STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKr 12/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art.9 § 1 k.k. na zasadach określonych w kodeksie karnym odpowiada ten, kto dopuszcza się czynu zabronionego po ukończeniu 17 lat. W tymże przepisie, w § 2 ustanowiony jest wyjątek od tej reguły. Możliwa jest więc odpowiedzialność nieletniego według zasad określonych w kodeksie karnym, bez potrzeby rozważania istnienia drugiej przesłanki najogólniej, wysokiej demoralizacji nieletniego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 grudnia 1990 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 3/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Można odstąpić od wysłuchania skazanego, gdy ten prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, na posiedzenie nie stawi się bez usprawiedliwienia (...). Sąd ma więc jedynie obowiązek zawiadomienia skazanego o terminie posiedzenia, który to obowiązek w niniejszej sprawie został spełniony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 24/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy stosowaniu instytucji zwrotu sprawy prokuratorowi nie jest możliwe stosowanie kryteriów innych niż normatywnych , tj. prakseologicznych z punktu widzenia sprawności, skuteczności, i ekonomiczności działań sądu. Nie jest możliwe stosowanie zwrotu sprawy tylko w celu wytknięcia organowi ścigania uchybień procesowych, a więc osiąganie celów dydaktycznych w zakresie kształtowania wszechstronności prowadzonych śledztw lub dochodzeń. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 6/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno konstrukcja art. 299 k.p.k. jak i nie budząca wątpliwości treść art. 409 k.p.k. przesądzają, iż zażalenie może dotyczyć jedynie decyzji sądu I instancji podjętej w trybie art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k.(...). Decyzja (...) powzięta na mocy art. 298 k.p.k., nie wymagająca mocy postanowienia nie zyskała przez zastosowanie tej formy przymiotu zaskarżalności w sytuacji, gdy żaden przepis procedury karnej zażalenia takiego nie przewiduje. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 7/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy wysokość odszkodowania oparta jest na kategorii tzw. Średniego wynagrodzenia, koniecznym jest aby owa średnia odpowiadała faktycznej wysokości zarobków w chwili orzekania - co ma szczególne istotne znaczenie w warunkach chwiejnej i niepewnej gospodarki, dotkniętej znacznymi procesami inflacyjnymi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 17/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art.101 k.k. rozstrzygający o czasie trwania pobytu w zakładzie leczniczym i zasadach orzekania o zwolnieniu sprawcy przewiduje jedną przesłankę decyzji o zwolnienie - brak konieczności dalszego pozostawiania sprawcy w zakładzie leczniczym, co jest równoznaczne z ustaleniem, że przebywanie jego na wolności nie będzie stanowiło poważnego niebezpieczeństwa dla porządku prawnego ze względu na wyleczenie, zmianę postaci schorzenia lub inne przyczyny neutralizujące lub zmniejszające stan niebezpiecze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKr 7/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zagadnienie szczególnego okrucieństwa w działaniu sprawcy w rozumieniu przepisu § 2 art. 168 k.k. wiąże się nie tylko ze skutkami czynu, ale przede wszystkim z rodzajem i sposobem działania, tj. użytej przemocy dla przezwyciężenia oporu pokrzywdzonej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKz 11/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niejednokrotnie w postępowaniu karnym istnieje jedynie możliwość przyjęcia wartości granicznych, minimalnych lub maksymalnych, wystarczających do zakwalifikowania czynu oraz wymierzenia kary. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKz 10/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszczęcie sprawy w postępowaniu sądowym następuje z momentem wpłynięcia aktu oskarżenia do sądu, nie zaś dopiero z momentem rozpoczęcia rozprawy, czy rozpoczęcia przewodu sądowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: II AKr 31/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uzasadnienie wyroku stanowi dokument o charakterze sprawozdawczym, powinno więc polegać na przedstawieniu w sposób uporządkowany wyników narady z dokładnym wskazaniem jeśli chodzi o podstawę faktyczną wyroku - tego co sąd uznał za udowodnione, jak ocenił poszczególne dowody i dlaczego oparł się na jednych, odrzucając inne. W uzasadnieniu wyroku musi być przedstawiony tok rozumowania sądu i to w taki sposób, żeby można było skontrolować słuszność tego rozumowania i jego zgodność z materiałem dowo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, [133], 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU