STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 223/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli stosunek obrony powstał dopiero po wydaniu postanowienia na posiedzeniu, w którym strona nie brała udziału, zażalenie wniesione jest w terminie, jeżeli obrońca złożył je w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu odpisu postanowienia, o ile zawiadomienie o ustanowieniu go obrońcą nastąpiło przed upływem terminu do zaskarżenia orzeczenia przez stronę. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w sprawie Zdzisława N., podejrzanego z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k. i art. 65 k.k. i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: VI ACa 1187/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu skierowanym wyłącznie przeciwko depozytariuszowi dóbr kultury, których właścicielem na podstawie orzeczenia sądu karnego o przepadku ruchomości jest Skarb Państwa, nie jest możliwe skuteczne kwestionowanie mocy wiążącej orzeczenia o przepadku. UZASADNIENIE Mirosław Piotr G., pozwem wniesionym w dniu 19 sierpnia 2002 r., przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Muzeum M. w P., domagał się od Muzeum wydania jedenastu sztuk wyrobów jubilerskich tj. ośmiu figurek i trzech [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 791/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do emerytury nabywa dziennikarz, który w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.) spełniał określone w niej wymogi ustawowe, a po tej dacie osiągnął wymagany wiek, niezależnie od tego, czy w chwili osiągnięcia tego wieku wykonywał pracę dziennikarską, czy też pozostawał w zatrudnieniu na innej podstawie niż stosunek pracy, bądź nie pozostawał w jakimkolwiek zatrudnieniu. Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 40, Sygnatura: II AKzw 346/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie stanu zdrowia skazanego na karę pozbawienia wolności w aspekcie możliwości jego pobytu i ewentualnego leczenia w zakładzie karnym, następuje w postępowaniu wykonawczym na podstawie opinii zasięgniętej na zasadach ogólnych (art. 193 § 1 k.p.k. w związku z art. 1 § 2 k.k.w.), a więc opinii wydanej przez jednego biegłego lekarza psychiatrę, a nie – jak w postępowaniu rozpoznawczym – na podstawie opinii co najmniej dwóch biegłych psychiatrów (art. 202 § 1 k.p.k. w związku z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 43, Sygnatura: II AKz 164/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podpisanie przez Podsekretarza Stanu a nie bezpośrednio przez Ministra Sprawiedliwości, czy też Sekretarza Stanu w tym Ministerstwie – delegacji sędziego do orzekania w innym sądzie, nie może być traktowane jako brak wymaganej delegacji, której skutkiem była nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. Z UZASADNIENIA (...) Postanowieniem z dnia 26 lutego 2007 r., Sąd Okręgowy W.–P. w W., określił termin stosowania tymczasowego aresztowania wobec W. L. do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 265/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odnalezienie ciała ofiary zbrodni zabójstwa nie jest warunkiem sine qua non dla przypisania dokonania tego czynu oskarżonemu. Fakt śmierci pokrzywdzonego i jej okoliczności mogą zostać w sposób bezsporny ustalone także w oparciu o inne dowody, które w swej logice nieuchronnie prowadzą do ustalenia tego faktu i powiązania go na płaszczyźnie przyczynowo-skutkowej z umyślnymi działaniami oskarżonego, zmierzającymi do pozbawienia człowieka życia. Założenie, że odnalezienie i zidentyfikowanie ciał [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 1149/06
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ochrona wolności wypowiedzi obejmuje nie tylko opinie wyważone i rozsądne, nie zależy od formy ich wyrażenia. Ocena, nawet przesadzona, ale oparta na faktach prawdziwych, jeżeli nie zawiera treści znieważających, nie powinna być uznana za naruszenie czci. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem, wydanym w sprawie z powództwa Andrzeja R., skierowanego przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu "P.-P." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o ochronę dóbr o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: II AKz 178/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęte na rozprawie postanowienie sądu o wyłączeniu sprawy jednego z oskarżonych do odrębnego rozpoznania nie powoduje cofnięcia jej do fazy wstępnej kontroli oskarżenia i nie pozwala na skorzystanie z przepisu art. 345 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Mar-ka B., oskarżonego o przestępstwo z art. 239 § 1 k.k. i art. 240 § 1 k.k., zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego, na postanowienie Sądu Okręgowego w S. z dnia 16 marca 2007 r., sygn. akt III [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 48, Sygnatura: II AKa 52/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieprzydatność środka do realizacji celu może wynikać nie tylko z jego nieprzydatności jakościowej, ale również z jego użycia w niewystarczającej ilości, z czego sprawca nie zdaje sobie sprawy. Tak będzie jednak wtedy tylko, gdy ta ilość środka, którym sprawca dysponuje i którą używa do realizacji swojego zamiaru, już w momencie rozpoczęcia działania nie może wywołać żadnego zagrożenia dla atakowanego dobra prawnego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu sprawy Agnieszki R., oska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 30, Sygnatura: III AUa 1518/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interes prawny zachodzi, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2007 r., sprawy z powództwa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego P. SA w W., przeciwko G. K., o ustalenie, na sku [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, [131], 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU