bieżące wynagrodzenie pracowników zatrudnionych u dłużnika, z którego rachunku bankowego prowadzona jest egzekucja stanowi granicę, do której odżywa możność dysponowania przez dłużnika rachunku bankowego (art. 890 § 1 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 42, Sygnatura: I ACr 1076/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tzw. umowy warszawskie, a więc między innymi umowa SMGS, nie mają charakteru umów międzynarodowych w rozumieniu art. 1 ust. 3 Prawa przewozowego, w konsekwencji czego do przewozu międzynarodowego umowy SMGS należy stosować przepisy ustawy Prawo przewozowe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 43, Sygnatura: I ACr 37/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ujemne skutki wadliwie opracowanych ogólnych warunków ubezpieczeń, polegające na możliwości dowolnej ich interpretacji, powinny obciążać ubezpieczyciela, jako profesjonalistę i autora tych warunków. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: I ACz 336/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd może zakwiestionować wysokość honorarium adwokackiego z punktu widzenia art. 58 § 2 k.c. tylko wówczas, kiedy nawet przy uwzględnieniu zasady wolności umów przyjętej w art. 3531 k.c. istnieje rażąca i oczywista dysproporcja pomiędzy nakładem pracy adwokata, a charakterem sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Oceny tej dokonuje sąd biorąc pod uwagę wyłącznie stan rzeczywisty z chwilą zawierania umowy, a nie późniejszy tok czynności procesowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: I ACr 1027/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umocowanie jednego z małżonków do zaciągnięcia jednostronnego zobowiązania w ramach umowy nieodpłatnego poręczenia doprowadziłoby do likwidacji całego majątku wspólnego małżonków. Ważność udzielonego w takich okolicznościach poręczenia zależała od wyrażenia uprzedniej albo równoczesnej zgody przez drugiego małżonka nie będącego stroną umowy lub od uzyskania zezwolenia sądu. Jeżeli pomimo to czynność prawna została dokonana, to zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jej skuteczno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: I ACr 908/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poręczenie udzielone przez jednego z małżonków jest czynnością prawną nie stanowiącą zarządu majątkiem wspólnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 maja 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 47, Sygnatura: I ACr 29/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyty w art. 40 § 3 załącznika „B” do Konwencji o Międzynarodowym Przewozie Kolejami (COTIF) zwrot, iż kolej obowiązana jest zwrócić cło prowadzi do wniosku, iż w rozumieniu tego przepisu nie chodzi wyłącznie o ścisły związek z przewozem, lecz o związek szerszy; w takim bowiem związku pozostaje z przewozem cło (...).Na podstawie art. 40 § 3 cytowanego załącznika, kolej w wypadku uszkodzenia (zaginięcia) towaru obowiązana jest zwrócić także uiszczony przez korzystającego z jej usług & [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, [129], 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU