STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 85, Sygnatura: II AKa 48/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 258 d.k.k. wymaga, aby sprawca działał w celu udaremnienia egzekucji. Podkreślić też trzeba, że opisane w art. 258 k.k. celowe działanie sprawcy może dotyczyć nie tylko mienia już zajętego, ale także mienia zagrożonego zajęciem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 8/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie, czy rzeczywiście w chwili czynu nastąpiła u oskarżonego reakcja pod wpływem silnego wzburzenia, tj. stanu psychicznego cechującego się zasadniczym ograniczeniem kontrolnej roli intelektu, wymaga wiadomości specjalnych i przeprowadzenia dowodu z opinii psychologa. Nie może być przecież żadnych wątpliwości, że kwestia istnienia stanu silnego wzburzenia, to zagadnienie specjalistyczne, a więc wymagające wiadomości specjalnych z zakresu psychologii. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w L., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: II AKa 26/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W zasadzie ujawnienie na rozprawie czynu, który nie mieścił się „w granicach oskarżenia" nie może być powodem zwrotu sprawy prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w trybie art. 344 § 1 k.p.k., jednakże w wyjątkowych wypadkach, gdy postępowanie odnośnie tegoż czynu wiąże się ściśle z zarzutem objętym aktem oskarżenia, zaś jego wyodrębnienie od „pierwotnego oskarżenia" nie zapewniłoby prawidłowego wyrokowania w sprawie, należy dopuścić możliwość zastosowania konstr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 marca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 31/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 148 § 2 k.k. statuujący typ przestępstwa uprzywilejowanego zabójstwa (tzw. zabójstwa z afektu) nie powinien podlegać wykładni rozszerzającej, natomiast powinien być stosowany w praktyce z dużą powściągliwością. Z UZASADNIENIA Czesław Ż. oskarżony został o to, że: I. dnia 12 marca 1996 r. w Ś. (woj. lubelskie), działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia swojej byłej żony Jolanty Ż. zadał jej sześć uderzeń nożem kuchennym marki "Zepter" (o długości ostrza 15 centymetrów), [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 31/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 148 § 2 k.k. statuujący typ przestępstwa uprzywilejowanego zabójstwa (tzw. zabójstwa z afektu) nie powinien podlegać wykładni rozszerzającej, natomiast powinien być stosowany w praktyce z dużą powściągliwością. Z UZASADNIENIA Czesław Ż. oskarżony został o to, że: I. dnia 12 marca 1996 r. w Ś. (woj. lubelskie), działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia swojej byłej żony Jolanty Ż. zadał jej sześć uderzeń nożem kuchennym marki “Zepter” (o długości ostrza 15 c [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: II AKz 109/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawidłowość przeprowadzenia postępowania w zakresie wydania (zmiany) postanowienia o przedstawieniu zarzutów zawsze podlega kontroli sądu a uchybienia należą do tych, które skutkują przekazanie sprawy prokuratorowi. Są one zaliczane do tych istotnych uchybień, których nie można konwalidować w postępowaniu jurysdykcyjnym, gdyż godzą w interesy stron i naruszają gwarancję prawa podejrzanego do obrony. Z UZASADNIENIA Przyczyną zwrotu sprawy nie były braki w materiale dowodowym, jak twierdzi prok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 247/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro art. 40 k.p.k. stanowił, iż pokrzywdzonym jest podmiot, którego dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone bezpośrednio, to za podmiot ten uznać należy tę osobę prawną, na której szkodę bezpośrednio przestępstwo popełniono, nie zaś Skarb Państwa, którego interes prawny może być ewentualnie naruszony jedynie pośrednio. Do tych osób prawnych zaliczyć należy między innymi przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, jako podmioty względem Skarbu Państwa odrębne. Z UZASA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: II AKa 137/97
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrazem realizacji prawa oskarżonego do obrony, zagwarantowanym zarówno w Konstytucji RP jak i w art. 9 k.p.k., jest prawo składania wyjaśnień (art. 63 k.p.k.), jak i wniosków dowodowych (art. 152 k.p.k.). Postępowanie przed sądem bowiem, z poszanowaniem pełnych reguł kontradyktoryjności, winno być stymulowane dążeniem tego sądu do wyjaśnienia całej prawdy obiektywnej, co powoduje, że zgodnie z art. 155 § 3 k.p.k. nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczas przeprowadzon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 lutego 1998.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 79/98.
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi wyjścia poza granice oskarżenia (nie oznacza zatem naruszenia zasady niezmienności przedmiotu procesu i zasady skargowości) przyjęcie, że zamach na życie kierowcy taksówki - kwalifikowany w akcie oskarżenia jako przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 1 k.k. - może zostać zakwalifikowany, w razie ustalenia przez sąd, że tenże czyn oskarżonego stanowił również zamach na mienie pokrzywdzonego, także z art. 210 § 2 k.k. w związku z art. 10 § 2 k.k. Prokurator Rejonowy w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: II AKa 12/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo wystąpienie silnego wzburzenia nie uzasadnia przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 148 § 2 k.k., bowiem następuje to dopiero wtedy, gdy sprawca działa pod wpływem silnego wzburzenia, ale usprawiedliwionego okolicznościami. Żądanie ustawy, by silne wzburzenie było usprawiedliwione okolicznościami, należy rozumieć w ten sposób, że zastosowanie art. 148 § 2 k.k. uzasadnia nie każdy afekt, lecz tylko taki, który powstał w wyniku szczególnej sytuacji motywacyjnej i to takiej, która uzasadnia jeg [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, [130], 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU