STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 454/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie sposób podzielić zarzutu, iż tożsamość sądu orzekającego i sądu nadającego Adamowi K. status świadka koronnego stanowi obrazę art. 41 § 1 k.p.k., albowiem orzekanie w tym przedmiocie stanowi czynność sądową w postępowaniu przygotowawczym (art. 329 § 1 k.p.k.). Przeprowadzenie tej czynności nie może więc jednoznacznie wskazywać na powzięcie uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności sędziego w przedmiocie orzekania merytorycznego, gdyż samo nadanie statusu świadka koronnego nie świadczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKr 44/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 50 § 1 k.k. pozostawiając do uznania sądu dla danego przypadku wybór właściwej co do rodzaju i wysokości kary wymaga jednak dla sądu dokonania wielorakich ocen, w tym między innymi oceny stopnia niebezpieczeństwa społecznego przypisanego oskarżonemu czynu, nie jako ustawowego typu danego przestępstwa, lecz czynu popełnionego konkretnie, w konkretnych okolicznościach i przez konkretnego sprawcę. 2. Ocena ta, wraz z oceną dalszych okoliczności decydujących o orzeczeniu w przedmiocie ka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 6/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stwierdzenie przez Sąd błędnej kwalifikacji prawnej nie jest podstawą do zwrotu sprawy prokuratorowi. Z UZASADNIENIA Zażalenie jest zasadne tylko w tej części, w jakiej kwestionuje potrzebę bardziej szczegółowego przesłuchania świadka B. D., a w konsekwencji rozważenia, czy zachowanie się oskarżonego R. M. nie wyczerpuje znamion przestępstwa z art. 210 § 2 k. k. Ustalenia aktu oskarżenia, w którym przypisano oskarżonemu R. M. jedynie popełnienie występku z art. 208 k.k., opierają się w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKr 18/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca działający z zamiarem zabójstwa człowieka, który celu tego nie osiąga, ale powoduje ciężkie obrażenia ciała pokrzywdzonego, podlega kumulatywnej kwalifikacji prawnej – z art. 11 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i art. 155 § 1 k.k. Z UZASADNIENIA ...Podzielając w całości stanowisko Sądu Wojewódzkiego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o winie oskarżonego R. L. nie sposób jednak zgodzić się z oceną prawną przypisanemu temu oskarżonemu czynu, wyrażającą się wyeliminowaniem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 3/91
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary jest uzależnione od spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze więc musi zachodzić jedna z podstaw nadzwyczajnego złagodzenia, lecz samo jej wystąpienie stanowi wprawdzie warunek konieczny, ale nie wystarczający dla zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia. Odrębnym bowiem warunkiem koniecznym jest stwierdzenie, że nawet najniższa kara wymierzona w ramach ustawowego zagrożenia byłaby karą bądź „zbyt surową” (art. 57 § 1 k.k.), bądź & [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 8 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 3/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary jest uzależnione od spełnienia dwóch warunków.Po pierwsze więc musi zachodzić jedna z podstaw nadzwyczajnego złagodzenia, lecz samo jej wystąpienie stanowi wprawdzie warunek konieczny, ale nie wystarczający dla zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia. Odrębnym bowiem warunkiem koniecznym jest stwierdzenie, że nawet najniższa kara wymierzona w ramach ustawowego zagrożenia byłaby karą bądź „zbyt surową” (art.57 § 1 k.k.), bądź &# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKr 9/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tymczasowe aresztowanie może być uznane za oczywiście niesłuszne w rozumieniu art. 487 § 4 k.p.k. decydują wszystkie okoliczności istniejące w czasie orzekania o odszkodowaniu, a nie jedynie okoliczności z czasu stosowania (utrzymywania) tymczasowego aresztowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKr 18/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca działający z zamiarem zabójstwa człowieka, który celu tego nie osiąga, ale powoduje ciężkie obrażenia ciała pokrzywdzonego, podlega kumulatywnej kwalifikacji prawnej z art.11 § 1 k.k. w zw. z art.148 § 1 k.k. i art.155 § 1 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKr 44/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 50 § 1 k.k. pozostawiając do uznania sądu dla danego przypadku wybór właściwej co do rodzaju i wysokości kary wymaga jednak dla sądu dokonania wielorakich ocen, w tym między innymi oceny stopnia niebezpieczeństwa społecznego przypisanego oskarżonemu czynu, nie jako ustawowego typu danego przestępstwa, lecz czynu popełnionego konkretnie, w konkretnych okolicznościach i przez konkretnego sprawcę.2. Ocena ta, wraz z oceną dalszych okoliczności decydujących o orzeczeniu w przedmiocie kary, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 6/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stwierdzenie przez Sąd błędnej kwalifikacji prawnej nie jest podstawą do zwrotu sprawy prokuratorowi. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, [132], 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU