STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Swoboda wypowiedzi JAKO FUNDAMENTALNA ZASADA SPOŁECZEŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 7, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
WIESŁAW WACŁAWCZYK Swoboda wypowiedzi JAKO FUNDAMENTALNA ZASADA SPOŁECZEŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO. KILKA UWAG O STANDARDACH RADY EUROPY I ORZECZNICTWIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA Nie ulega wątpliwości, że wśród zapisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady Europy, będącej podstawą orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasbourgu, ten dotyczący prawa do wolności słowa ma szczególną rangę. Podkreśla się dziś, że swoboda wyp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 września 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 197/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 września 2005 r., sygn. I ACa 197/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: W świetle art. 361 § 1 k.c.[2] nie jest wymagane istnienie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem pozwanego a szkodą powstałą u powoda, jako "przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej". Przez normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła, należy też rozumieć takie następstwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 września 2005 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 162/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adam Wróbel Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 września 2005 r., sygn. II AKa 162/05 (Prok. i Pr. dodatek „Orzecznictwo” nr 4/2006, poz. 27) Występek narażenia na niebezpieczeństwo z art. 160 § 1 k.k. może być popełniony zarówno przez działanie, jak i przez zaniechanie. Znamię narażenia nie musi bowiem wynikać z działania, ale także z zaniechania, jak w razie pozostawienia małego dziecka przy otwartym oknie na wysokości, niezabezpieczenia przed nim głębokiej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 1, Sygnatura: III APa 85/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Anna Musiała GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2005 r., sygn. akt III APa 85/05[*] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Fakt prowadzenia działalności gospodarczej, tożsamej z działalnością prowadzoną przez byłego pracodawcę, ale na innym obszarze terytorialnym, stanowi konkurencję dla byłego pracodawcy i skutkuje utratą roszczeń odszkodowawczych. Glosowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczy kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jes [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli - VI Wydziału Ksiąg Wieczystych z dnia 14 lipca 2005

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: VI Dz Kw 1612-1613/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paweł Czubik* Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli - VI Wydziału Ksiąg Wieczystych z dnia 14 lipca 2005 (sygn. akt VI Dz Kw 1612-1613/05) Główna teza glosowanego postanowienia ma następujące brzmienie: (...) Konsul naruszył (poświadczając podpis strony na pełnomocnictwie prywatnoprawnym do przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce - uzupełnienie autora) prawo polskie - działając w charakterze notariusza RP powinien sporządzić to pełnomocnictwo w f [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 4, Sygnatura: VI ACa 222/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2005 r., sygn. VI ACa 222/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Obowiązkiem pełnomocnika podejmującego się reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi jest staranne działanie nakierowane na uzyskanie zgodnej z prawem a zarazem najbardziej korzystnej dla mocodawcy decyzji administracyjnej, umiejętne wykorzystanie w tym celu wiedzy prawniczej a w tym instrumentów proceduralny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 11, Sygnatura: III APa 48/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Anna Musiała GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2005 r., sygn. akt III APa 48/05* Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, nie jest równoznaczny (jakościowo i pojęciowo) z okresem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracodawca podjął decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, to nie może bez zgody pracownika nakazać, by w tym samym okresie wykorzystał on url [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 września 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 1, Sygnatura: II Aka 151/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dr Jerzy Lachowski*) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 września 2003r., sygn. akt II Aka 151/03, OSA 2004, nr 11, poz. 81 Długotrwała choroba realnie zagrażająca życiu oznacza, że realne zagrożenie dla życia nie było przelotne, ale utrzymywało się przez dłuższy czas. Długotrwałość może być rozumiana nawet jako okres kilkudniowy, w którym występowało realne zagrożenie dla życia, tzn. miało miejsce poważne zaburzenie podstawowych czynności narządów istotnych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 11, Sygnatura: III PK 3/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2005 r., III PK 3/05[1] Prawomocny wyrok nakazowy skazujący nauczyciela za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. powoduje wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. nr 118 z 2003 r., poz. 1112 ze zm.). Sąd Najwyższy wyraził zaprezentowaną tezę w oparciu o następujący stan faktyczny. Andrzej R. w dniu 4 listopada 2003 r. zo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 140/05 i I ACz 132/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. I ACa 140/05 i I ACz 132/05[1] Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Szkodą jest wszelki uszczerbek dotykający osobę bez prawnego uzasadnienia, wyrażający się w różnicy pomiędzy majątkiem poszkodowanego, jaki istniał i mógłby w normalnej kolei rzeczy istnieć, wytworzyć się, a stanem, jaki powstał skutkiem zdarzenia wywołującego zmianę. Ogólnie rzecz ujmując, jest to uszc [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, [14], 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU