STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKr 4/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotowy proces jest wybitnie poszlakowy. W każdym z tego typu postępowań zespół poszlak, udowodnionych faktów ubocznych, musi się połączyć w nierozerwalny łańcuch prowadzący pośrednio w drodze logicznego rozumowania do stwierdzenia, że oskarżony dopuścił się inkryminowanego czynu - czynów. Zgromadzone poszlaki muszą wykluczać możliwość jakichkolwiek innych wersji zdarzenia - zdarzeń. Sąd powinien kierować się przy ocenie tych dowodów pośrednich oczywistymi zasadami określonymi w art. 3 § 3 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: II AKr 6/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie prowadzi do obrazy przepisu niekorzystanie z możliwości określonej w art. 25 § 2 k.k., gdyż pozostawione to jest uznaniu sądu orzekającego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKr 30/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Granice obrony koniecznej określa zarówno dyrektywa jej umiarkowania, jak i skuteczności. Ekscesem intensywnym jest tylko rażąca niewspółmierność sposobu obrony do niebezpieczeństwa zamachu. W konsekwencji odpierający bezprawny zamach na dobro chronione prawem, powinien wybierać (o ile ma możliwości wyboru) najmniej drastyczne ze skutecznych środków i sposobów obrony. Natomiast eksces ekstensywny obrony koniecznej polega na jej niewspółmierności w stosunku do zamachu. Ma to miejsce w sytuacji, g [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKr 30/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Granice obrony koniecznej określa zarówno dyrektywa jej umiarkowania, jak i skuteczności. Ekscesem intensywnym jest tylko rażąca niewspółmierność sposobu obrony do niebezpieczeństwa zamachu. W konsekwencji odpierający bezprawny zamach na dobro chronione prawem, powinien wybierać (o ile ma możliwości wyboru) najmniej drastyczne ze skutecznych środków i sposobów obrony. Natomiast eksces ekstensywny obrony koniecznej polega na jej niewspółmierności w stosunku do zamachu. Ma to miejsce w sytuacji, g [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 września 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKo 23/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stwierdzić należy, że wniesienie do Rzecznika Praw Obywatelskich z zachowaniem terminu zawitego środka odwoławczego od orzeczenia Sądu przez stronę prawidłowo pouczoną o sposobie zaskarżenia orzeczenia, nie uzasadnia stosowania przepisu art. 110 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKz 20/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewątpliwie łącznie rozpoznanie sprawy wszystkich sprawców przestępstwa najlepiej zapewni wszechstronne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy i prawidłowe osądzenie sprawców. Zasada ta nie ma jednak bezwzględnego charakteru ; wyłącznie do odrębnego postępowania może być koniecznością wynikającą z faktu ukrywania się jednego ze sprawców... [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 czerwca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II AKr 45/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 136 k.k. może popełnić każdy np. ten kto uszkodzi semafory, zabarykaduje tory, drogę itp. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 lutego 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II AKr 17/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Usiłowanie sprowadzenia pożaru zachodzi wtedy, gdy sprawca rozniecając ogień swoim zachowaniem wykazał, iż zamierzał sprowadzić pożar zagrażający życiu ludzkiemu albo mieniu w znacznych rozmiarach.2. Przestępstwa z art. 138 k.k. i 212 § 2 k.k. różni od siebie stopień społecznego niebezpieczeństwa, który jest większy przy przestępstwie z art. 138 k.k. Przedmiotem zamachu przy przestępstwie z art. 138 k.k. Są bowiem nie tylko dobra, które pożar ten sprawił, ale także dobra, które strawić może [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II AKr 13/90
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Karę 25 lat pozbawienia wolności należy stosować w wypadkach najcięższych, wtedy gdy okoliczności obciążające zdecydowanie przewyższają okoliczności łagodzące. Należy ją też wymierzać za przestępstwo o wielkim ładunku społecznego niebezpieczeństwa, gdy przestępstwo zostało popełnione w szczególnie obciążających okolicznościach przez sprawcę, który wykazał znaczny stopień społecznej demoralizacji, w związku z tym powinien być poddany szczególnie długiemu procesowi resocjalizacji w zakładzie karny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 marca 1991 r.

Rocznik: 1991, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 27/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użycie w art. 479 § 2 k.p.k. terminu adwokat - a nie obrońca wyraźnie wskazuje, że ustawodawca formułując ten przepis miał na myśli nie tylko sytuację, kiedy z wnioskiem występować będzie oskarżony- wówczas mowa byłaby o obrońcy - ale i sytuację, kiedy o wznowienie ubiegać się będzie np. oskarżyciel prywatny. Tak więc kodeks postępowania karnego nie przewiduje wyraźnie instytucji pełnomocnika niezbędnego w kształcie znanym art. 81 k.p.k. z 1928 roku, nie dopuszcza jednak możliwości aby oskarżyci [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, [134], 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU